Doorbraak op vlak van duurzame voeding via charter rond inkoopbeleid?

Doorbraak op vlak van duurzame voeding via charter rond inkoopbeleid?

09/12/2015

Op 8 december bracht Vredeseilanden samen met The Shift, Fairtrade Belgium, FEVIA en Boerenbond 300 professionals uit de retail en voedingsindustrie samen in het Kaaitheater. Daar werd een charter voorgesteld met 9 actiepunten om het inkoopbeleid van supermarkten en voedingsbedrijven te verduurzamen. Daarbij gaat het niet alleen over verbeteringen op ecologisch vlak, ook leefbare prijzen voor boeren staan centraal. Het is de eerste keer dat in België hierover een dergelijke coalitie gevormd wordt over de ganse voedingssector.

“Ons voedingssysteem staat onder onhoudbare druk”, zegt Gert Engelen van Vredeseilanden. “Grondstoffenschaarste, klimaatverandering, bevolkingsgroei, veranderende consumptiepatronen, prijsdruk doorheen de keten… De vraag naar een meer sociaal, ecologisch en economisch duurzaam voedingssysteem klinkt dus steeds urgenter.”

Inkoopbeleid als hefboom

De belangrijkste hefboom om die ambitie waar te maken zit bij het inkoopbeleid van bedrijven in de voedingsindustrie, de foodservices en de retail. “De criteria die bedrijven hanteren bij het inkopen van hun grondstoffen en producten, heeft impact doorheen de ganse keten. Inkopers hebben de macht om het hele landbouw-voedingssysteem te veranderen.“

Om duurzaam inkopen concreet te maken hebben bovengenoemde organisaties een charter opgesteld met 9 to do’s. Dit charter is tot stand gekomen op basis van vele gesprekken met met de supermarkten en voedingsbedrijven.

Meetbare actiepunten

Bedrijven die het charter ondertekenen, engageren zich om werk te maken van onder meer deze actiepunten: een duidelijke engagementsverklaring van het topmanagement, het uitwerken van een gedragscode met leveranciers, een waardige prijs voor alle spelers in de keten, gelijkwaardige duurzame lange termijnrelaties met leveranciers, transparantie over wie er produceert, hoe de producten vervaardigd zijn en wat de duurzaamheidsprestaties zijn voor de verschillende schakels in de keten.

“Bedrijven en boeren kunnen bijvoorbeeld risico’s onderling beter kunnen verdelen: met een compensatieregeling als de vraag in de markt tijdelijk tegenvalt of met een oogstverzekering als een oogst mislukt door slecht weer”, licht Gert Engelen toe. “De continuïteit en de robuustheid van de relatie wordt dus belangrijker, evenals de prestaties op vlak van duurzaamheid, in plaats van enkel op zoek te gaan naar de laagste prijs.”

Om deze actiepunten te verwezenlijken, is het nodig dat supermarkten, voedingsbedrijven en boeren nauwer gaan samenwerken en informatie uitwisselen. “Maar het biedt ook de kans om nieuwe producten te ontwikkelen en samen te zoeken naar nieuwe markten en business modellen. Uiteindelijk hebben boeren, voedingsbedrijven en supermarkten elkaar nodig om te bestaan.”

Download het charter in PDF

Het charter is beschikbaar in het Nederlands, Engels en Frans.

Druk uit de samenleving

Vredeseilanden rekent niet enkel op de goodwill van bedrijven om stappen te zetten. “Druk vanuit de samenleving is nodig om zaken in beweging te krijgen”, zegt Gert Engelen. “Met onze campagne Let’s #SaveTheFoodture nodigen we daarom de Belgische supermarkten ui met de boodschap “Mag het iets meer zijn? ‘t Is voor de boeren” . Met affiches en stickers vragen we supermarkten om verder te kijken dan een lage prijs en om van duurzame voeding de gewoonste zaak van de wereld te maken.“

Lees meer: