Kortom Leuven

Een lokaal distributieplatform

Kort'om Leuven richt een lokaal platform op dat zal fungeren als draaischijf voor distributie van lokale (landbouw)producten naar grootafnemers in Leuven en omgeving. Er wordt gestreefd naar een rijke diversiteit in aanbod (aardappelen, groenten en fruit, zuivel, vlees, vleesbereidingen, verwerkte producten, … zowel gangbaar als bio) als in afname (horeca, retailers, buurtwinkels, grootkeukens, sociale kruidenier, etc. ) om zo vraag een aanbod op elkaar af te stemmen. Het platform zal een zo efficiënt en duurzaam mogelijke distributie mogelijk maken in en naar de stad. De start van de fysieke distributie is gepland in oktober 2019.

Voor lokale producenten

bieden we aantrekkelijke afzetmogelijkheden, omdat we mikken op interessante volumes door combinatie van verschillende afnemers. De producten worden opgehaald op het bedrijf. De producenten en hun bedrijf zetten we in de spotlights. De producenten kunnen zelf hun verkoopprijs bepalen (binnen zekere marges). Producenten kunnen ook advies krijgen met het oog op het verduurzamen van hun bedrijf en het optimaliseren van de verkoop via “Kortom Leuven”.

Voor afnemers

bieden we een breed assortiment aan lokale (landbouw)producten. We beogen zoveel mogelijk aan hun wensen tegemoet te komen via een goede dienstverlening. De afnemers kunnen ook mee de Coöperatieve Vennootschap “Kortom Leuven CVBA” aansturen. We richten ons op diverse afnemers.

Efficiënte en duurzame distributie

Kort'om Leuven kadert binnen de Leuvense voedselstrategie en wil zo bijdragen aan een meer duurzaam landbouw- en voedingssysteem, met specifiek aandacht voor de noden van de producenten. We passen de korte keten-principes toe:

  • Korte Keten en efficiënte logistiek

Het platform bundelt producenten in de regio in functie van een duurzame logistiek. Zo bekijken we hoe we de “last mile” in de stad met minimale belasting kunnen organiseren. Efficiënte en betaalbare logistiek is cruciaal. Het platform zelf wordt geen eigenaar van de producten, maar fungeert als serviceverlener, Hiervoor wordt een commissie aangerekend. Voor de verkoop van de lokale producenten aan eindafnemers worden extra tussenschakels zoveel mogelijk vermeden. We faciliteren de markt tussen producent en afnemers door een professionele online applicatie van Voedselteams vzw ter beschikking te stellen. Hiermee kunnen lokale horeca, grootkeukens en retail rechtstreeks aankopen bij de producenten in de regio. Waar nodig geven we ook ondersteuning aan producenten inzake de commercialisatie van hun producten.

  • Eerlijke en transparante prijs

Transparantie over de prijs (doorheen de hele keten) is een belangrijk element van de korte keten-aanpak. Met name: de prijs die de producent krijgt voor zijn product, de kosten voor logistiek en projectondersteuning en de prijzen voor verwerking en distributie. De producenten kunnen zelf hun verkoopprijs bepalen. Op het platform wordt transparant gecommuniceerd over de prijszetting.

  • Duurzame productie

Zowel gangbare als bio-producenten kunnen hun producten afzetten via het platform. Producenten die dit wensen worden begeleid in de verduurzaming van hun productie. We bekijken hoe afnemers kunnen geïnformeerd worden over de duurzaamheidsinspanningen van producenten.

  • Connectie consument – producent

Het project biedt veel opportuniteiten om goeie banden te smeden tussen afnemers, producenten en het brede publiek. Leuvenaars (en inwoners van andere steden) weer laten kennis maken met landbouwproducten en producenten staat centraal. Consumenten zullen in hun winkels, restaurants, bedrijfskeukens lokale producten kunnen vinden. Betrokkenheid wordt gestimuleerd via nieuwsbrieven, sociale media, website,… Er worden bedrijfsbezoeken georganiseerd om kennis te maken met de landbouwpraktijk en om inzicht te krijgen in productieprocessen, de seizoenen en in de duurzaamheid van de productie en de afzet. Afnemers en producenten kunnen elkaar leren kennen via gesloten ontmoetingsevenementen, zoals bijvoorbeeld ’Smaakmarkten’ waar de afnemers de producten beter leren kennen. In de communicatie wordt de identiteit van de Leuvense lokale producten benadrukt én wordt het verhaal verteld van de producent achter de producten. We werken hiervoor samen met studenten en docenten marketing van UCLL.

Partners en stuurgroep

Kort'om Leuven werd opgestart in samenwerking met verschillende partners: Rikolto, Voedselteams vzw, Boerenbond, Innovatiesteunpunt, Straffe Streek vzw, Stad Leuven, VVSG, Provincie Vlaams-Brabant, Leuven 2030, Foodwin & partners, RISO vzw. Deze stuurgroep leidt de oprichting van Kortom leuven in goede banen. Tegen juni 2019 wordt een coördinator aangeworven. De coördinator en de projectpartners zullen tijdens de opstartfase (maart – juni) een coöperatieve vennootschap (CVBA) oprichten, als blijvende juridische structuur achter het project. De CVBA heeft onder haar leden producenten (bio en gangbaar) en vertegenwoordigers van horeca, buurt- en supermarktwinkels, grootkeukens, voedselteams, burgers/consumenten. Tijdens de projectfase (tot eind 2020) lijkt het aangewezen dat de projectpartners deel uitmaken van de CVBA.

De CVBA zal waken over de toepassing van de vooropgestelde principes (korte keten, duurzaamheid, voorrang voor bepaalde leden) en het al dan niet toelaten van nieuwe leden (of in geval van schending van de kernprincipes, uitsluiting van leden van verkoop via de CVBA).

In de opstartfase werken we met een kernteam en stuurgroep.

Contact

Liesbeth Van Meulder
Liesbeth Van Meulder
Program Advisor public & private sector
Joris Aertsens
Joris Aertsens
Program Advisor sustainable chain development

Meer gedetailleerde informatie kan u hier vinden.