Goed eten voor steden

Hoe denk jij over middageten op school?

April 21, 2023
No items found.

Ouders zijn vragende partij volgens een bevraging van VCOV

In Vlaanderen voorziet gemiddeld één op twee scholen (51%) schoolmaaltijden. De verschillen per provincie zijn wel erg groot. In West-Vlaanderen is het de normaalste zaak dat kinderen ’s middags warm eten op school. In Limburg voorziet slechts 8% een voedingsaanbod en zeker niet alle kinderen maken hier dan gebruik van. Het aantal scholen dat maaltijden aanbiedt, gaat echter in totaal al jaren in dalende lijn. De voornaamste redenen zijn dat het aanbieden van schoolmaaltijden organisatorisch een hele inspanning vraagt en dat de kosten hoog oplopen. De Coronacrisis zorgde voor extra druk op de ketel en verschillende scholen stopten recent dan ook definitief met het aanbod.

De voorbije maanden organiseerde de ouderkoepel van het vrij onderwijs (VCOV) een bevraging bij haar ouders, waaruit blijkt dat 2 op 3 ouders van wie de kinderen geen middageten krijgen op school, zou willen dat dat wel zo is. Veel ouders vinden een warme maaltijd (soep en/of hoofdgerecht) handig tot zelfs onmisbaar om de combinatie werk-gezin haalbaar te houden. Ouders gaven ook aan belangrijk te vinden dat er een kwalitatief, gezond en gevarieerd aanbod is met aandacht voor voedsel- en dieetvoorkeuren, al mag dat allemaal niet ten koste gaan van de leertijd of het onderwijspersoneel. De helft van de ouders wil hier 3 tot 5€ voor betalen. De kost van het middagtoezicht is een doorn in het oog van sommige ouders. Een meerderheid, zowel voor basis- als voor secundair onderwijs, gaf ook nog mee dat het aanbod van soep al voldoende zou zijn.

Dummy image

No items found.
No items found.

Aan de deelnemers van de bevraging werden ook 5 stellingen voorgelegd:

  • Het is de taak van de school om middageten op school te voorzien.
    Eens: 52,3% Niet eens: 41,5%
  • Elk kind moet op school gratis middageten krijgen. Eens: 31,0% Niet eens: 60,8%
  • Kinderen die opgroeien in armoede moeten op school gratis middageten krijgen. Eens: 73,9% Niet eens: 20,4%
  • Om middageten op school aan te bieden, kunnen vrijwilligers ingezet worden. Eens: 85,6% Niet eens: 9,2%
  • Kinderen met honger op school kunnen niet leren. Eens: 95,9% Niet eens: 1,8%

Het volledige rapport met de resultaten van de bevraging kan je hier lezen.

Dummy image

Onze laatste artikels

Meer nieuws