Een uitweg uit het gepolariseerde voedseldebat: ga mee in gesprek in Pulle

Een uitweg uit het gepolariseerde voedseldebat [AFGELAST]

Ga in gesprek met boeren en andere jongeren over de toekomst van ons voedsel. Groene Kring en Rikolto heten je welkom op het melkveebedrijf van Jef De Schutter in Pulle. Opgepast: dit event gaat niet door

Boeren: de schoonste stiel van de wereld. Daar zal elke boer je van overtuigen. Maar het is ook hard werken, veel risico's dragen ... en zelden de waardering krijgen van de mensen waarvoor je dat voedsel produceert: de consument. Want wat mag als consument nog kopen en eten zonder iets fout te doen voor klimaat en milieu?

Wordt eten produceren en consumeren iets van "goeden" en "slechten"?

Groene Kring en Rikolto brengen jonge burgers (18-35 jaar) samen. Als landbouwer en als consument, maar vooral: als mens. We gaan op zoek naar gedeelde belangen en de voorwaarden voor wederzijdse waardering. Kunnen we de polarisatie in het voedseldebat doorbreken?

Wil je meepraten?

We organiseren 4 keukentafelgesprekken met telkens 16 deelnemers op een landbouwbedrijf in verschillende regio’s in Vlaanderen.

Op 28 november ontvangt Jef De Schutter ons op zijn melkveebedrijf in Pulle (Cauwenberglei 82). We starten om 14.00u en eindigen om 17.30u. We voorzien mogelijkheid voor carpooling!

Wil je een van die 16 gesprekspartners zijn? Stel je hieronder kandidaat. We volgen persoonlijk verder op!

Vertel kort iets over jezelf, wat je achtergrond is en waarom je er graag bij wil zijn.