Een uitweg uit het gepolariseerde voedseldebat: overzicht

Een uitweg uit het gepolariseerde voedseldebat

Ga in gesprek met boeren en andere jongeren over de toekomst van ons voedsel op één van onze drie tafelgesprekken.

Boeren: de schoonste stiel van de wereld. Daar zal elke boer je van overtuigen. Maar het is ook hard werken, veel risico's dragen ... en zelden de waardering krijgen van de mensen waarvoor je dat voedsel produceert: de consument. Want wat mag als consument nog kopen en eten zonder iets fout te doen voor klimaat en milieu?

Wordt eten produceren en consumeren iets van "goeden" en "slechten"?

Groene Kring en Rikolto brengen jonge burgers (18-35 jaar) samen. Als landbouwer en als consument, maar vooral: als mens. We gaan op zoek naar gedeelde belangen en de voorwaarden voor wederzijdse waardering. Kunnen we de polarisatie in het voedseldebat doorbreken?

Praat mee tijdens onze keukentafelgesprekken