5 jaar Innovatiefonds

5 jaar Innovatiefonds

13/12/2016

Ontstaan van het Innovatiefonds

Ondernemende boerenorganisaties die willen werken in zogenaamde ‘moderne markten’, moeten snel en flexibel inspelen op veranderingen en opportuniteiten. Vredeseilanden moet dus ook even flexibel bepaalde activiteiten die buiten het meerjarenprogramma vallen, kunnen financieren. Daarom besloot de Algemene Vergadering in juni 2011 het al jaren bestaande ‘opportuniteitenfonds’ een nieuwe invulling te geven en hierin jaarlijks 200.000 euro te investeren. Dit fonds wordt volledig uit het eigen vermogen gefinancierd.

Het fonds wil vernieuwende benaderingen en activiteiten die niet snel genoeg of nauwelijks kunnen gefinancierd worden door publieke, institutionele of private fondsen, mogelijk maken. Het is in eerste instantie bedoeld om middelen ter beschikking te stellen om innoverende projecten uit te proberen. Elk afzonderlijk project kan aanspraak maken op maximaal 50.000 euro. Indien de projecten succesvol blijken te zijn moet de schaalvergroting gefinancierd worden door andere middelen.

Opdat een project goedgekeurd wordt binnen het innovatiefonds, moet het binnen de missie van Vredeseilanden en het strategisch plan van de organisatie passen. Het moet duidelijk uitleggen waarin het vernieuwend is, en beschrijven hoe de vernieuwing ook op grotere schaal kan toegepast worden. Ook moeten de concrete resultaten beschrijven die uit de vernieuwing voorkomen.

Gedurende de 5 jaren van de werking van het innovatiefonds zijn er in totaal 16 projecten (tbv 453.293 euro) goedgekeurd waarvan er tot vandaag vijf nog in volle realisatie zijn. In 2011 werd er 91.853 uitgegeven aan het innovatiefonds. In 2012 gaven we 70.760 euro uit aan innoverende projecten. In 2013 was dat maar liefst 152.850 euro uit en in 2014 werd 61.561 euro aan innoverende projecten toegekend.

"Innoveren" wordt vaak verward met "uitvinden". Een uitvinding is echter de eerste stap in een lang proces om een goed idee te verspreiden en te zorgen dat het doelgericht gebruikt wordt. Innovatie is dus een proces: een proces om een opportuniteit om te zetten in nieuwe ideeën, en deze ideeën vervolgens in de praktijk te zetten.

Iets nieuws in een specifieke context doen, is ook innovatie, ook al is het geen nieuwigheid elders in de wereld. Radicale productveranderingen, of productietechnieken veranderen zijn innovaties. Veel gangbaarder, is innovatie ook de 'creatieve nabootsing' van bepaalde praktijken elders. In veel gevallen gebeurt innovatie door de opeenstapeling van vele kleine veranderingen in de tijd. Voor Vredeseilanden kan innovatie liggen in onze strategische doelstellingen (rond duurzame landbouw of voeding), onze eigen rol of die van partners, of een of ander aspect van de organisatie of onze activiteiten.

In onderstaande brochure geven we u een overzicht van alle projecten die in de voorbije jaren met het innovatiefonds werden gerealiseerd.