AgriCongo: naar een sterke Congolese nationale boerenbeweging

AgriCongo: naar een sterke Congolese nationale boerenbeweging

23/04/2012

De komende twee jaar organiseren Belgische ngo's in totaal 26 workshops voor boerenleiders in vijf provincies van Congo. Initiatiefnemer is AgriCongo, een coalitie van acht organisaties die samen met lokale partners bouwen aan de versterking van de familiale landbouw in Congo. Zeven op de tien Congolezen zijn voor hun dagelijkse overlevingsstrijd afhankelijk van de familiale landbouw.

De boerenleiders zullen in dialoog treden over vier kernthema’s die prioritair zijn voor de ontwikkeling van de familiale landbouw in Congo. Tijdens een voorbereidende sessie hebben een 60-tal Congolese boerenleiders, journalisten en ontwikkelingswerkers van 4 tot 6 april de koppen bij elkaar gestoken in Kinshasa. Ook vertegenwoordigers van AgriCongo waren aanwezig.

De eerste workshop vindt plaats van 8 tot 10 mei in de westelijke provincie Bas-Congo. Het gespreksthema wordt de allereerste kaderwet voor landbouw, die vorig jaar door het Congolese parlement werd goedgekeurd. Voor de familiale boeren is het van cruciaal belang om te kunnen wegen op de commissie die zich de komende maanden zou moeten buigen over de uitvoeringsbesluiten.

De andere thema’s die tijdens de workshops aan bod zullen komen, zijn de gebrekkige infrastructuur op het platteland, de toegang tot microkredieten voor familiale boeren en de grondproblematiek. Door de rechtsonzekerheid in Congo gebeurt het al te vaak dat kleine boeren door plantageholdings of agroindustriële spelers verdreven worden van hun eigen gronden.

“De belangrijkste uitdagingen voor de familiale landbouw werden al op een rijtje gezet tijdens een eerste nationale bijeenkomst van boerenleiders in 2010. De workshops bieden boerenleiders de kans om op regionaal niveau die thema’s te bespreken”, zegt voorzitter Paluku Mivimba van Conapac. Dit is een recent opgerichte, nationale landbouworganisatie die de belangen van familiale boeren behartigt.

“Drie jaar lang hebben we geïnvesteerd in het samenbrengen van Congolese boerenleiders. Daarom zijn de workshops een belangrijk scharniermoment”, aldus algemeen directeur Lode Delbare van Trias, de Belgische ontwikkelingsorganisatie die de organisatie van de bijeenkomsten coördineert. “Dankzij dit project zetten we een eerste stap, die ervoor moet zorgen dat de kansarme boeren in Congo door onderling samen te werken nog veel grotere stappen kunnen zetten.”

De leden van AgriCongo zijn CDI Bwamanda, Diobass, Oxfam Solidariteit, SOS Faim, Trias, Solidarité Socialiste, Vredeseilanden en WWF. Nog drie andere organisatie zetten hun schouders onder de workshops: Dierenartsen zonder Grenzen, Louvain Coopération en Caritas.