Asperges in Colruyt winkels: zoeken naar nieuwe zakelijke modellen

Asperges in Colruyt winkels: zoeken naar nieuwe zakelijke modellen

19/06/2013

Vredeseilanden werkte met Groep Colruyt samen in een eerste project dat fairtraderijst uit Benin tot in de rekken van de supermarkt bracht. Ondertussen startten we een vervolgproject. Daarin wilden we geen nieuw product introduceren, maar wel een bestaand product in de rekken van Colruyt onder de loep nemen. Hoe zit het met de ecologische, sociale en economische duurzaamheid van dat product? En welke positie hebben kleinschalige boeren in de keten van dat product? Dat waren de vragen waar Colruyt en Vredeseilanden een antwoord op wilden vinden. Na heel wat gesprekken werd voor asperges in bokalen gekozen. Die werden o.a. geïmporteerd uit Peru, via Scana Noliko, een verwerkend bedrijf met hoofdzetel in Bree.

Colruyt wilde al haar groene asperges in bokalen aankopen van een coöperatie van kleinschalige boeren uit Peru (REOPA), via Scana Noliko. REOPA kreeg daarvoor ondersteuning en er werd vooral veel geïnvesteerd in overleg tussen alle schakels van de landbouwketen en een analyse van het zakelijk model van REOPA. Ook de milieu-impact werd onder de loep genomen. Transport van de asperge in bokalen gebeurt via de boot en zo blijft de milieu-impact van het transport beperkt. Maar het zijn vooral de huidige irrigatietechnieken die nog sterk verbeterd kunnen worden. Efficiënter met water omgaan is absoluut nodig.

Na meer dan een jaar werk, waarin vooral een duidelijke communicatie en vertrouwen tussen de verschillende schakels in de keten het grootste obstakel bleek, liggen de bokalen groene asperges van REOPA in de rekken van Colruyt. De boeren van REOPA hebben hun inkomen kunnen verhogen omdat ze nu ook asperges kunnen verkopen buiten het seizoen waarin ze verse asperges exporteren naar de VS. Alle partners in dit project hebben ontzettend veel geleerd. Tegen het eind van de zomervakantie zal een uitgebreide case study klaar zijn. Zodat de lessen uit dit project kunnen doorstromen naar andere bedrijven, boerenorganisaties en ngo’s.

Philippe Toussaint, Verantwoordelijke Duurzaam Aankoopbeleid bij Colruyt: “Als je het positief bekijkt, hebben we nu in detail en in de diepte één keten volledig kunnen onderzoeken. Maar aan de andere kant ligt er nog een enorme uitdaging voor ons, want als je ziet wat voor energie we gestoken hebben in die ene keten, dan besef je pas wat voor een enorme uitdaging het is om dit voor alle 10.000 Colruyt-voedingsproducten te doen.”

Paola Mercado, medewerkster bij Vredeseilanden in Peru: “Het speciale aan dit project is dat het veel verder gaat dan commerciële relaties. We bekijken en analyseren de rol en het werk van alle spelers in de keten. Als ngo moet je constant bemiddelen en bruggen bouwen om er een win-winsituatie van te maken. Het gaat dus veel verder dan puur kopen en verkopen. Het werk dat we doen, kan uitgebreid worden naar andere spelers en markten. In de toekomst zal het immers nog belangrijker worden om te werken rond duurzaam aankoopbeleid.”

Download de case study

Learning lessons for inclusive business models with Colruyt.