Cacaobarometer 2020: "Teveel bedrijven blijven structurele problemen in cacaosector negeren"

Cacaobarometer 2020: "Teveel bedrijven blijven structurele problemen in cacaosector negeren"

01/12/2020

Na twee decennia van gebroken beloftes in de cacaosector, roept de Cacaobarometer de sector op om weg te sturen van de symptomatische oplossingen. Diepgaande systeemverandering is nodig. Dat is mogelijk wanneer bedrijven verantwoordelijkheid opnemen voor de schendingen van mensenrechten en ontbossing. Het rapport doet daartoe drie aanbevelingen.

De chocolade- en cacaosector is een symbool voor het ongelijke spel tussen grote multinationals enerzijds en kleinschalige boeren anderzijds. De sector wordt al decennialang aangeklaagd voor wijdverspreide kinderarbeid, ongecontroleerde ontbossing en structurele armoede.

In de tweejaarlijkse Cacaobarometer maakt een brede coalitie van middenveldorganisaties (waaronder Oxfam, Rikolto en ABVV-Horval) een evaluatie van de duurzaamheidsprestaties in de cacaosector.

Vrijwillige initiatieven ontoereikend

Anno 2020 is het exact 20 jaar geleden sinds de eerste beloftes van de cacaosector om kinderarbeid te verbannen. Een recente studie van de University of Chicago toonde echter aan dat het aantal gevallen van illegale kinderarbeid de afgelopen twee decennia zelfs toegenomen is.

Hoe dat komt? De auteurs wijten het aan het feit dat de verschillende duurzaamheidsinitiatieven vrijwillig zijn en er dus geen bestraffingen zijn voor het niet naleven van de richtlijnen. Noch bestaat er enige dwang om de doelstellingen te halen. Het is dan ook ironisch dat helemaal onderaan de ladder de boeren wél stante pede hun duurzaamheidspremies verliezen wanneer zij de certificeringsregels overtreden.

Bart Van Besien (Oxfam België): “In de cacaosector wordt duurzaamheid nog steeds als een leuk extraatje aanzien, terwijl het in realiteit gaat over grootschalige schendingen van mensenrechten. Het voorkomen daarvan, moet integraal deel uitmaken van het businessmodel in de sector.”

"Vrijwillige initiatieven zijn geen eindpunt", vult Chris Claes van Rikolto aan. "Ze leveren de praktische inzichten om effectieve wetgeving te maken die de lat voor iedereen gelijk legt."

Geen technische oplossingen voor systemische problemen

Bedrijven hebben lang de focus gelegd op ‘goede landbouwpraktijken’ die cacaoboeren moeten toepassen. Die technische bril is echter zeer bijziend. "Bedrijven konden zo telkens de structurele problemen van de armoede negeren: lage prijzen, gebrek aan infrastructuur en de afwezigheid van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid", zegt Bart Van Besien.

3 aanbevelingen voor een gezonde cacaosector

1. Regulering nodig die machtige bedrijven verantwoordelijk stelt
De huidige duurzaamheidsprojecten zorgen voor meer verantwoordelijkheid voor de boeren, maar niet voor bedrijven. De scoringscriteria van de meeste certificatiesytemen kijken naar wat er op de plantage gebeurt, maar niet naar de handelsrelatie met de aankoper en het mogelijke machtsmisbruik. Dat zorgt voor extra druk bij de boeren en straffeloosheid bij de rest van de sector. Om tot een rechtvaardige sector te komen, is wetgeving nodig die iedereen tot de orde roept: van de kleine boeren, tot de machtige bedrijven.

Silvie Marien van ABVV Horval: “Als vakbond strijden wij voor een zorgplichtwet op Europees niveau en in de lidstaten, omdat dit de enige manier is om internationale bedrijven op hun verantwoordelijkheden te wijzen.”

2. Sterke partnerships tussen productie- en consumptielanden
De cacaoboeren moeten genieten van een gunstig investeringsklimaat. Dat vraagt investeringen in infrastructuur, gezondheidszorg en onderwijs, maar ook transparantie en een dialoog met inbegrip van alle betrokkenen. Hoe kan dit proces gestimuleerd worden? Partnership akkoorden tussen consumerende landen en producerende landen lenen zich hier uitstekend voor. Op dit moment zijn gesprekken over zo’n akkoord aan de gang tussen de EU en Ghana en Ivoorkust. Het is belangrijk dat deze akkoorden op een inclusieve manier tot stand komen en dat er betekenisvolle rollen weggelegd zijn voor middenveld- en boerenorganisaties.

3. Betaal een eerlijke prijs aan boeren
Een eerlijke prijs betalen aan boeren is geen gunst, maar een recht. Het is een voorwaarde om boeren in staat te stellen een leefbaar inkomen te verwerven. Tegelijk is het de meest effectieve manier om een positieve impact te creëren voor de boeren en hen aan te zetten tot duurzame productie.

"Bedrijven die vandaag niet inzetten op transparante ketens en faire relaties met producenten, zitten op termijn met een concurrentieel nadeel", zegt Chris Claes van Rikolto. "In het kader van Beyond Chocolate werken we momenteel mee in verschillende ketenprojecten die aantonen dat het mogelijk is om succesvolle chocoladeproducten op de markt te brengen mét hoge duurzaamheidsambities. Dat brengt opwaartse spiralen teweeg.”

Cacao- en chocoladebedrijven moeten manieren vinden om waarde te herverdelen over de hele keten, zodat boeren een gegarandeerd leefbaar inkomen kunnen verdienen.