Cacaoboeren in kustprovincies getroffen door aardbeving in Ecuador

Cacaoboeren in kustprovincies getroffen door aardbeving in Ecuador

19/04/2016

Zaterdagavond 16 april werd Ecuador opgeschrikt door een aardbeving met een magnitude van 7,8 op de schaal van Richter. De aardbeving was tot in de hoofdstad Quito voelbaar, op zo'n 178 kilometer van het epicentrum. Onze collega´s werden omstreeks 19 uur opgeschrikt door een hevige beving die 62 seconden duurde en die alle inwoners verplichtte om in allerijl hun huizen te verlaten.

Alles beefde in ons appartement. Toen we beseften dat het een aardbeving was, greep ik mijn schoenen, bankkaart en jas en vluchtte ik zo snel als ik kon met mijn echtgenoot naar buiten. Daar hebben we zeker een halfuur op straat gestaan omdat we zo bang waren voor naschokken.

Audrey Claeys Belgische collega in Quito

De schade en de omvang van deze natuurramp – één van de dodelijkste in Latijns-Amerika in de laatste 20 jaar –is immens en treft ook een groot deel van de cacaoboeren waarmee Vredeseilanden samenwerkt. Het epicentrum van de aardbeving bevond zich aan de kust en trof onder andere de kustprovincie Esmeraldas in het noordwesten van Ecuador, waar Vredeseilanden al sinds 1993 actief is. Onze belangrijkste partnerorganisatie in de regio is de “Vereniging van de 'Arriba'- Cacao Producentenorganisaties in Esmeraldas ” (UOPROCAE), een vereniging van 7 boerenorganisaties die meer dan 387 boerenfamilies vertegenwoordigt.

De leden van UOPROCAE zijn getraumatiseerd door de gebeurtenissen en de materiële schade is enorm: een groot deel van de cacao- en bananenvelden is volledig verwoest, waardoor ze het grootste deel van hun bestaansmiddelen verliezen. Bovendien is er in de meeste dorpen in Esmeraldas momenteel geen elektriciteit, watervoorziening in de hele provincie is schaars of gewoonweg niet meer aanwezig, communicatienetwerken liggen plat, toegangswegen zijn versperd en minstens 10 huizen van de leden zijn volledig verwoest. Ook zijn alle scholen en universiteiten aan de kust gesloten totdat men de noodtoestand opheft, die in het ganse land van kracht is.

Eén collega is inmiddels vanuit Quito vertrokken naar het rampgebied om een gedetailleerder overzicht te maken van de schade en van de noden. De eerstkomende dagen zal hij samen met UOPROCAE en lokale NGOs de heropbouw beginnen plannen opdat de humanitaire coördinatie en structurele samenwerking tussen de verschillende hulporganisaties efficiënt verloopt in de regio.

De aardbeving heeft voorlopig aan 350 personen het leven gekost, men spreekt over 2000 vermisten en er zijn ook minstens 2.500 gewonden.

Doe een gift voor ons noodfonds

Vredeseilanden is geen noodhulporganisatie, maar heeft wel een klein fonds van 5000 euro om leden van partnerorganisaties die getroffen zijn door natuurrampen bij te staan en hun leven weer op de rails te krijgen. Extra donaties zijn altijd welkom, met vermelding "aardbeving Ecuador". Bedankt!

Doe een gift

Hulp op korte en lange termijn

Om de eerste noden van de getroffen boerenfamilies te lenigen zet het team van Vredeseilanden in Ecuador (VECO Andino) op de eerste plaats in op humanitaire noodhulp aan de cacaoproducenten. Ongeveer 40 families die behoren tot lidorganisaties van UOPROCAE bevinden zich momenteel in een penibele situatie. De meeste van hen wonen in afgelegen rurale gebieden waar tot nu toe geen staatsnoodhulp werd geleverd. Daarom zullen we:

  • 40 hygiënische noodhulpkits aankopen met daarin onder andere tandpasta, tandenborstels, wc-papier, ontsmettingsmiddel, muggenmelk, zaklamp, aansteker en een kaartspel of krijtjes voor kinderen.
  • 20 waterfilters en kleine watertanken aankopen. Elke filter heeft een levensduur van 10 jaar, kan tot 75 liter filteren in een uur en voorziet de watertoevoer aan maximum 500 personen. Deze filters zijn met andere woorden een goede oplossing om watertekort in rurale gebieden aan te pakken. De filters zullen in een aantal opvangtehuizen in de regio geïnstalleerd worden evenals in boerderijen die toegang hebben tot een natuurlijke waterbron.

Op langere termijn wapenen we de cacaoproducenten om het hoofd te bieden aan natuurfenomenen die hun productie bedreigen. De aardbeving is immers niet de eerste tegenslag die ze te verwerken krijgen. De komst van het natuurfenomeen “El niño” in maart en april 2016 heeft uitzonderlijk harde regens met zich meegebracht, die overstromingen van de cacaoplantages aanrichtten die op hun beurt allerlei ziekten en plagen veroorzaakten, zoals moniliasis en Witches’-brooms.

Deze ziekten leidden tot een verminderde cacaoproductie van 70% in de getroffen zones in Esmeraldas. Omdat een degelijk inkomen noodzakelijk is voor de heropbouw van de verwoeste huizen en om een menswaardig bestaan te leiden, is het noodzakelijk om de cacaoproductie te stimuleren door de toepassing van innovatieve snoei- en oogsttechnieken. Hiervoor moet snel geïnvesteerd worden in gespecialiseerde snoeiwerktuigen voor de producentenorganisatie en bijhorende opleiding.

Alles samen zullen deze bijkomende acties 8.500 euro kosten.