Colruyt en Vredeseilanden werken samen met rijstboeren in Benin

Colruyt en Vredeseilanden werken samen met rijstboeren in Benin

14/11/2007

Colruyt en Vredeseilanden werken samen met rijstboeren in Benin

Sinds vorig jaar werkt Vredeseilanden samen met de supermarktketen Colruyt aan een uniek project: samen willen we rijstboeren en –boerinnen in Benin ondersteunen om hun inkomen te verhogen. Maar vooral willen we dit concreet project aangrijpen om van elkaar te leren.

De bedoeling is dat we elkaars realiteiten leren kennen. Met die kennis willen we antwoorden zoeken op een aantal vragen: Wat zijn de obstakels die boerenfamilies in Benin ondervinden om hun rijst aan een goeie prijs verkocht te krijgen? Hoe kan een supermarkt een duurzame handelsrelatie aanknopen met familiale boeren en boerinnen? En hoe kan zo’n handelsrelatie bijdragen tot de ontwikkeling van een gemeenschap?

Mieke Lateir medewerker Vredeseilanden

Concreet zal Colruyt vooral haar expertise rond kwaliteit aanleveren in dit rijstproject. “Het is namelijk op dat vlak dat de rijstboeren en –boerinnen nog een lange weg te gaan hebben”, vertelt Chiaratou Oceni, verantwoordelijke commercialisatie van Vredeseilanden in Benin.

In dit kader kreeg Colruyt afgelopen februari het bezoek van twee Beninse stagairs. Vorige maand ging de rijstaankoper van Colruyt op tegenbezoek in Benin.

“Bovendien hopen we een deel van de rijst uit Benin in de rekken van Colruyt te krijgen. Via het product in de winkel kunnen we het verhaal vertellen van de families die de rijst telen. We zetten gezamenlijk deze exportketen op, analyseren de knelpunten en zoeken naar oplossingen. Tegelijk proberen we om het product te laten voldoen aan internationale fairtrade-criteria.”, zegt Mieke Lateir.

“De Beninse rijst moet in de toekomst kunnen concurreren met de geïmporteerde rijst uit Azië.”

Chiaratou Oceni

Vredeseilanden in Benin

Vredeseilanden heeft als doel kansarme boerenfamilies in 13 landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië aan een waardig inkomen te helpen. We doen dit door lokale partnerorganisaties te ondersteunen.

In 2002 sloegen Vredeseilanden en vier Beninese ngo’s uit Savalou de handen in elkaar om ervoor te zorgen dat de boerenfamilies het hele jaar door genoeg te eten zouden hebben, en om een duurzame oplossing voor het inkomen van boeren en boerinnen in de streek te zoeken. Na vier jaar is er heel wat veranderd in de dorpen rond Savalou. Er is genoeg te eten. Meer nog, er is een heel groot surplus dat de boeren en boerinnen kunnen verkopen.

Daarom werd van in het begin van het project ook gezocht naar afzetmogelijkheden voor die lokaal geteelde rijst. Rijst is in Benin nog steeds een luxeproduct, maar wordt in de steden meer en meer geconsumeerd, en ook de overheid begint rijst als een belangrijk gewas te erkennen. Een groot probleem is dat de Beninse rijst in eigen land heel moeilijk kan optornen tegen de goedkope, geïmporteerde rijst uit Azië die beter van kwaliteit is. Onderzoek wees uit dat er vooral in Nigeria een markt is voor de lokale rijst verkoopskansen wenken.

Toch hebben de rijstboeren en –boerinnen nog een lange weg af te leggen vooraleer ze deze marktkansen volledig kunnen benutten.

  • Tot de jaren ’80 was het overgrote deel van de boeren en boerinnen actief in de katoensector. De katoenteelt werd volledig door de staat geregeld. In deze nieuwe marktsituatie moet de individuele boer(in) echter zelf zijn/haar rijst verkocht krijgen aan een goeie prijs. Dat vraagt stevige organisaties die vorming geven aan hun leden, marktinformatie verzamelen, nieuwe afzetmarkten prospecteren,… 
  • Stevige organisaties zijn ook nodig om de stem van de rijstboeren te laten horen bij de overheid. Die kan er mee voor zorgen dat import van rijst uit Azië de markt niet verstoort. 
  • Om te kunnen inspelen op de wensen van consumenten, zullen ze de kwaliteit van hun rijst moeten verhogen

De samenwerking met een supermarkt als Colruyt geeft de boeren en boerinnen de kans om de kwaliteit van hun rijst te verbeteren en daadwerkelijk te concurreren met de ingevoerde Aziatische rijst.

Samen met een supermarkt werken aan een specifieke voedselketen geeft Vredeseilanden de kans om nieuwe inzichten te verwerven die we ook in andere landen kunnen gebruiken.