De duizend en één taken van de Vietnamese boerin

De duizend en één taken van de Vietnamese boerin

30/11/2006

De duizend en één taken van de Vietnamese boerin

Voor Vredeseilanden betekent werken aan duurzame ontwikkeling ook bijdragen aan evenwichtige man-vrouw relaties. Gendertrainingen geven aan boeren is een belangrijk punt in het programma van VECO Vietnam. In het district Yen Lap werkt VECO hiervoor samen met de Vrouwenunie en het landbouwdepartement van de overheid.

'Bij de boeren is het de gewoonte dat de vrouw het huishouden en het veldwerk verzorgt, terwijl de man andere karweien zoals buffelhoeden en zwaar werk op zich neemt. Het probleem is dat het evenwicht in de werkverdeling veelal zoek is. Maar al te vaak is het onduidelijk waar de taken van de vrouw ophouden. Varkens en kippen verzorgen wordt bijvoorbeeld ook als huishouden beschouwd.'

Mevrouw Phung weet waarover ze spreekt. Ze is behalve medewerker van het VECO team in Yen Lap ook vice-voorzitter van de Vrouwenunie. De Vrouwenunie is een massaorganisatie opgericht door de Communistische Partij. Ze is in heel het land actief en volgt een vijfjarenplan dat door de centrale regering is opgesteld. De actiepunten zijn de mobilisatie van vrouwen in de deelname aan opleidingen en aan ontwikkelingsprogramma's, het aanzetten van vrouwen tot het beheren van het huishoudbudget, gezinsplanning en gezondheidszorg voor kinderen.

Met de VECO projectleider en iemand van het landbouwdepartement van de overheid stapt Phung naar de boeren toe met een duidelijke takenomschrijving voor man en vrouw. 'Zo willen we voorkomen dat de vrouw voor al het werk moet opdraaien.' Samen hebben ze een training opgesteld voor de boerengezinnen. Die training neemt één dag in beslag. Meer tijd kunnen de boeren niet vrijmaken.

'We leren de boeren ook hoe ze hun rijkdommen kunnen beheren', zegt Phung. 'En we pakken het alcoholprobleem aan. Op het platteland wordt erg veel gedronken, vooral door de mannen. Wij proberen de gevolgen te doen inzien van overmatig alcoholgebruik. Alcohol neemt niet alleen een flinke hap uit het huishoudbudget, maar leidt ook tot een lage productiviteit en agressiviteit. Eens iemand zich daarvan bewust is, is de wil er vaak om dat drinkgedrag te veranderen.'

Ook de integratie van vrouwen in ontwikkelingswerk wordt op de training niet over het hoofd gezien. 'We moedigen de vrouwen aan om deel te nemen aan door VECO georganiseerde activiteiten. Zoals workshops rond het telen van bepaalde gewassen of bijeenkomsten om ervaringen uit te wisselen rond het gebruik van nieuwe zaadvariëteiten.'

Tot nog toe hebben 31 koppels de opleiding gevolgd. Leden van verscheidene boerengemeenschappen worden uitgenodigd. Het is de bedoeling dat zij de opgestoken kennis doorgeven binnen hun eigen
gemeenschap.