De weg naar kwaliteitsvolle rijst

De weg naar kwaliteitsvolle rijst

20/11/2007

De weg naar kwaliteitsvolle rijst

In Benin is er intussen werk gemaakt van de kwaliteitsverbetering van de rijst. Op basis van de kennis die Chiaratou Oceni en Hector Kpodonou bij Colruyt hebben opgedaan rond kwaliteit, gebeurde in juli een onderzoek om de sterktes en de aandachtspunten vast te stellen rond kwaliteit. Samen met de boeren en boerinnen werden de volgende prioriteiten voor kwaliteitsverbetering vastgelegd.

Selectie van een aantal potentiële variëteiten

Bij de keuze van de variëteiten moet worden rekening gehouden met verschillende criteria: een goede opbrengst, een goede resistentie tegen ziekten en plagen én de wensen van de consument. Hierbij wordt ook veel belang gehecht aan de wensen van de regionale markt (Bénin, Nigeria, Niger) want sowieso zal het overgrote deel van de rijst op dat niveau geconsumeerd worden.

In oktober werd een missie georganiseerd met een aantal producenten naar Nigeria opdat ze daar met handelaars en consumenten konden uitwisselen over welke rijst en in welke vorm ze die graag krijgen.

In Nigeria blijkt de potentiële afzetmarkt voor rijst vooral in het dichtbevolkte zuiden erg groot. Men eet er drie maal per dag rijst in verschillende vormen: rice yollof, ofada rice ...

Verminderen van breuk in de rijst

Eén van de grootste problemen bij de rijst in Collines is de breuk (percentage gebroken korrels). De criteria voor de Europese markt zijn daar zeer veeleisend (maximum 5% breuk). De rijst van de producenten in Collines telt in de slechtste gevallen meer dan 50% breuk, ook voor de lokale markt onvoldoende aantrekkelijk. De oorzaak ligt op verschillende niveaus:

  • bij de oogst die niet altijd op het perfecte moment gebeurt, rijst is niet het enige gewas dat de producenten telen, veel hangt dus af van het werk aan de andere teelten. Als de rijst te laat wordt geoogst, is hij te droog en zullen de korrels makkelijker breken bij de verdere verwerking;
  • bij het drogen, een proces dat niet op een uniforme manier gebeurt;
  • bij het pellen van de rijst, hiervoor zijn 2 degelijke machines voorzien maar er gebeurt geen vochtigheidscontrole tijdens het proces.
  • Een vochtigheidscontrole zou eigenlijk gedurende het hele verwerkingsproces moeten gebeuren.
  • Variëteiten worden door elkaar gemengd. Als dan de pelmachine op de kleine korrel wordt ingesteld, worden grotere korrels gebroken.

Parboiled rijst

Parboiled rijst - rijst die door een stoomproces ging - geeft betere resultaten wat breuk betreft. Bovendien is parboiled rijst rijker aan voedingsstoffen en verschaft het verwerkingsproces een extra inkomen aan heel wat vrouwen in de dorpen. In de voorbije jaren heeft Vredeseilanden een aantal vormingen georganiseerd om het proces van parboiling te optimaliseren. Vredeseilanden werkte daarvoor samen met WARDA, African Rice Center, een Afrikaans onderzoeksinstituut gespecialiseerd in rijst, die een aantal video's ontwikkelde gebaseerd op lokale kennis om bv. het proces van parboiling te verbeteren en de kennis hierrond te verspreiden.

De vochtigheidsgraad van de rijst in zijn eindstadium (gepelde rijst, al dan niet parboiled) voldoet aan de criteria. Aanwezigheid van parasieten e.d. vormt ook geen probleem. Voor het meten van pesticidenresten is er momenteel onvoldoende apparatuur beschikbaar. Dat is dus een werkpunt.

Op basis van deze resultaten werden een aantal actiepunten gedefinieerd voor de komende maanden, gaande van nood aan opleidingen tot nood aan bijkomend materiaal, bijvoorbeeld voor het meten van de vochtigheidsgraad.

Hier alvast een video waarin je kan zien hoe het koken van de rijst momenteel gebeurt: