Droogte in Noord-Tanzania zet aan tot nieuwe vormen van landbouw en veeteelt

Droogte in Noord-Tanzania zet aan tot nieuwe vormen van landbouw en veeteelt

14/07/2014

In het droge noordoosten van Tanzania, niet ver van de beroemde Kilimanjaro berg, veranderde het leven van de Masaï de afgelopen jaren drastisch. Koeien en geiten zijn de trots van dit herdersvolk. Hun veestapel levert melk, vlees en weerspiegelt hun rijkdom en sociale status. Maar door de extreme droogte die de regio de laatste jaren teistert, en de enorme bevolkingsdruk, schakelen veel Masaï over naar agro-pastoralisme, waarbij ze veeteelt combineren met landbouw. Vredeseilanden heeft in het gebied een geïntegreerd project opgezet met verschillende spelers en verschillende interventies.

Wat is er de afgelopen jaren gebeurd?

  • In de regio rond de Pangani rivier waren er regelmatig conflicten tussen Masaï enerzijds en de landbouwers anderzijds. Het vee graasde op de akkers van de landbouwers of maakten het veld kapot op hun doortocht naar de rivier. Vredeseilanden bracht Masaï, landbouwers en de lokale overheid samen om plannen rond landgebruik op te maken. In deze plannen staat nauwkeurig beschreven hoe het land mag gebruikt worden (woongebieden, zones voor akkers, ruimte voor vee, enzovoort) en hoe inbreuken beboet zullen worden. Eens er een akkoord bereikt is, word het plan letterlijk bezegeld…. met een stempel, die heel zorgvuldig in een speciale kast achter slot en grendel bewaard wordt.
  • Welk product heeft het potentieel om het inkomen van de boeren en boerinnen in de regio te verhogen? De ajuin bleek het geknipte gewas. Alles startte met een onderzoek: welke soort ajuin heeft de markt nodig? Hoe organiseren we de opslag en het transport? Zijn er grote privé-spelers die mee willen investeren? Tonnen ajuinen kwamen ondertussen op de markt terecht. Het laatste jaar gaf een bedrijf leningen aan de boeren zodat zij zaden en meststoffen konden aankopen op krediet en terugbetalen na de oogst.
  • De partnerorganisaties van Vredeseilanden zetten ook in op de introductie van een nieuw geitenras: een grotere soort geiten die beter bestand is tegen droogte én meer vlees oplevert. De Masaï reageerden heel enthousiast en de kuddes bestaan ondertussen uit bijna de helft geiten van de “nieuwe" soort.
  • Droogte en ontbossing zijn een groot probleem in de regio. De pogingen om volwassenen meer milieubewust te maken, liepen af op een sisser… Daarom ging Vredeseilanden samenwerken met de lokale scholen. Er werden kweektuinen opgezet in de school en via de kinderen slaagde we er wel in om een golf van boomplantacties op gang te brengen. Een van de leerkrachten vertelt: “De overlevingsgraad van deze boompjes is misschien nog niet zo hoog, maar het heeft mensen wel aan het denken gezet: we mogen geen bomen meer omkappen, we moeten onze bomen redden.” Er is dus nu -zowel bij volwassenen als bij kinderen- een veel groter besef van het belang van bomen en struiken in de strijd tegen erosie en klimaatverandering, maar ook als onderdeel van duurzaam pastoralisme (want de struiken zijn ook een bron van voedsel voor het vee).

Plannen voor volgende jaren

De komende twee jaar zullen we het werk samen met de Masaï verder zetten, voortbouwend op wat de voorbije jaren gerealiseerd werd. Duurzame irrigatiesystemen voor ajuinen en andere groenten wordt een prioriteit. Voorlopig wordt het water uit de Pangani rivier opgepompt met dieselmotoren en wordt er veel water verspild door gebruik van open kanalen. Kan zonne-energie gebruikt worden om het water omhoog te pompen? Kunnen we een performant systeem van druppelirrigatie ontwikkelen om de groenten te bevloeien en zo weinig mogelijk water te verspillen? Binnenkort zullen testen gebeuren met twee boerengroepen van +/- 200 boeren. Het beheerssysteem voor de irrigatie zal samen met de lokale gemeenschappen uitgetekend, getest en bijgestuurd worden. We willen het hele proces goed documenteren in de hoop dat de sterke punten van het systeem dan overgenomen kunnen worden door andere spelers (overheid , privé)… in andere regio’s. Vredeseilanden hoopt zo als relatief kleine NGO toch een grote impact te kunnen hebben.

Vredeseilanden engageert zich om alle vliegtuigreizen van personeel en vrijwilligers vanuit België te compenseren. De uitstoot wordt berekend (via de formule van www.compenco2.be) en omgezet naar een geldbedrag dat naar bovenstaand project gaat. Ook de reisorganisatie KrisKras compenseert op dezelfde manier de vluchten van reisbegeleiders en deelnemers.