Een korte keten naar supermarkten en horeca in Gent?

Een korte keten naar supermarkten en horeca in Gent?

30/01/2018

De Stad Gent gaat op zoek naar een organisatie of een samenwerkingsverband van organisaties dat een platform wil oprichten voor de verkoop van landbouwproducten uit de korte keten. Inzetten op een meer zichtbare, kortere voedselketen is één van de doelstellingen uit de voedselstrategie 'Gent en Garde'. Om de afzetmarkten voor korteketenproducten te verruimen, wil de stad Gent zich via het nieuwe platform richten op professionele afnemers zoals retail, horeca en grootkeuken. Zij vinden in de praktijk nog te weinig de weg naar de korte keten.

Er zijn vandaag al heel wat plaatsen in Gent waar je producten uit de korte keten kunt kopen, maar vaak zijn dit kleinere initiatieven, gericht op de individuele consument. Nochtans is er in de Gentse stedelijke afzetmarkt veel potentieel aanwezig. Ook bij horeca, retail en grootkeukens bestaat interesse, al vinden zij in de praktijk nog niet de weg naar de korte keten.

Daarom gaf Stad Gent aan Rikolto (Vredeseilanden), ILVO en UGent de opdracht om pistes te onderzoeken om deze professionele afzetmarkt beter te ontsluiten en op die manier tot schaalvergroting te komen in de korte keten.

  • Het eerste deel “Achtergrond: noden en voorbeelden” bespreekt, op basis van eerder onderzoek en literatuurstudie, de barrières en verwachtingen van spelers uit de korte keten. Er worden ook drie goede voorbeelden uit het buitenland belicht.
  • Het tweede deel “Pilootprojecten: beschrijving en wetenschappelijke analyses” schetst drie mogelijke scenario's voor de opschaling van de korte keten, die uit het onderzoekstraject naar voor kwamen:
  • In het derde deel wordt tenslotte voor elk van deze pistes een financiële doorrekening, een analyse van de wenselijke logistieke organisatie en een inschatting van de CO2-uitstoot gemaakt.

De opdracht die Stad Gent nu uitschrijft is een rechtstreeks gevolg van de studie. Het platform moet de markt verder verruimen door geëngageerde producenten en afnemers samen te brengen op een online verkoopplatform, waarrond een gemeenschappelijke marketing word opgebouwd. Door te werken met een platform moet het transport naar de stad ook zo optimaal mogelijk verlopen.

Kandidaten moeten door middel van een businessplan aantonen dat het project na twee jaar financiële ondersteuning zelfredzaam kan zijn. Hier vind je de opdrachtbeschrijving...