Een reis naar een gedeelde toekomstvisie voor de cacaosector in Centraal-Amerika

Een reis naar een gedeelde toekomstvisie voor de cacaosector in Centraal-Amerika

07/07/2017
Guisselle Alemán
Guisselle Alemán
Comunicación  y gestión de fondos | Nicaragua

Hoe kunnen kleinschalige cacaoboeren competitief blijven in Centraal-Amerika? Dat was de sleutelvraag tijdens een studiereis die ons team organiseerde samen met de Nationale cacaocommissie van Honduras, het Sustainable Food Lab en de World Cocoa Foundation.

De stijgende wereldvraag naar cacao biedt kansen voor de sector in Centraal-Amerika. Tegelijk wachten er enkele taaie uitdagingen waar boeren alleen geen antwoord op hebben: klimaatverandering, gebrekkige ondersteuning vanuit overheden en slecht functionerende markten die onstabiele en onleefbare prijzen geven.

Vertegenwoordigers van overheidsinstellingen, bedrijven, boerenorganisaties, verwerkende industrie en onderzoekers uit Nicaragua, Honduras, Guatemala en El Salvador kregen de kans om hun ervaringen te delen. Er werden bezoeken gebracht aan FHIA (het Hondurese instituut voor landbouwonderzoek), de cacoacoöperaties van Jutiapa en Copacajul en aan de chocoladeproducenten Chocolate del Caribe en Chocolats Halba. Centraal bij de bezoeken stonden nieuwe manieren van zaken doen waarbij boeren en verwerkende industrie op lange termijn zaken doen en risico's en winsten beter delen.

We zijn erin geslaagd om hoogeplaatste besluitvormers uit alle schakels van de cacaosector samen te brengen. Door de intense discussies tijdens de reis, zie je nu al een gedeelde visie groeien om op een andere manier te gaan samenwerken naar een gemeenschappelijk doel.

Karen Janssen Directeur Vredeseilanden Mesoamérica

"We zien veel goede wil onder boerenorganisaties, verwerkende bedrijven en overheidsinstellingen om de cacaosector in Centraal-Amerika een boost te geven", zegt Karen Janssen die het Vredeseilandenteam in Centraal-Amerika leidt. "Wat ontbreekt is een gedeelde visie tussen al die spelers en landen om dat in de praktijk te brengen, en wel op een manier die vooruitgang brengt voor de boeren en boerinnen. Er wordt ook weinig kennis uitgewisseld. Deze studiereis was een eerste stap om verbinding te creëren tussen mensen en tot een betere coördinatie te komen."

Ik heb opportuniteiten ontdekt voor mezelf als producent, maar ook voor de organisatie die ik vertegenwoordig. Ik zie waar we als cacaoproducenten op moeten focussen en welke trainingstrajecten we voor onze leden moeten ontwikkelen.

Michael Heally Voorzitter van de Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (UPANIC)

Centraal-Amerikaanse landbouwraad engageert zich

Tijdens de laatste dag van de studiereis sloten vertegenwoordigers van de Centraal Amerikaanse Landbouwraad zich aan bij de groep. De deelnemers kregen de kans om hen de uitdagingen en opportuniteiten te presenteren die ze zagen voor nieuwe productiemethoden zoals agrobosbouw, betere variëteiten, nieuwe markten en zakelijke modellen die kansen geven aan kleinschalige boeren.

De vertegenwoordigers van de landbouwraad engageerden zich om initiatief te nemen op drie terreinen:

  1. De lancering van een regionaal platform dat overheden, bedrijven en boeren samenbrengt om de ontwikkeling van de cacaosector te bevorderen.
  2. Het ontwikkelen van beleid en regelgeving om nieuwe zakelijke modellen mogelijk te maken waarbij boeren en verwerkende bedrijven nauwer samenwerken.
  3. Het herbekijken van douanerechten die de uitwisseling van genetisch plantmateriaal, informatie en handel in de weg staan.

Vanuit de betrokken landen zullen boerenorganisaties en verwerkende bedrijven mensen afvaardigen voor het regionaal platform om de opvolging van de engagementen te verzekeren.

Deze studiereis werd mede gefinancierd door de Zwitserse ontwikkelingssamenwerking in het kader van een project voor kennisuitwisseling rond cacao in Centraal-Amerika.