The Foodture - een bloemlezing uit een boeiend programma

The Foodture - een bloemlezing uit een boeiend programma

14/12/2015

Op dinsdag 8 december kon u in het Kaaitheater in Brussel terecht voor The Foodture. Tijdens het namiddagprogramma werd dieper ingegaan op de uitdagingen waar onze landbouw- en voedingssector voor staat. Een voor de gelegenheid volgelopen Kaaitheater was getuige van een boeiende en gevarieerde namiddag die kundig in goede banen werd geleid door Ann De Bie. Jan De Smet zorgde voor enkele gesmaakte muzikale intermezzo's. Hieronder een korte bloemlezing

Sam Magnus (Jonge boer-Groene kring) : “Ik zit tussen hamer en aambeeld. Iedereen in Europa moet verduurzamen, maar de rest van de wereld volgt niet. Omdat die inspanningen niet vertaald worden in een betere prijs krijg ik mijn investeringen niet voldoende terugverdiend. De consument wordt overspoeld met labels, maar blijft vooral geïnteresseerd in één label, het prijslabel. “

Sabien Windels (Jonge consument -Generation T/The Shift) : “Ik zie een toenemend enthousiasme bij jongeren voor tuinieren en landbouw. Er komen steeds meer kritische consumenten. Daar ligt volgens mij de toekomst.”

Duurzaam inkopen - Gert Engelen (Vredeseilanden)

Ons voedingssysteem staat vandaag ernstig onder druk. Door grondstoffenschaarste, klimaatverandering, bevolkingsgroei, veranderende consumptiepatronen, prijsdruk doorheen de keten,… Het besef groeit dat er nood is aan een meer sociaal, ecologisch en economisch duurzaam voedingssysteem. De ‘hoe’ vraag dringt zich vervolgens op. Er zijn vele pistes waarop producenten, voedingsverwerkende bedrijven, supermarkten en consumenten kunnen inzetten om duurzame voedselsystemen te gaan realiseren in de dagdagelijkse praktijk, en van duurzame voeding geen niche maar een mainstream gegeven te maken.

De brochure "Duurzaam inkopen doe je zo" kan je hier lezen of downloaden. Lees hier het persbericht.

Uit de inspirerende cases

  • Special Fruit (Karel Bolckmans, Business Development Director) : "De uitdaging is om de voedselproductie zo te organiseren dat op een duurzame manier gebeurt en dat het ook op een sociaal verantwoorde manier gebeurt.”
  • Verbond van Belgische Tuinbouwveilingen (Philippe Appeltans, Algemeen Secretaris) : “Wij werden door Vredeseilanden gevraagd of we niet een stapje verder konden gaan. Er werd ons gevraagd of het niet mogelijk was om op de veilingklok een notering te geven van een ‘fair price’. Zo worden aankopers er zich beter van bewust als ze onder de prijs aankopen.”
  • Colruyt (Tony De Bock, directeur productpromotie, aankoop groenten en fruit) : “Een belangrijke pijler in onze duurzaamheidsstrategie zijn NGO’s, die ons bijstaan in een rol van projectmanager. Zij helpen ons bij de opbouw van specifieke ketenprojecten.”
  • Ardo (Bernard Haspeslagh, CEO) : “Wij hanteren een eigen concept dat we MIMOSA noemen: Minimum Impact, Maximum Output Sustainable Agriculture. Daarin zitten o.a. een aantal belangrijke duurzaamheidsaspecten. “
  • Ferrero case (door Karlien Wouters van Fairtrade Belgium) : “Ferrero wil dat tegen 2020 alle cacao die ze inkopen duurzaam gecertificeerd is. Op dit moment is dat al zo voor 40% van inkoop van cacao.”

Uit het panelgesprek

  • Nicolas Bonnetot (Fresh Food Director Carrefour Belgium) : “Er is een goede afstemming nodig van het aanbod en de vraag. Zo vinden wij bijvoorbeeld niet voldoende bio-melk op de Belgische markt en moeten we die importeren. Er zijn gewoon niet voldoende producenten van bio-melk in België.”
  • Lily Deforce ( Directeur Fairtrade Belgium) : “Wat ik vooral onthoud uit heel het proces dat we hebben doorlopen, is het belang van samenwerking tussen alle actoren in de keten. Op die manier slaag je er in om met een interessante, brede propositie naar de consument te stappen.”
  • Hendrik Vandamme (Voorzitter ABS) : “Iedereen in de keten heeft er belang bij dat de producent, de landbouwer, een correcte prijs krijgt. Als het verhaal van landbouwproductie eindigt in Vlaanderen of België, dan worden ook andere schakels in de keten daardoor getroffen.”
  • Guido Vanherpe (Voorzitter duurzaamheidsgroep FEVIA) : “Als een missie van een bedrijf de woorden kwaliteit, transparantie en innovatie bevat, denk ik dat het logisch is om dat te vertalen naar een duurzaam inkoopbeleid.”

The way forward – David Leyssens (The Shift)

“Ik hoop dat we met z’n allen vertrokken zijn voor een duurzaam traject rond duurzaam inkopen. En daarmee bedoel ik, duurzaam in de tijd. We hoeven morgen geen krantenkoppen te halen, ons objectief situeert zich op een langere periode.”