Geitenkrediet voor vrouwen: schoolgeld bij de hand

Geitenkrediet voor vrouwen: schoolgeld bij de hand

04/07/2007

Geitenkrediet voor vrouwen: schoolgeld bij de hand

Kleinvee - zoals kippen en geiten - is voor veel vrouwen in Afrika een spaarpotje. Als de nood hoog is, kunnen ze door een kip of geit te verkopen schoolgeld betalen voor hun kinderen. Of medicijnen kopen wanneer ze ziek zijn.

Tijdens de burgeroorlog in Oost-Congo werd bijna alle kleinvee uit de streek geslacht of geroofd door rondtrekkende bendes. Dat was vooral voor de vrouwen een zware slag. Traditioneel zijn zij het immers die instaan voor de verzorging van de dieren en er een centje mee bijverdienen. Daarom grepen zoveel van hen enthousiast hun kans toen onze partnerorganisatie APAV een geitenproject opstartte.

Exclusief voor vrouwen

Het project is exclusief voor vrouwen bestemd. Elke vrouw krijgt één geit. Daarvan mag ze de melk houden, maar het eerste jong dient als betaling van de moedergeit en wordt aan een volgende vrouw gegeven… Een steen die aan het rollen gaat.

Om diefstal tegen te gaan zijn alle geitjes in het oor gemerkt met een nummer en wordt er een foto van genomen (zie hieronder). Dat is niet echt een waterdicht systeem, want rovende bendes storen zich daar niet bepaald aan. Toch is dit voor de vrouwen een vorm van garantie omdat ze zo op elk ogenblik hun eigendom kunnen opeisen. De geitjes zijn immers hun kostbaarste bezit, ná hun kinderen. De opbrengst van de geitjes besteden de meeste vrouwen namelijk… aan het schoolgeld van hun kroost. En ook dat is een slimme investering in een mooiere toekomst.

De voorwaarden om een geitje te krijgen

Een geitje krijg je niet zomaar. De vrouwen zelf stellen de voorwaarden op waaraan je moet voldoen om een geitje te krijgen. Uiteraard gaat het om een krediet en wordt van elke vrouw verwacht dat ze de waarde van het geitje terugbetaalt. Maar dat is niet alles:

  • Je bent lid van APAV.
  • Je hebt voor je geitje een hok getimmerd en geeft het dier alle zorgen.
  • Je boerderij moet helemaal in orde zijn. Ook de velden! (Dat betekent dat ook de echtgenoot een inspanning doet.)
  • Je hebt een stabiele familie (ook hiervoor draagt de man een grote verantwoordelijkheid.)

De resultaten

In 2005 hebben 150 vrouwen een geit gekregen. In 2006 nog eens 112. En in 2007 zijn nog eens bijna 200 geiten verdeeld door APAV. De jongen van al die geiten zijn op hun beurt weer aan andere vrouwen gegeven. Dat brengt het totaal op 887 vrouwen die al een geitje gekregen hebben (juli 2008). En veel kleintjes die nu nog bij de moeder-geit moeten blijven, zullen de komende maanden naar een andere familie verhuizen.

APAV doet ook méér voor de vrouwen

De organisatie trok een veearts aan om de vrouwen te helpen bij het verzorgen van hun geitje. De vrouwen krijgen tips voor de beste voeding, gebruik van de geitenmest en behandeling van mogelijke ziektes. Ze leren betere stallen bouwen. Stilaan wordt zelfs gedacht aan een systeem om de geitenmelk te verwerken en te verkopen.

Naast geiten is het afgelopen jaar ook eenzelfde kredietsysteem opgezet met kippen. Deo, de enthousiaste directeur van APAV vergezelt nu en dan duizenden piepkuikens die per boot vanuit Oeganda ingevoerd worden.