Generation Food zoekt oplossingen voor afvalstromen

Generation Food zoekt oplossingen voor afvalstromen

20/05/2020

Met Generation Food zoekt Rikolto samen met haar partners naar innovatieve oplossingen om de uitdagingen binnen landbouw en voeding op te lossen.

Op 22 en 23 september organiseren Generation Food, Flanders’ Food, UCLL en EIT Food een tweedaagse hackathon. Tijdens die tweedaagse gaan studenten, ondernemers en bedrijven intensief samenwerken om een oplossing te zoeken voor nevenstromen van bedrijven die anders verloren gaan.

Met de innovatieve kracht van studenten en jonge innovators gaan we tijdens deze twee dagen op zoek naar concrete oplossingen voor de nu nog verspilde nevenstroom van bedrijven. Daarvoor krijgen we de hulp van experten en begeleiders van Flander's Food, UCLL en Rikolto. Voor twee deelnemende bedrijven (gekozen door een jury) wordt nog een stap verder gegaan. Het nieuwe product zal verder worden uitgewerkt en een marketingstrategie wordt opgesteld.

Wil jij het voedselafval van jouw bedrijf terug waardevol maken dan kan je deelnemen aan dit event!

wij zijn op zoek naar jou

Wat verwachten we van jou en je bedrijf?

  • Volledige aanwezigheid op dinsdag 22/09 en woensdag 23/09.
  • Indien geselecteerd voor het natraject: het aanleveren van grondstoffen en eventueel apparatuur.

Wie kan deelnemen?

  • Elk (voedings)bedrijf met een nevenstroom, en specifiek met betrekking tot plantaardige producten (bv. specifieke componenten: loofafval of restproducten van productieprocessen, draf van bier of overproductie van verse groenten…).
  • Samenwerkingsverbanden of coöperatieven kunnen zich ook aanmelden: korte keten platformen, veilingen…
  • Niet zeker of je in aanmerking komt? Contacteer ons en stel je nevenstroom voor, we staan open voor suggesties.

Waarom zou je deelnemen?

  • Maatschappelijk/ecologisch: we gaan voor een duurzaam voedselsysteem en mikken op het hoogste waardebehoud van reststromen, nl. menselijke consumptie.
  • Economisch: je maakt een snelle doorstart en zet grote stappen richting het uitwerken van een nieuw product dat op termijn verkocht kan worden. Het valoriseren van je nevenstroom heeft een duidelijke economische waarde: diversificatie in het bedrijf, maar ook naar communicatie en marketing toe.
  • Sociaal: je maakt deel uit van het netwerk van Generation Food, een consortium dat op zoek gaat naar nieuwe verdienmodellen in de voedingssector en startende en veranderende ondernemers inspireert en ondersteunt.

Wil je meer weten? Heb je vragen of suggesties? Of wil je je met jouw nevenstroom aanmelden voor deze hackaton?

Stuur een mail naar thibault.geerardyn [at] rikolto.org en/of marie.demarcke [at] flandersfood.com, geef meer uitleg over je nevenstroom en stel je vragen!