Hoe kan BIO écht ontwikkelingsrelevant zijn?

Hoe kan BIO écht ontwikkelingsrelevant zijn?

10/10/2013

De Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden NV (BIO), de Belgische DFI (Develop Finance Institution) opgericht in 2001, lag het voorbije jaar onder vuur en wordt momenteel hervormd. Een officiële evaluatie is gaande. De Ministerraad heeft in juli jl. een voorontwerp van wet goedgekeurd dat BIO hervormt met het oog op verbetering van relevantie, coherentie en doeltreffendheid van haar financiële interventies. Het zou onder andere de bedoeling zijn dat BIO meer prioriteit gaat geven aan micro, kleine en middelgrote ondernemingen (MKMO’s) actief in de agrarische sector inclusief sociale ondernemingen. In Hogere Midden-inkomenslanden (MIC’s) zou BIO een rol spelen in de ondersteuning van ondernemingen die de inkomens-kloof helpen verminderen in rurale gebieden.

De Coalitie tegen de Honger bracht haar voorstellen samen in dit dossier...