Hof van beroep verwerpt vordering Vredeseilanden tegen Thierry Debels

Hof van beroep verwerpt vordering Vredeseilanden tegen Thierry Debels

28/11/2016
Jan Wyckaert
Jan Wyckaert

Het Hof van Beroep te Brussel verwierp op 15/11/2016 de vordering van Vredeseilanden van 1 symbolische euro tegen auteur Thierry Debels. Debels was door de rechtbank in eerste aanleg veroordeeld wegens het berokkenen van morele schade aan Vredeseilanden, maar ging hiertegen in beroep.

We nemen akte van dit arrest, maar blijven betreuren dat een auteur standpunten verkondigt over onze organisatie en ons werk die zijn gesteund op eenzijdige, niet met ons afgetoetste en, naar onze innige overtuiging, foutieve informatie.

Verrast deze uitspraak ons? Ja, omdat hij diametraal staat op de uitspraak van de rechtbank in eerste aanleg, die oordeelde dat de auteur onze reputatie schaadde door niet te handelen als een zorgvuldig journalist. Zo heeft Debels nooit aan Vredeseilanden om een reactie gevraagd op de aantijgingen die hij formuleert in zijn boek.

De rechter in beroep oordeelt nu als volgt:

"Vredeseilanden moet in een democratische en pluralistische samenleving kritische meningen en opinies over haar werking en resultaten, ook al zijn deze overdreven, ongenuanceerd of provocerend, kunnen dulden. Debels heeft een waardeoordeel uitgedrukt en gebruikte geen eerrovende, beledigende of nutteloos kwetsende woorden. Hij had geen kennelijk kwaadwillige bedoelingen."

Kun je vragen stellen bij die goede bedoelingen als je weet dat hij op de cover een andere organisatie aanvalt die verder in het boek niet aan bod komt? Me dunkt van wel, maar we kunnen in deze de uitspraak van de rechter in beroep enkel naleven. Dat hoort zo in een rechtstaat, waar we er op moeten kunnen rekenen dat een rechter vanuit zijn of haar diepste overtuiging de best mogeijk uitspraak voor de samenleving voorop stelt.

Ook voor voor ons zijn de vrije meningsuiting en een degelijk geïnformeerd publiek debat heilig. Deze principes stellen ons in staat als samenleving te detecteren wat fout loopt en beter te doen. Daarom zijn we over de jaren ook steeds een van de actiefste stemmen geweest in het debat rond ontwikkelingsssamenwerking.

Waarachtige kritiek - intern en extern - die gefundeerd is en met kennis van zaken wordt gebracht, hebben we altijd omarmd en gebruikt om onze organisatie en onze activiteiten te verbeteren. Kijk naar hoe onze visie en misie evolueerde doorheen de jaren. Of lees hier hoe we pas de overstap maakten naar een radicaal ander organisatiemodel voor Vredeseilanden.

Dat is ons DNA.
We kunnen ook niet anders. Om een duurzamer en rechtvaardiger voedingssysteem te bouwen, werken onze collega's wereldwijd elke dag samen met bedrijven, overheden, universiteiten en boerenorganisaties. Dan heb je geen andere keuze dan transparant zijn naar je partners en steungevers over je financiën én je impact. Jaarverslagen en financiële rekeningen staan om die reden al vele jaren op onze website.

Op dat elan gaan we verder. Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om me te contacteren.

Jan Wyckaert