Indonesische studenten ontwikkelen mee de toekomst van ons voedsel

Indonesische studenten ontwikkelen mee de toekomst van ons voedsel

13/04/2017
Caroline Huyghe
Caroline Huyghe
Program Coordinator Food Smart Cities

Hoe voeden we de snel groeiende wereldbevolking op een duurzame en gezonde manier? Dat vraagstuk brengt Vredeseilanden, Colruyt Group, KU Leuven en de provincie Vlaams-Brabant samen in het consortium Voedsel voor de Toekomst. Een globaal vraagstuk waar jongeren wereldwijd mee geconfronteerd (zullen) worden. Ook in Indonesië. Daarom legden we ons oor ook bij hen te luisteren om hun ideeën te horen.

Volgens het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA) is het aantal jongeren tussen 10 en 24 jaar gestegen tot 1.8 miljard, een recordaantal. Ook in Indonesië zijn jongeren de bevolkingsgroep die het snelst aangroeit in de steden. Het consortium Voedsel voor de Toekomst is ervan overtuigd dat hier een opportuniteit ligt voor sociaal-economische vooruitgang. Want jongeren bruisen van energie en van goede ideeën… en staan open voor verandering.

Vorige maand (maart 2017) had ik het geluk om samen met een groep middelbare schoolstudenten van 16-17 jaar (van SMAN 4 in Denpasar, Bali) ideeën uit te werken rond het voedsel voor de toekomst. Na een korte introductie door mijn Indonesische Vredeseilandencollega’s, gaf ik een woordje uitleg bij het project Voedsel voor de Toekomst. Daarop gingen onze studenten aan de slag.

Bij de discussie viel me op hoe goed geïnformeerd deze jongeren zijn over de uitdagingen van het voedselsysteem in hun land. Ik noem er een paar: schaarste van grondstoffen, klimaatopwarming, slechte ruimtelijke planning door de overheid (waardoor vruchtbare gronden worden bebouwd), gebrek aan overheidssteun, te sterke afhankelijkheid van import wat de motivatie om te innoveren fnuikt, ongezonde voeding van lage kwaliteit is goedkoop, weinig bewustzijn omtrent gezonde en duurzame voeding van de consument, …

Tegelijk zagen deze jongeren de opportuniteiten die Indonesië biedt, zoals een goed klimaat voor voedselproductie, nog heel wat beschikbaar land, een enorme markt (met groeiende middenklasse), een grote jonge bevolkingsgroep open voor nieuwe producten,…

Bij de tweede opdracht werd hun creativiteit en ondernemerschap getest. In groepjes werkten ze hun voedingsproduct van de toekomst uit. Interessant was dat elk groepje de uitdaging vanuit een andere focus benaderde: technologie, gezondheid, duurzaamheid. Zo kregen we een glimp van de innovatieve producten van de toekomst: van een all-round zeewierpoeder over insectenmelk tot een gezonde snackbar.

Aan creativiteit en mondigheid geen gebrek. Het zou me niet verbazen als ik in deze klas de toekomstige change makers heb ontmoet die de toekomst zullen vormgeven. In hun feedback gaven de jongeren en de leerkrachten aan dat ze het een erg relevante denkoefening vinden en dat ze verder willen werken rond sociaal & duurzaam ondernemerschap. Mogelijkheden zat dus voor een vervolgtraject met ons Vredeseilandenteam in Indonesië en het consortium Voedsel voor de Toekomst.

Bekijk zeker dit korte filmpje. Het geeft een glimp van de energie en de ideeën van deze jongeren.