Investeren in kwaliteitsvolle cacao

Investeren in kwaliteitsvolle cacao

01/10/2014

Jaarlijks wordt ongeveer 3,5 miljoen ton cacao geproduceerd. Tegen 2020 zou er jaarlijks 4.5 miljoen ton nodig zijn. Verschillende chocoladebedrijven worden stilaan wakker en waarschuwen voor een wereldwijd tekort van één miljoen ton tegen 2020. Ze realiseren zich dat een behoorlijk inkomen en technische ondersteuning voor de boeren nodig is om de cacaoproductie te verzekeren. Boeren die meer kwaliteitsvolle cacao kunnen leveren? Dan zijn er eerst investeringen nodig.

Lage prijzen, beperkte investeringen

Door de lage prijzen die boeren nu vaak krijgen, zijn de mogelijkheden om te investeren beperkt. Hun productiviteit is laag en de armoede bij families die cacao telen is hoog. De cacaoboeren gebruiken vaak verouderde landbouwmethoden. Het niet vernieuwen van de bomen en de beperkte toegang tot middelen zoals meststoffen hebben een negatieve invloed op de productie en kwaliteit van cacao. De toekomst van cacao hangt ook af van een nieuwe generatie boeren. Kinderen van boeren zien echter geen toekomst in de cacaosector en stappen over op andere meer winstgevende teelten zoals rubber en palmolie of ze trekken naar de steden in de hoop daar een beter leven te vinden.

Om de productie en kwaliteit te verhogen is er nood aan investeringen in nieuwe cacaobomen, beter bodembeheer, geschikte naoogsttechnieken, nieuwe faciliteiten voor opslag, transport en verwerking en versterking van de organisatie van de cacaoboeren.

chocoladebedrijven investeren mee

In Nicaragua, Honduras en Indonesië verbinden we cacaoboeren met chocoladebedrijven om commerciële relaties op lange termijn aan te gaan. We engageren chocoladebedrijven om mee te investeren in infrastructuur op het veld en in de opleidingen van boeren. Vredeseilanden versterkt de boerencoöperaties zodat ze de nodige slagkracht hebben om te voldoen aan de eisen van de markt. Verschillende universiteiten en onderzoeksinstellingen zoeken mee naar oplossingen voor ziektes en de bedreigingen van klimaatverandering.

Zo werken we in Nicaragua samen met 2 coöperaties: CACAONICA (cooperativa de Servicios Agroforestales y de Comercialización ) en La CAMPESINA. Samen leveren ze kwaliteitsvolle cacao aan chocoladefabrikant Ritter en aan Ethiquable, leverancier van fairetradeproducten. Maar er zijn nog een hoop knelpunten voor de cacaotelers: plantages zijn vaak oud en kampen met ziektes, de ovens om bonen te drogen verbruiken zeer veel hout, het ontbreekt de coöperaties aan specifieke marketingstrategieën, er zijn te weinig vrouwen in de coöperatie en ook jongeren vluchten massaal weg van de boerderij. Nochtans zit er toekomst in de cacao. Als we investeren in boeren en hun organisaties.