Kampani: Nieuw investeringsfonds pompt groeikapitaal in landbouw ontwikkelingslanden

Kampani: Nieuw investeringsfonds pompt groeikapitaal in landbouw ontwikkelingslanden

06/02/2015

Vredeseilanden, Alterfin, de Koning Boudewijnstichting, Louvain Coopération, SIDI, Boerenbond en private investeerders richten samen Kampani op, een uniek investeringsfonds voor producentenorganisaties in het Zuiden. Andere organisaties, zoals Trias, zullen aansluiten. Met dit sociaal investeringsfonds willen de partners een antwoord bieden op één van de grootste obstakels voor vooruitgang van de landbouwsector in ontwikkelingslanden: het gebrek aan groeikapitaal. Dit initiatief is een primeur voor ons land.

Geduldig kapitaal: de missing link

“In ontwikkelingslanden is er amper kapitaal beschikbaar voor kleine en middelgrote ondernemingen op het platteland, zeker niet voor investeringen op de lange termijn”, zegt Wouter Vandersypen, afgevaardigd bestuurder van Kampani. “Er bestaat wel microkrediet voor individuele boeren en er zijn investeringsfondsen voor grote landbouwondernemingen, maar daar tussenin ligt een leegte. Kleine en middelgrote producentorganisaties raken dus zeer moeilijk gefinancierd.”

Dat gat wil Kampani dichtrijden: via een sociaal investeringsfonds, met ‘geduldig kapitaal’, wil Kampani winstgevende ondernemingsprojecten van groepen van boeren verenigd in producentenorganisaties groeikansen bieden, zodat ze hun rol en hun impact in de voedselketen kunnen versterken. West-Afrikaanse bananenboeren hebben bijvoorbeeld kapitaal nodig om een nieuw irrigatiesysteem op te zetten. Een organisatie van cacaoboeren in Indonesië wil nieuwe infrastructuur bouwen voor het drogen en veilig stockeren van hun cacao.

Piet Vanthemsche, voorzitter Boerenbond: “Door de aard van landbouw en de gevoeligheid voor externe schokken zoals droogtes en marktschommelingen, zijn investeringen in boerenbedrijven zeer risicovol. Daar komt nog bij dat landbouw een ‘trage’ sector is: je moet minstens een seizoen wachten tot je weet wat je investering heeft opgebracht. Daardoor zijn bedrijven van boeren niet altijd een gegeerde kandidaat voor investeerders die snel een hoog rendement willen boeken.“ De ambitie van Kampani ligt elders: elke investering moet winstgevend zijn, maar Kampani kiest resoluut voor een significant en duurzaam maatschappelijk rendement.

Lange termijn investeringen, geen gift

Kampani verschaft geen korte-termijn-leningen, maar achtergestelde leningen op de lange termijn of neemt een participatie in de bedrijven. Een lokale vertegenwoordiger zetelt in de raad van bestuur. “Prille economische initiatieven in het Zuiden moeten zich zo vlug mogelijk een bedrijfslogica eigen maken waarbij giften en subsidies geen basis kunnen vormen voor een duurzame toekomst anders zal er steeds een afhankelijkheidsrelatie blijven bestaan”, zegt Luc Tayart, afgevaardigd bestuurder van de Koning Boudewijnstichting.

Zo is Kampani complementair aan de ondersteuning die vandaag via ontwikkelingssamenwerking wordt aangeboden. “Naast de investering zal ook coaching nodig zijn van het bedrijf en de boeren. Daarom zijn partnerships met ngo’s nodig. Wij blijven met giften en subsidies gerichte omkadering bieden: opleiding van mensen, maar ook studie- en lobbywerk,” legt Chris Claes van Vredeseilanden uit.

Kampani concreet

“Kampani” is een oud woord in Swahili, de meest gesproken taal in Oost-Afrika, en betekent “vriendelijk partnerschap”.

Het fonds kan rekenen op de inbreng van verschillende partners uit de privésector. Alterfin onderzoekt de investeringsaanvragen en staat in voor het portefeuillebeheer. Momenteel beschikt het fonds over 2 miljoen euro. De stichters mikken op 8 miljoen euro tegen 2020.

Voor meer info: www.kampani.org Wouter Vandersypen – afgevaardigd bestuurder Kampani – wvandersypen [at] kampani.org