Kobe Desramault lanceert Voedsel Anders, een groeiende beweging voor agro-ecologie

Kobe Desramault lanceert Voedsel Anders, een groeiende beweging voor agro-ecologie

26/05/2016

Het festival Krachtboer van 29 mei in Dranouter gaat op zoek naar een ander voedselsysteem. Ruim 15 organisaties, verenigd onder de naam Voedsel Anders, stellen er agro-ecologie voor als krachtig alternatief.

Ecologisch, fair, respectvol, rechtvaardig

Agro-ecologie staat voor een voedselproductiesysteem dat alle aspecten van het voedselsysteem verduurzaamt. Agro-ecologie combineert een ecologisch verantwoorde productie met een correcte vergoeding, respect voor de kennis en de ervaring van de boer, eerlijke handelsrelaties, een rechtvaardige toegang tot grond en aandacht voor de impact van ons handelen voor mensen wereldwijd.

Groeiende beweging met al 15 organisaties

Met hulp van kok Kobe Desraumault lanceert de beweging Voedsel Anders zich op het festival Krachtboer als een breed netwerk. Ruim 15 organisaties verbinden zich met elkaar om agro-ecologie als toekomst voor de landbouw naar voor te schuiven. Deze organisaties zijn Wervel, BioForum Vlaanderen, EVA, Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace, Vredeseilanden, Broederlijk Delen, Oxfam Wereldwinkels, Voedselteams, Velt, Oxfam Solidariteit, Natuurpunt, Solidagro, Dierenartsen zonder Grenzen en De Landgenoten.

De beweging Voedsel Anders (www.voedsel-anders.be) kwam tot stand binnen het Transitie Netwerk Middenveld (www.transitienetwerkmiddenveld.be) en verbindt zich met de Nederlandse gelijknamige en gelijkgezinde beweging Voedsel Anders (www.voedselanders.nl).

“Kiezen voor agro-ecologie is kiezen voor de gezondheid van onze omgeving, burgers en boeren. Het is het beste antwoord op de excessen en de schadelijke impact van het huidige landbouwsysteem", Vera Dua, voorzitter Bond Beter Leefmilieu.

Ook Vredeseilanden steunt de benadering en principes van agro-ecologie. "Agro-ecologie biedt belangrijke inspiratie voor de noodzakelijk systeemverandering in de landbouw- en voedingssector", legt Jan Wyckaert uit. "Wij ondersteunden het implementeren en toepassen van de agro-ecologische principes. Stapsgewijs. En daarin speelt niet alleen de boer een rol, maar alle spelers in de landbouwketen, inclusief de overheid en de consument."

Vredeseilanden op Krachtboer

Voor het Krachtboer-festival levert Vredeseilanden inhoudelijke ondersteuning. Collega Gert Engelen deed een voorbereidende talk (lees het verslag) en Chris Claes spreekt over toekomstige landbouwmodellen.

De lancering op Krachtboer wordt vooraf gegaan door relevante getuigenissen van vijf ondernemers: 15u-16u, Dranouter, Dikkebusstraat 234.