Kom binnen en ga zitten... aan de tafels van Averbode

Kom binnen en ga zitten... aan de tafels van Averbode

09/08/2018

De Abdij van Averbode kent een lange traditie van duurzame landbouw en voedselproductie. Ze weten er dat eten de planeet roert. Vandaag gaan ze aan tafel met Rikolto (Vredeseilanden). En dat mag je letterlijk nemen. Een gesprek met E.H. Eric Seghers en Abt Marc Fierens.

Brood, peperkoek, kaas, bier en nu… tafels.

Abt Marc Fierens: "Onze gemeenschap heeft een lange traditie van duurzame productie van voedsel en drank. De Abdij van Averbode herbergde gedurende eeuwen een bakkerij, kaasmakerij en brouwerij. Ze is sinds haar ontstaan een belangrijke economische spil in de regio en ook vandaag nemen wij op een eigentijdse manier die rol op. Evoluties in de uitgeverswereld en de financiële crisis hebben ook ons kritisch doen kijken naar onze eigen activiteiten. De producten die wij neerzetten moeten aan drie criteria voldoen: ze moeten economisch rendabel zijn, een sociale of maatschappelijke meerwaarde genereren en tot slot moet een product van Averbode ook een persoonlijke meerwaarde opleveren voor de koper. We hebben ervoor gekozen om onze historische activiteiten opnieuw op te nemen door het aanbieden van kwaliteitsvolle voedingsproducten: brood, peperkoek, kaas en bier. Dat zijn stuk voor stuk producten waar je even voor gaat zitten, die je niet zomaar snel in je mond propt, waarrond mensen elkaar ontmoeten. Deze spirituele component van voeding vinden we heel belangrijk. We willen tenslotte ook in onze producten een stukje de beleving van de abdij meegeven."

Eric Seghers: "Men kan al deze producten hier en bij enkele partners kopen, maar ook consumeren. Met 'Het Moment' hebben we een ontmoetingsplaats gecreëerd op een prachtige plek. Mensen ontmoeten elkaar hier rond lekker eten, aan lange tafels. Deze tafels nodigen uit tot uitwisseling tussen mensen. Verschillende kleine groepjes schuiven samen aan. Recent hebben we daarom besloten om abdijtafels aan te bieden, zodat mensen thuis of op kantoor een ontmoetingsplek kunnen creëren. Niets mooier dan samen aanschuiven en te praten, of te zwijgen, met iets lekkers op tafel."

We hebben besloten om abdijtafels aan te bieden, zodat mensen thuis of op kantoor een ontmoetingsplek kunnen creëren. Niets mooier dan samen aanschuiven en te praten, of te zwijgen, met iets lekkers op tafel."

Eric Seghers

Producten met een economische en persoonlijke meerwaarde dus. Maar waar zit de maatschappelijke en sociale meerwaarde dan precies?

Eric Seghers: "de opbrengsten van al onze activiteiten komen ten goede aan caritatieve projecten, educatieve publicaties met een sociale meerwaarde en erfgoedprojecten. Maar ook sociale tewerkstelling maakt inherent deel uit van onze manier van werken. Voor de uitbating van 'Het Moment' werken we bijvoorbeeld samen met 'Sense', een sociaal-economiebedrijf dat zinvolle tewerkstelling biedt aan mensen met weinig kansen. De creatie van de tafels past in deze filosofie. We werken samen met 'De Brug', een bedrijf dat personen met een psychische of mentale handicap tewerkstelt, en 'Alito', een toonaangevende onderneming op vlak van tewerkstelling van mensen met een arbeidsbeperking. De opbrengst van de tafels gaat integraal naar Rikolto."

Vanwaar deze link met Rikolto?

"Een samenwerking met Rikolto lag voor de hand. De abdij heeft een eeuwenlange traditie in duurzame landbouw. Goed eten en de duurzame productie ervan, zit in ons DNA. Ook wij willen op onze manier stilstaan bij de manier waarop we als maatschappij omgaan met voeding en alles wat daarbij hoort. Rikolto bouwt vanuit deze optiek aan draagvlak, bewustzijn en oplossingen, en daar dragen wij graag aan bij."

De abdij heeft een eeuwenlange traditie in duurzame landbouw. Goed eten en de duurzame productie ervan, zit in ons DNA.

Eric Seghers

Waar staat de abdij vandaag op het vlak van duurzame landbouw?

Abt Marc Fierens: "Wij worden en werden geconfronteerd met de moeilijkheden en keuzes waar elk landbouwbedrijf vroeg of laat tegenaan loopt. We zaten met een volledig versleten infrastructuur en keken tegen torenhoge kosten aan. Het was echter een bewuste keuze van de abdij om door te gaan met de boerderij. De band met de natuur, met voedselproductie en de landbouw vinden we heel belangrijk. De boerderij is een bron van leven en bedrijvigheid op onze site. Om onze principes ook naar onze landbouwactiviteiten door te kunnen trekken, hebben we gekozen voor doorgedreven automatisatie zodat de boerderij door twee mensen kan beheerd worden."

"Daarnaast zijn we op zoek gegaan naar een dubbeldoelras voor onze veestapel. De keuze viel op 'Fleckvieh', een zeer natuurlijk ras dat meer ruwvoer verwerkt en dat veel sterker is. We ervaren nu al dat we minder dieren vervangen en we zien minder gezondheidsproblemen. Door deze ingrepen kunnen we veel duurzamer en artisanaler werken. Men verwart artisanaal vaak met ouderwets. Net door het inschakelen van nieuwe technologieën, slagen we erin om gezonder, duurzamer en ecologischer aan landbouw te doen. De productie komt in een korte keten terecht waarbij zowel vlees als melk in eerste instantie wordt gebruikt voor onze producten, eigen consumptie en die van de gasten in 'Het Moment'. De rest wordt lokaal verhandeld."

Lokaal, duurzaam en kwaliteitsvol. Jullie maken duidelijk bewuste keuzes in jullie bijdrage aan ons voedingssysteem.

Eric Seghers: "Landbouw en voeding hebben dan ook een enorme impact op het leven. Niet alleen in de keuken, maar op alle aspecten. Een verantwoorde productie, met respect voor mens, dier en planeet is een be-angrijke verantwoordelijkheid die evident zou moeten zijn. Mensen delen het leven aan tafel. Dat heeft iets heel spiritueels. Voeding ook. Wij willen mensen een stukje helpen bij het bewustzijn en de beleving hierrond. In ons aanbod zitten bewust geen ‘snelle happen’, maar producten waar je tijd voor neemt. Net zoals voor elkaar. Dat is de boodschap die wij willen meegeven.