Leuvenaars schrijven samen aan lokale voedselstrategie

Leuvenaars schrijven samen aan lokale voedselstrategie

02/10/2017
Gert Engelen
Gert Engelen
Program coordinator

Op 30 september staken Leuvenaars op Méér Vredeseilanden in Museum M de koppen bij elkaar om werk te maken van een heuse voedselstrategie voor hun stad. Hoe kan landbouw en voeding een centrale plek krijgen in het leven van mensen? De Leuvenaars kunnen rekenen op ervaring uit Gent om hun plannen uit de startblokken te krijgen.

Tegen 2050 zijn we wereldwijd met meer dan 9 miljard. 3 op 4 mensen zal dan in een stad wonen, terwijl dat nu nog maar 1 op 2 is. Die groeiende stadsbevolking voeden op een duurzame wijze, vergt nieuwe links tussen winkels en markten in de steden en de boeren in en rond de steden.

Ervaring wereldwijd

Vredeseilanden (Rikolto) ondersteunt wereldwijd steden om de uitdaging van snelgroeiende steden om te buigen in nieuwe mogelijkheden. Op dit ogenblik werken onze teams samen met Quito in Ecuador, Tegucigalpa in Honduras, Danang in Vietnam, Solo in Indonesië en met de stad Gent hier in België.

We kijken bijvoorbeeld hoe we direct links kunnen leggen tussen boeren in en rond de stad om via korte ketens te leveren aan lokale supermarkten, restaurants, scholen, hotels,… Het gaat ons niet enkel om efficiënte bevoorrading, we willen ook de band herstellen tussen stadsbewoners en wat ze eten.

Een voedselstrategie voor Leuven

De Stad Leuven en een groot aantal organisaties, instellingen en bedrijven hebben zich reeds geëngageerd om mee te werken aan een voedselstrategie. Tijdens Méér Vredeseilanden op 30 september staken ze voor het eerst de koppen samen met de Leuvenaars om te brainstormen over eerste acties.

Met Leuven 2030 stimuleert de stad vandaag al inwoners, bedrijven, scholen, organisaties en overheden om actie te ondernemen en samen Leuven klimaatneutraal te maken. De productie en consumptie van voeding neemt makkelijk een derde van onze ecologische voetafdruk in. De ambitie om klimaatneutraal te worden, kan je dus alleen bereiken door ook op voeding in te zetten.

Inspiratie uit Gent

Bij de brainstorm krijgen de Leuvenaars inspiratie uit Gent. In België was Gent de eerste stad die een omvattende voedselstrategie uitwerkte. Daarvoor vertrok men vanuit de vele lokale initiatieven rond voedsel en landbouw: deeltuinen, standslandbouw, Community Supported landbouw,... Christophe Ramont, ambtenaar van de stad Gent, deed uit de doeken hoe zij dat allemaal samen brachten in het plan Gent en Garde.

Ook voor Leuven liggen er veel mogelijkheden. Als we het slim aanpakken, scheppen we zo kansen voor lokale boeren, handelaars en consumenten om tot een meer duurzame voedselproductie en –consumptie te komen. Wordt dus vervolgd!