Nicaraguaanse coöperatie vindt ontbrekende middelen in tijden van pandemie

Nicaraguaanse coöperatie vindt ontbrekende middelen in tijden van pandemie

02/03/2021

“Perspectieven voor het regenseizoen, maandag 19 mei, verbinding via Zoom", "Maatregelen ter voorkoming van Covid-19 tijdens landbouwactiviteiten", en "Een goed begin van de week toegewenst...". Het zijn maar enkele van de berichten die je tegenkomt in de WhatsApp-groep van Nicaraguaanse groentetelers, dienstenbedrijven in de landbouw en andere ngo's, waaronder ook Rikolto.

Op het platteland zijn ook de boeren vandaag de dag bezig met het nieuws over en de preventiemaatregelen tegen Covid-19. Bovenop die angst voor Covid-19 komen er vaak extra zorgen bij. Zoals bijvoorbeeld de levering van een partij sla aan de groothandelsmarkt of aan supermarkten in de hoofdstad Managua. En het risico om geen kopers te vinden en de investering te verliezen …

De cijfers over de gevolgen van Covid-19 in Nicaragua, die in mei 2020 door een nationaal onderzoekagentschap werden gepubliceerd, logen er ook niet om. Men voorspelde toen een stijging van de armoede tot 32,2% à 36,9%, én een stijging van de werkloosheid tot 7,3% à 9,2%.

Goed nieuws in moeilijke tijden

Coosempoda op de Expo Apen in Nicaragua (2017)

Te midden van al het slechte nieuws over de pandemie heeft de groentecoöperatie Coosempoda onlangs een financieringsakkoord gesloten met Kampani, een sociaal investeringsfonds uit België.

Coosempoda telt 114 leden, allemaal groentetelers, met als hoofdactiviteit de verkoop van kool. Momenteel staat de coöperatie in voor 80% van alle kool die aan de supermarkten van het land wordt geleverd.

Reeds verscheidene jaren investeerde Coosempoda in de eigen organisatorische en bedrijfsmatige ontwikkeling en in de zakelijke capaciteiten van de leden en partnerorganisaties. Daarnaast is de organisatie, met de steun van Rikolto, ook een actief pleitbezorger van een overheidsbeleid dat de groentesector in het land ten goede komt. Maar ondanks die dynamiek geraakte de organisatie niet aan de leningen die nodig zijn om als middelgroot bedrijf te kunnen blijven groeien.

"We kloppen niet meer aan bij banken, want er zijn geen leningen voor de groentesector. Ze beschouwen het als een te hoog risico''

Jaime Rivera Manager Coöperatie Coosempoda

Door de samenwerking met Rikolto is de coöperatie uitgegroeid tot een organisatie die klaar is om nieuwe investeringen aan te trekken en te beheren. Dat was het enige waar het Coosempoda aan ontbrak, de middelen om te groeien, een investering op lange termijn tegen eerlijke voorwaarden.

Vanaf 2012 kreeg Coosempoda technische bijstand van Rikolto door middel van de Scope Insight-tool: "Daardoor konden we samen met de coöperaties met succes verschillende actieplannen voor verbetering ontwikkelen en uitvoeren", zegt Guillermo Gutierrez van Rikolto.

"We hebben met hen samengewerkt om hun managementcapaciteit te verbeteren, de productie te verhogen door de invoering van duurzamere technologieën en we hielpen hen om nieuwe markten aan te boren. Daarnaast werd er ook kennis uitgewisseld met boeren, dienstenbedrijven in de landbouw en universiteiten in Nicaragua, Honduras en Guatemala."

De droom van de boeren van Coosempoda

Bezoek van de directie, voorzitter en vice-voorzitter van UCHON aan de Rikolto-kantoren in Nicaragua.

In 2019 werd samen met 3 andere coöperaties én met de steun van Rikolto de Unie van Groentecoöperaties van het Noorden (UCHON) opgericht, met als doel het aanbod uit te breiden en gezonde kwaliteitsgroenten aan de nationale markten te leveren.

Om dat doel te bereiken, moet UCHON de verwerkingsprocessen in hun fabriek verbeteren, evenals de eisen op vlak van reiniging en hygiëne. Dankzij de lening van Kampani kan de coöperatie hierin investeren en zo de productiviteit verhogen en het productaanbod aan supermarkten uitbreiden. Bovendien kunnen ze nu ook een koelwagen aanschaffen om zelf het vervoer van hun producten, rechtstreeks naar de klanten, te verzekeren.

Kampani is van oordeel dat de coöperatie een stevig investeringsprogramma heeft, de juiste managementcapaciteiten om het uit te voeren, een stabiele ledenbasis en een bewezen staat van dienst in de samenwerking met Rikolto. Jaime:* "We hebben het businessplan voor Kampani opgesteld, met daarin onze krachtlijnen. Vervolgens hebben we, op basis van hun opmerkingen en suggesties, het definitieve plan uitgewerkt.” * De nieuwe fondsen moeten er ook toe leiden dat Coosempoda zijn ledenbestand met 50% kan uitbreiden. Via het nieuw opgerichte UCHON kan Coosempoda ook zijn inspanningen voortzetten om boerderijen van leden te certificeren voor goede landbouwpraktijken (GAP), een goed milieubeleid te bevorderen en ook de deelname van vrouwen en jongeren te stimuleren.

“De coöperaties hebben blijk gegeven van een evolutie in hun vermogen om een complexe bevoorradingsketen te organiseren, in te spelen op de eisen van nieuwe markten én het aanbod op peil te houden ondanks de moeilijke context van vandaag.“

Wouter Vandersypen Algemeen directeur van Kampani

In tijden van pandemie

Coosempoda en de andere coöperaties die UCHON vormen, blijven hun activiteiten voortdurend evalueren en bijsturen om de gevolgen van de pandemie te verzachten. Zoals bijvoorbeeld de diversificatie van hun teelten naar maïs en bonen, waarbij ze een klein deel voor eigen consumptie houden, aangezien de vraag naar groenten is afgenomen.

Daarnaast maken ze nu meer gebruik van online platformen om het aankoopproces te versnellen, niet alleen voor massa-aankopen door supermarkten, maar ook voor individuele consumenten. Dit zijn enkele van de initiatieven die ze nu al in praktijk brengen. Bovendien geeft de certificering van hun producten hen een toegevoegde waarde die vóór de pandemie misschien eerder in de schaduw bleef.