“Nieuw Europees landbouwbeleid zet slechte praktijken voort”

“Nieuw Europees landbouwbeleid zet slechte praktijken voort”

13/03/2013

Woensdag 13 maart ligt het nieuwe voorstel voor het Gemeenschappelijk landbouwbeleid ter stemming in het Europees Parlement. NGO’s waarschuwen dat het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid een aantal praktijken verderzet die negatief uitdraaien voor ontwikkelingslanden.

“Het Europees landbouwbeleid heeft een enorme impact op andere landen. De EU heeft zichzelf de wettelijke verplichting opgelegd om haar beleid in overeenstemming te brengen met de doelen die ze stelt rond ontwikkeling. Toch gaat ook dit nieuwe voorstel voor het GLB voorbij aan de negatieve gevolgen die het heeft in ontwikkelingslanden”, zegt Gert Engelen van Vredeseilanden. “We roepen de parlementsleden op om deze laatste kans te grijpen om het EU-landbouwbeleid naar de 21ste eeuw te brengen. Het GLB moet een einde maken aan exportsubsidies en werk maken van meer duurzame landbouwpraktijken die geen schadelijke gevolgen hebben voor ontwikkelingslanden. “

“Het huidige GLB voorziet zelfs niet in een evaluatie van de externe impact, ondanks de overvloed aan bewijs van de schade die het aanricht elders in de wereld.” CONCORD, de Europese koepel van NGO’s, stelde in een rapport een aantal zaken aan de kaak.

  • De proteïnen nodig voor het veevoeder van Europese landbouwbedrijven, zijn afkomstig van 16 miljoen hectaren land in Zuid-Amerika. De milieu-impact ter plekke kleurt erg negatief.
  • De Europese landbouw maakt aanspraak op 35 miljoen hectare landbouwgrond in ontwikkelingslanden en verergert zo fenomenen als ‘landgrabbing’ and grondstoffenschaarste.
  • Het Europees Parlement bekritiseerde in 2009 nog exportsubsidies als “een ontegensprekelijke schending van de principes rond beleidscoherentie voor ontwikkeling”. Toch blijft de praktijk van exportsubsidies ook in het nieuwe voorstel voor het GLB behouden.

De Europese NGO’s stellen zelf een aantal speerpunten voorop voor het nieuwe landbouwbeleid:

  • De oprichting van een onafhankelijk orgaan dat de impact van het GLB nagaat op andere landen;
  • Opnemen van de productie van plantaardige eiwitten in rotatieschema’s.
  • Een einde stellen aan dumping van gesubsidieerde landbouwproducten op de markten van ontwikkelingslanden
  • Meer investeren in duurzame productiemethoden - o.a. in functie van klimaat.

Woensdag stemmen de parlementsleden over een hervorming die uitgewerkt werd door het Landbouwcomité van het Europees Parlement. “Opmerkelijk is dat het daarbij de aanbevelingen negeerde van de Commissie en de parlementaire comités voor milieu en ontwikkeling om duurzaamheid en ontwikkelingskansen voor arme landen voorop te stellen”, merkt Gert Engelen nog op.

Na het Europees Parlement, moet de hervorming van het GLB ook nog goedgekeurd worden door de Raad van Ministers die bevoegd zijn voor landbouw.

Lees ook: Ngo's vragen coherent Europees landbouwbeleid