Nieuw rapport: Who's got the power?

Nieuw rapport: Who's got the power?

21/11/2014

Fair Trade Advocacy Office lanceerde op 18 november een nieuw rapport in het Europees Parlement: "Who's got the power? Tackling imbalances in agricultural supply chains."

Dit rapport is een vervolg op de analyse die Fairtrade Belgium en Vredeseilanden dit jaar maakte aan de hand van keukentafelgesprekken met sleutelfiguren uit de landbouw- en voedingssector. De resultaten publiceerden we op 2 oktober. Uit de analyse kwamen een aantal oplossingsgerichte voorstellen voor de verschillende actoren in de keten. Het rapport dat we nu lanceren, zet de stap naar het internationale niveau en doet aanbevelingen voor alle actoren op internationaal niveau, met een focus op de Europese regelgeving.

De aanbevelingen leiden tot een globale strategie gebaseerd op:

  • Een visie op consumentenwelzijn die verder gaat dan koopkracht en gelinkt is aan het welzijn van boeren en arbeiders
  • Manieren om het machtsoverwicht van een aantal grote spelers op korte termijn terug in evenwicht te brengen
  • Mechanismes om transparantie te brengen in de keten zodat het gemakkelijker wordt om oneerlijke handelspraktijken beter in kaart te brengen
  • Een nieuw kader voor Europees concurrentiebeleid dat een antwoord biedt op oneerlijke handelspraktijken
  • Mechanismes om oneerlijke handelspraktijken tegen te houden door overheden die zelf de macht hebben om onderzoek te doen en misbruik aan te pakken
  • Initiatieven om eerlijke handelspraktijken te promoten op middel- en lange termijn.

Hier vind je het rapport en de samenvatting.