Rikolto en Sign for my Future

Rikolto en Sign for my Future

08/02/2019
Jelle Goossens
Jelle Goossens
Communications officer
0485/08.29.60 | 016/74.50.33

Op 5 februari werd “Sign for my Future” gelanceerd: een campagne voor een beter klimaatbeleid. Wat startte als burgerinitiatief groeide uit tot de breedste coalitie ooit in onze samenleving voor méér klimaatambitie. De coalitie omvat burgers, wetenschappers en directeurs van bedrijven en middenveldorganisaties, waaronder Rikolto (Vredeseilanden).

De voorbije dagen werd op verschillende plaatsen kritiek geuit over het feit dat ook CEO’s van grote bedrijven de petitie mee ondertekenen. Die kritiek is begrijpelijk, maar wij vinden het toch goed dat bedrijven mee ondertekenen. Ja, zelfs al kan je voor elk van die bedrijven argumenteren waarom ze vandaag tekort schieten op vlak van duurzaamheid en ruimschoots onvoldoende doen om klimaatopwarming tegen te gaan.

Maar dat is nu net het probleem. Bedrijven die vandaag al het nodige zouden doen voor het klimaat, komen in onmogelijke concurrentie met bedrijven die gewoon voortboeren. Enkel met goede wil, zal ook deze maatschappelijke verandering zich dus niet voltrekken.

Precies daarom hebben we een wetgevend kader nodig dat richting geeft voor bedrijfsinvesteringen en zorgt dat er enkel winst kan gemaakt worden met klimaatvriendelijke producten en investeringen. En nu bedrijven getekend hebben, mogen we hun toekomstig (lobby)gedrag aftoetsen aan dit engagement.

Het feit dat CEO’s mee ondertekenen, is ook een signaal aan politici dat ze het bedrijfsleven niet als excuus moeten gebruiken om met een slappe agenda voor de dag te komen.

Dus: Rikolto heeft Sign for my Future ondertekend. Wat betekent dat?

Sign for my Future is een petitie. Dat betekent dat we het eens zijn met de opgelijste punten, die gelden als een minimumagenda rond klimaat voor de volgende regering(en), ongeacht de coalitie:

Ik wil dat de volgende regeringen samen doen wat nodig is om de klimaatopwarming ruim onder de 2 graden te houden en te blijven streven naar maximaal 1,5 graad. België moet klimaatneutraal worden vóór 2050 en al in de komende 5 jaar de uitstoot noemenswaardig verminderen. Ik wil dat er een klimaatwet komt, een investeringsprogramma om burgers en bedrijven te helpen bij de transitie en een onafhankelijke klimaatraad die het beleid opvolgt. Ik besef dat dit inspanningen zal vragen van elk van ons, maar geloof tegelijk dat het kansen biedt en dat het nodig is om te bouwen aan onze toekomst.

Wat betekent het niet?

Dat de ondertekenaars het eens zijn over dingen die niet vermeld worden.

Dat je als ondertekenaar goedkeurt wat andere ondertekenaars uitsteken in hun professionele of persoonlijke sfeer.

Het klopt natuurlijk dat er over de concrete invulling van de agenda grote verschillen zijn onder de ondertekenaars – net zoals onder de deelnemers van de klimaatmars. Maar door het tekenen van deze petitie onderschrijf je een kader waarbinnen verschillende politieke stromingen beleidsvoorstellen kunnen ontwikkelen. Over die voorstellen gaan we met de verkiezingen van 26 mei stemmen.

Teken Sign for my Future

Teken Sign for my Future

Stuur onze politici een signaal en vraag de volgende regering echt werk te maken van het klimaat en de toekomst van alle mensen in België.

Teken de petitie