Tweede levering van Congolese kwaliteitskoffie vindt de weg naar alle winkels van Colruyt Group

Tweede levering van Congolese kwaliteitskoffie vindt de weg naar alle winkels van Colruyt Group

16/10/2017

Halle, 13 oktober 2017. Een container groene koffiebonen komt aan op de koffiebranderij van Colruyt Group in Gellingen. Hij vertrok vanuit Noord-Kivu, een turbulente regio in het oosten van de Democratische Republiek Congo. Colruyt Group en Vredeseilanden (Rikolto) werken er samen om Kawa Kabuya te ondersteunen, een coöperatie die 2200 kleine koffieboeren verenigt.

Hoe? Door gedurende een periode van drie jaar een aanzienlijk aankoopvolume te garanderen, waarvan 60 % als voorschot op de oogst gestort wordt. Dankzij die financiële ademruimte kan de coöperatie blijven exporteren en investeren in zijn activiteiten. Een krachtig voorbeeld van hoe commerciële langetermijnvisie een meerwaarde betekent voor kleine producenten in het Zuiden.

Een leveringsovereenkomst op lange termijn

De lading groene koffiebonen uit Kivu is de eerste in het kader van een nieuwe leveringsovereenkomst die in maart 2017 tussen Colruyt Group en Kawa Kabuya getekend werd. Het akkoord geldt voor een periode van minstens 3 jaar. Het garandeert aan de coöperatie een afzetmarkt van 28,5 ton groene koffiebonen per jaar, of ongeveer 20 % van de totale productie, aan een hogere prijs dan die van de markt (+ 0,50 $ per pond). Naast deze commerciële overeenkomst ondersteunt de groep initiatieven van de coöperatie om zich verder te ontwikkelen.

Voorschot op de oogst

Philippe Toussaint, projectmanager Product duurzaamheid van Colruyt Group: “Zoals veel coöperaties uit het Zuiden, betaalt Kawa Kabuya de kleine landbouwers op het moment dat ze hun oogst leveren, dus enkele maanden voordat de koffie in de winkels ligt. Omdat er onvoldoende financiële reserves zijn, moeten ze gebruik maken van een overbruggingskrediet om de operatie te financieren. In deze woelige regio is een krediet aangaan erg duur. We zorgen voor ademruimte door 60% van onze aankoop al voor de oogst te betalen.”

De oorsprong van het akkoord reikt terug tot 2016, toen Vredeseilanden (Rikolto) Colruyt Group in contact bracht met Kawa Kabuya. Jo Vandorpe, medewerker van Vredeseilanden (Rikolto): "Na een test in het najaar van 2016 besliste de groep in maart 2017 om de arabica van de coöperatie toe te voegen aan het assortiment. Deze ligt al in de winkelrekken van Colruyt Laagste Prijzen en OKay en zal vanaf januari 2018 ook bij Spar verkrijgbaar zijn. Zo krijgt de koffie alle commerciële kansen die ze verdient."

De beste Congolese koffie

Door de financiële ademruimte die het voorschot op de oogst biedt, kan er ook meer geïnvesteerd worden. Bijvoorbeeld in certificaten die de koffie beter positioneert op de internationale markt. Kawa Kabuya beschikt alvast over een doorslaggevend argument om elke afzetmarkt te overtuigen: het produceert de beste koffie van Congo. De coöperatie kreeg deze titel in 2015, 2016 en 2017, tijdens de wedstrijd Taste of Harvest van de African Fine Coffees Association. Het is een erkenning voor de gezamenlijke inspanningen van de leden van de coöperatie die verbeten werken aan een kwalitatieve koffiecultuur in de hooglanden van Kivu.

De opleving wordt al sinds 2011 gesteund door Vredeseilanden (Rikolto). De ngo heeft in Kivu een uitgebreid programma opgezet om de productiecapaciteit verder te versterken. Het doel: dit plaatselijke product opwaarderen om de export van koffie te stimuleren en meer inkomsten te genereren. Twee manieren om de armoede in de geplaagde regio te bestrijden. Enkele actiepunten: enerzijds de koffieboeren steunen en opleiden zodat ze kwaliteitsproducten verbouwen, anderzijds hen structureren in coöperaties en hen in contact brengen met internationale aankopers.

Objectief: kwaliteit

In die context werd Kawa Kabuya in juli 2014 opgericht in Butembo. De koffieboeren-coöperanten wonen verspreid over de westelijke hoogvlaktes van het Edwardmeer en zijn verzameld rond 45 microwasstations. Deze stations vormen samen het hart van het initiatief van Vredeseilanden (Rikolto). Elkeen verzekert de eerste behandeling van de oogst. In elke sector worden de handelingen die nodig zijn om de kwaliteit van de bonen te garanderen centraal aangestuurd en uitgevoerd door goed opgeleide en degelijk uitgeruste vaklui. Dat alles garandeert producten van de beste kwaliteit.

Colruyt Group engageert zich verder in de Kivu-regio. Overal waar de groep een keten opzet, lanceert het namelijk aansluitend een opleidingsproject dat nauw opgevolgd wordt door het bedrijfsfonds Collibri Foundation. De Koning Boudewijnstichting beheert dit educatieve fonds. De stichting neemt contact op met mogelijke partners om jongeren in de regio meer opleidingskansen te bieden.

Bekijk de reportage op Canal Z

Bekijk de reportage op Canal Z

De Franstalige zakenzender Canal Z maakt een korte reportage over de levering van de Congolese koffie in Gellingen, waar de koffiebranderij van Colruyt Group gevestigd is.

Bekijk