Vlaanderen tolereert geen proteststemmen tegen GGO’s

Vlaanderen tolereert geen proteststemmen tegen GGO’s

08/05/2012

Vandaag is het proces ingeleid tegen 11 mensen die in mei vorig jaar deelnamen aan de actie tegen de veldproef met GGO-aardappelen in Wetteren. Vredeseilanden vindt de reactie tegen de actievoerders buiten proportie. We vragen ook dat de Vlaamse overheid haar investeringen in landbouwtechnologie evenwichtiger verdeelt. Het grote potentieel van agro-ecologische landbouw dreigt aan ons voorbij te gaan.

De 11 actievoerders die terecht staan worden beschuldigd van bendevorming, vernielingen en het toebrengen van slagen en verwondingen aan een agent. Onderzoekster Barbara Van Dijck werd voor haar betrokkenheid bij de actie op staande voet ontslagen aan de KULeuven. Over de methodes om het debat rond ggo’s te voeren, valt altijd te discussiëren. Vredeseilanden kiest eerder voor dialoog dan voor het ‘barricadewerk’. Maar de verregaande criminalisering van deze mensen gaat voor Vredeseilanden te ver.

Het debat welke landbouw we wensen en welke technologie daar dan voor nodig is, moet absoluut verder gevoerd worden. Vredeseilanden stelt vast dat Vlaanderen nu hoofdzakelijk haar eieren in de mand van de biotechnologie legt. De jaarlijkse steun voor het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) is met 10% opgetrokken tot 44 miljoen euro per jaar. Dat staat niet in verhouding tot de zeer beperkte steun voor agro-ecologische landbouw. Waarom is er bijvoorbeeld geen instituut voor agro-ecologie in Vlaanderen?