Vredeseilanden en WeFarm: eenvoudige communicatietechnologie maakt boeren sterker

Vredeseilanden en WeFarm: eenvoudige communicatietechnologie maakt boeren sterker

21/03/2017

Vredeseilanden Andino, de Junta Nacional del Café (de nationale koffieorganisatie van Peru) en WeFarm werken samen om 600 koffieproducenten toegang te geven tot het WeFarm platform, dat het uitwisselen van kennis en marktinformatie onder boeren mogelijk maakt.

Het WeFarm platform laat boeren toe om onderling via sms ervaringen uit te wisselen. Zonder het veld te moeten verlaten, kan een boer een probleem dat hij of zij ervaart via sms voorleggen aan andere collega's die op het platform zijn aangesloten. Op deze manier kunnen boeren onmiddellijk in contact treden met andere boeren over de hele wereld en hun kennis delen. Omdat WeFarm met sms werkt, kan het gebruikt worden met de eenvoudigste mobiele telefoons.

WeFarm versterkt vandaag al informatie- en communicatiemogelijkheden aan 250.000 koffie- en cacaoproducenten wereldwijd. Op die manier vormen boeren een netwerk om ideeën, uitdagingen en oplossingen te delen.

Communicatietechnologie: onmisbaar op een landbouwbedrijf

Telecommunicatie speelt een cruciale rol in het leven van boeren en boerinnen, ook in Peru. Meer dan 90% van de boeren beschikt over een gsm.

De Junta Nacional del Café (de nationale koffieorganisatie) is als instituut gespecialiseerd in de koffiesector en zal instaan voor alle basisinformatie op WeFarm rond koffieteelt in Peru. Vredeseilanden zal advies verstrekken en analyses aanleveren over welke informatie producenten het hardst nodig hebben.

Sneller vooruit door ervaringen te delen

Technologie is een cruciale factor in de ontwikkeling van de landbouw. Maar slechts weinig oplossingen zijn betaalbaar voor kleinschalige producenten en toepasbaar in hun type bedrijven. Nochtans is de nood aan nieuwe kennis nergens groter dan bij deze boeren en boerinnen: zij moeten vandaag al omgaan met de gevolgen van klimaatverandering.

Vredeseilanden Andino zal het WeFarm platform integreren in haar werk met boerenorganisaties om vanuit de praktijk de inhoud van de sms-boodschappen te verbeteren. In eerste instantie zullen zo 7 coöperaties in de regio Junín WeFarm gaan gebruiken voor hun interne communicatie. Op basis van die ervaring kan het gebruik van WeFarm gaandeweg uitgebreid worden naar alle Peruaanse koffieproducenten via de samenwerking met de Junta Nacional del Café.

Tekst: Ma. Gabriela González A.
Foto's: Kuntur & Pixabay