Vredeseilanden op het symposium "Investeren in duurzame voedselproductie"

Vredeseilanden op het symposium "Investeren in duurzame voedselproductie"

23/02/2016

De stijgende methaanuitstoot van de veestapel, overmatig gebruik van meststoffen, opdrogen van meren voor irrigatie,... Het zijn berichten die voortdurend de kop opsteken in de media. Hoe (on)duurzaam is onze voedselproductie nu echt? Om op deze vraag te reageren organiseert de International Association of students in Agricultural and related Sciences (IAAS) een symposium met als centraal onderwerp: ‘Investeren in duurzame voedselproductie". Jelle Goossens zal namens Vredeseilanden spreken.

De huidige situatie in de landbouwsector zal worden geschetst evenals de mogelijke evoluties in de toekomst. Om dit te belichten geven vijf sprekers elk hun eigen visie op de materie om zo een globaal beeld te krijgen op de problemen en mogelijkheden.

  • prof. Decuypere: Hoe investeert België in duurzame voedselproductie
  • prof. Buysse: Hoe investeert de Europese Unie in duurzame voedselproductie
  • prof. de Tavernier: de ethische aspecten van onze consumptie en productie
  • prof. Merckx: problemen en mogelijkheden voor landbouw in ontwikkelingslanden
  • Jelle Goossens (Vredeseilanden): internationale samenwerking tussen boerenorganisaties, voedingsbedrijven en supermarkten voor duurzamere landbouwketens

Duurzame voedselproductie zal worden bekeken vanuit een Belgisch- Europese context alsook de interactie met ontwikkelingslanden.

Welkom op 8 maart om 20:00 in de aula van het Maria Theresacollege (MTC 2 00.10) in Leuven.