Vredeseilanden werkt mee aan duurzaamheidstraject Agrovoedingssector

Vredeseilanden werkt mee aan duurzaamheidstraject Agrovoedingssector

18/06/2014

Onder het motto ‘De voedingsketen verduurzaamt’ werd zo’n jaar geleden de aftrap gegeven van een ambitieus project dat de transformatie naar een duurzamer Vlaams landbouw- en voedingssysteem zal bevorderen en versnellen. Op een nieuwe blog kan je de stand van zaken volgen. Vredeseilanden is een van de partners is het project en participeert in het action lab rond duurzame catering.

Twee jaar de tijd gaven de initiatiefnemers zich om een transformatieproject op poten te zetten voor de verduurzaming van de agrovoedingsketen. Halverwege achten ze de tijd rijp om over hun vorderingen te communiceren. “Ze”, dat zijn de sectorfederaties van alle schakels uit de landbouw- en voedingsketen (Boerenbond, ABS, FEVIA, BEMEFA, enz.) maar ook afgevaardigden van maatschappelijke organisaties (Velt en Vredeseilanden) en de Vlaamse overheid. Deze groep leidt het project in goede banen en zorgt ervoor dat het voldoende snel vooruitgaat.

Centraal staat het idee dat een effectieve verduurzaming van de agrovoedingsindustrie pas succesvol kan zijn wanneer alle schakels en spelers uit de keten betrokken worden. Daarbij wordt er vertrokken vanuit reeds bestaande initiatieven.

Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) heeft een systeemanalyse gemaakt van de sector op basis van lopende initiatieven, bestaande studies, beleidsdocumenten en duurzaamheidsanalyses. Dit levert een goede stand van zaken op betreffende de duurzaamheid van de huidige Vlaamse landbouw- en voedingsketen, zowel binnen als tussen de diverse schakels ervan, en opent perspectieven voor evolutie. Uit de analyse werden acht hoofduitdagingen bepaald die de sector moet aangaan, wil hij het pad van transformatie naar verduurzaming bewandelen.

Essentieel aan het transformatieproject is natuurlijk dat het concrete resultaten oplevert. Kennisvergaring, analyse, visieontwikkeling en planning zijn belangrijk, maar blijven dode letter indien er op het terrein niets gebeurt. Daarom werden vijf Action Labs opgestart: afvalproduct wordt varkensvoeder, de brengers van morgen (rond levering van voeding), soja van bij ons, tweede keus wordt soms fameus (tegengaan van voedselverlies) en duurzame catering.

Het Action Lab dat werkt aan de verduurzaming van catering, wordt getrokken door Vredeseilanden en het UZ Leuven (Gasthuisberg). Het project wil samenwerking opzetten doorheen de keten in functie van de toelevering van voedingsproducten in de sociale catering. De resultaten van diverse pilootprojecten zullen andere bedrijven en instellingen in Vlaanderen motiveren om versneld in te zetten op duurzaamheid voor hun catering. Daarvoor zal een publicatie met ‘best practices’ ontwikkeld worden. Er wordt ook gewerkt aan een set van beleidsaanbevelingen om de toepassing van duurzaamheidsprincipes in sociale catering te stimuleren. Het hele project zal beter inzicht opleveren in de invulling van duurzaamheidsprincipes voor sociale catering.

Meer info over het transformatieproject en de stand van zaken ervan, kan je vinden op deze blog...