Waarom blind blijven voor rol van familiale boeren in Congo?

Waarom blind blijven voor rol van familiale boeren in Congo?

30/06/2011

Meer dan 65 procent van de Congolezen woont op het platteland. Deze bevolkingsgroep is volledig aangewezen op familiale landbouw. Toch erkennen beleidsmakers binnen en buiten Congo de gezinslandbouw niet als een motor voor duurzame ontwikkeling. De Alliantie Agricongo heeft hen donderdag tijdens een conferentie in de Senaat opgeroepen om de essentiële rol van familiale boeren in het Congolese ontwikkelingsvraagstuk eindelijk te erkennen.

Niemand kan naast de problemen kijken in Congo, maar minder bekend is dat zich in het land ook een interessante en hoopgevende lokale dynamiek aan het ontwikkelen is. Familiale boeren slagen er in toenemende mate in om zich op zowel lokaal als regionaal vlak te verenigen. Daardoor verwerven hun landbouworganisaties stap voor stap een stem in het politieke debat. Zo hebben de familiale boeren zich de voorbije maanden actief kunnen mengen in de totstandkoming van een kaderwet voor de Congolese landbouwsector.

Toch krijgt de familiale landbouw in Congo nog altijd niet de erkenning die ze verdient. Daarom hebben zes Belgische ontwikkelingsorganisaties (Trias, Vredeseilanden, Oxfam, SolCoc, Diobass en SOS Faim) in 2010 samen met hun partners in Congo de Alliantie AgriCongo opgericht. Dit initiatief stroomlijnt de ondersteuning van landbouworganisaties in Congo. Tegelijk sensibiliseert de Alliantie AgriCongo internationale geldschieters over de ontwikkelingskansen voor de familiale landbouw in alle provincies van Congo.

Met een conferentie in de Senaat heeft de Alliantie AgriCongo zich voor het eerst voorgesteld aan een breder publiek. Een aantal concrete realisaties werden voorgesteld:

  • de organisatie van een aantal nationale bijeenkomstenvoor landbouworganisaties in RD Congo
  • de installatie van een tijdelijke lobbycel waardoor Congolese landbouworganisaties konden meewerken aan de totstandkoming van de kaderwet
  • de formulering van een ambitieus steunprogramma voor de familiale landbouw bij de Belgische ambassade in Congo
  • de identificatie van lokale landbouwdynamieken in het boek ‘Changer l’agriculture congolaise en faveur des familles paysannes’ van auteur Frans Van Hoof

Lees ook het artikel op MO.be: Te weinig steun voor familiale landbouw in Congo

 (Foto: Frederick Rooseleir, Trias)