Water! De rest komt later...

Water! De rest komt later...

01/02/2016
Leo Ghysels
Leo Ghysels
Program Advisor sustainable chain development

Mijn bezoek in januari 2016 aan boerenorganisatie Aprovag was verhelderend en hoopvol; de vooruitgang in de bananenproductie is er duidelijk zichtbaar.

Aprovag beschikt sinds kort over een full-time landbouwkundige, die erop toeziet dat de bonnes pratiques (goede landbouwpraktijken) op de plantages steeds beter worden toegepast. Vele boeren passen deze bonnes pratiques wel geregeld toe, maar missen de nodige discipline om dit steeds te doen.

Betere irrigatie geeft hoop voor de toekomst

De grootste uitdagingen liggen duidelijk op vlak van irrigatie. Momenteel wordt er nog steeds manueel geïrrigeerd; dit is zeer arbeidsintensief (tot 5 à 6 uur per dag). Bovendien begeven de pompen het geregeld en is het irrigatienetwerk zo lek als een zeef. Dit maakt dat de bananen waterstress (door te weinig water) vertonen. Dit was duidelijk te zien aan de bananen die eind november 2015 naar Antwerpen werden verscheept; zij waren van ondermaatse kwaliteit.

Aprovag beschikt nu over een irrigatiedeskundige. Dit betekent toch een serieuze vooruitgang en geeft hoop voor de toekomst. In Sankagne is het nieuwe netwerk met sprinklerirrigatie (15 ha) bijna klaar. Men schat dat het half februari 2016 operationeel zal zijn. Dit zal ongetwijfeld een kentering teweeg brengen in Aprovag. Er zijn nu al vrouwen die een nieuw perceel hebben aangevraagd om te beginnen met de bananenproductie! Dankzij de steun van onze Vredeseilandensupporters, en de goedkeuring van 2 projecten met IDH (Instituut Duurzame Handel) en AECF (Africa Enterprise Challenge Fund), beschikken we over de nodige fondsen om te investeren in een irrigatiesysteem in Nguène 2 in 2016.

Compostproductie voor een rijkere bodem

Naast irrigatie, is uiteraard bemesting een heikel thema. De productie is bio-gecertificeerd, dat betekent dat dat enkel meststoffen, toegelaten in de biolandbouw, kunnen worden gebruikt. Bananen hebben heel veel stikstof en kalium nodig. Als je weet dat compost slechts ongeveer 1,5% stikstof bevat en dat een ha bananen 350 kg stikstof per jaar nodig heeft, dan kom je aan meer dan 20 ton compost per ha per jaar. Dit zijn zeer grote hoeveelheden compost die moeten worden klaargemaakt. Voor Sankagne alleen al 600 ton. Op dit ogenblik heeft men in Sankagne 82 ton com-post geproduceerd én verkocht, een goed resultaat voor 2015!

In 2016 mikken we op een verdubbeling van deze compostproductie. Maar om daar te geraken, is er nood aan een tractor, aanhangwagen en compostkeerder. Het keren van de compost is beestenwerk en moet worden gemechaniseerd, willen we komen tot een significante productie van compost. Ook in Nguène 2 is er een groepje begonnen met compost te maken.

Verpakken moet routine worden

Sinds november 2015 wordt er minstens 2 maal per maand bananen verpakt in het pakstation van Nguène 2 voor de markt van Dakar. Vanaf eind januari zal er ook in Sankagne voor de markt van Dakar worden verpakt. Het krijgen van een routine in het verpakken en het respecteren van de kwaliteitseisen is van levensbelang indien men in de nabije toekomst tot een verantwoorde en rendabele export van bananen wil komen.

Ook op vlak van beheer valt er nog heel wat te doen. Aprocob, de commerciële poot van Aprovag, bestaat eigenlijk alleen nog maar op papier.Vooreerst moet Aprocob worden omgevormd tot een SARL (Société Anonyme de Responsabilité Limitée) en een dagelijks bestuur krijgen.