Wereldvoedseldag in het parlement

Wereldvoedseldag in het parlement

17/10/2014

In de nacht voor Wereldvoedseldag hield het federale parlement een marathondebat over het nieuwe regeerakkoord. Maar ondanks de weinige uurtjes slaap, waren toch een aantal parlementsleden present voor de 'speeddating' die de Coalitie tegen de Honger organiseerde, om (nieuwe) parlementsleden te informeren en te sensibiliseren over de wereldwijde landbouw- en voedseluitdagingen.

Parlementsleden en hun medewerkers kregen aan verschillende tafels meer uitleg over hoe België boerenorganisaties in het Zuiden kan ondersteunen, over het belang van nutritie in een goed ontwikkelingsbeleid, en over beleidscoherentie, essentieel om een effectief ontwikkelingsbeleid te kunnen voeren. Parlementsleden stelden vragen aan de leden van de Coalitie. Vredeseilanden en andere ngo's beantwoordden deze met plezier, en de parlementsleden beloofden zich te engageren voor sterk parlementair werk rond het thema.