Werkbeurs fotografen - De stad in het Zuiden

Werkbeurs fotografen - De stad in het Zuiden

06/04/2016

Werkbeurs 'De Stad in het Zuiden'

DOC*WERK is een initiatief om documentaire fotografen een extra duw in de rug te geven. Het thema dit jaar is 'De stad in het Zuiden'. De nieuwe en oude vormen van stedelijkheid in het Zuiden zorgen voor nieuwe manieren van leven en samenleven, nieuwe manieren van omgaan met dat leven en nieuwe en vernieuwende blikken die we daar soms verwonderd op werpen.

Een thema dat perfect aansluit bij Vredeseilanden. Veel steden investeren vandaag in lokale voedselstrategieën. Het besef groeit dat we de boeren binnenkort hard nodig om onze steden te voeden. Boeren die voldoende en kwaliteitsvol voedsel kunnen telen, met zorg voor mens en milieu. Wat is er nodig om boeren te versterken in deze rol? Deze vraag is het uitgangspunt voor de aanpak van Vredeseilanden in de landen waar we werkzaam zijn.

Om dit verhaal te vertellen hebben we krachtige beelden nodig. Heb jij zin om met dit thema aan de slag te gaan in één van de landen waar we werken? Dan bekijken we samen wat de mogelijkheden en invalshoeken kunnen zijn. De werkbeurs kan je aanvragen via DOC*WERK tot 1 mei 2016

Voor meer informatie kan je contact opnemen met

Frederieke Duchateau
Frederieke Duchateau
Communicatiemedewerkster campagnes en events