Duurzame toeleveringsketens

Duurzame toeleveringsketens

We zetten samen met jou inclusieve en duurzame voedselketens op.
Doe beroep op onze diensten om jouw duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken.

Wereldwijd geconnecteerd

Wereldwijd geconnecteerd

Rikolto werkt al meer dan 40 jaar op duurzame landbouw en voeding. Door deze jarenlange ervaring hebben we een globaal netwerk opgebouwd van boerenorganisaties en diverse actoren in de voedingssector. Rikolto is een netwerkorganisatie met teams in 15 landen.

Compleet aanbod

Compleet aanbod

Wij bieden een complete ondersteuning aan: van wens om een duurzame keten op te zetten, tot en met nazorg wanneer het product al in de winkels verkoopt. We helpen je vooruit vanaf het vooronderzoek, de praktische en logistieke voorbereidingen, afspraken met ketenactoren, de realisatie en follow-up van de lopende ketenwerking (o.a. communicatie, optimalisatie, …).

Extra ondersteuning voor innovatieve pilootprojecten

Extra ondersteuning voor innovatieve pilootprojecten

Voor heel innovatieve ketens die we samen opzetten doen we extra moeite, we gaan mee op zoek naar financieringskanalen voor de opstart- en testfase.

Een keten opzetten met Rikolto in 5 stappen

 1. Intake gesprek
  We starten met een intake gesprek. Daarin kan je als klant je verwachtingen duidelijk maken. We bespreken welke duurzaamheidsstrategie en/of producten meest aangewezen zijn, indien het aangewezen is om te werken met certificatie…

 2. Vooronderzoek
  In een eerste onderzoeksfase doen we desk research met oog op de haalbaarheid en bekijken we via ons netwerk en onze collega’s in het veld de mogelijkheden. We toetsen de interesse af bij verschillende ketenactoren en specifiek de boerenorganisaties. We doen een check op de mate van duurzaamheid van de huidige productie en of er mogelijke “hot issues” zijn qua ecologische of sociale factoren in de regio van oorsprong (due diligence check). Voor ecologische issues gebruiken we onze sustainability tool.

 3. Samenwerkingsakkoord
  We bespreken de rol van de verschillende ketenactoren. We maken een overeenkomst die voor elk van de ketenactoren interessant is. We adviseren om in deze fase ook een gezamenlijk bezoek te brengen aan de regio van oorsprong, waarbij alle ketenactoren het project en de mogelijke uitdagingen beter leren kennen. Deze missie ter plaatse lijkt mogelijk een grote investering, maar blijkt cruciaal voor de motivatie van de betrokkenen en dus het succes van het ketenproject. Het business plan wordt scherp gesteld, KPIs worden opgesteld en logistieke pistes worden verfijnd.

 4. Implementatie
  Na het tekenen van de informele samenwerkingsovereenkomst, gaan we over tot implementatie van de keten.

 5. Follow-up
  Ook nadien kunnen we blijvend ondersteunen. We gaan verschillende aspecten monitoren, om de kwaliteit te garanderen en de keten te optimaliseren. Ook de communicatie kunnen we verder ondersteunen.

6 richtinggevende principes voor sterkere voedingsketens:

 1. Samenwerking met alle ketenactoren via gemeenschappelijke doelstellingen.
 2. Hechte relaties tussen ketenactoren leiden tot stabiele markten en een constant en kwalitatief aanbod.
 3. Eerlijke en transparante afspraken.
 4. Aandacht voor toegang tot diensten zoals financiering en marktinformatie, ook voor producenten
 5. Inclusieve innovatie en co-creatie, innoveren doen alle actoren samen.
 6. Meten van uitkomsten en resultaten, blijvend monitoren van de keten om die te optimaliseren en gepaste na-zorg te bieden.

Bron: LINK-methodologie (CIAT). Lees meer...

Track record

Enkele voorbeelden van toeleveringsketens die we samen met onze partners tot stand brachten.

Contacteer ons

Vragen? Mail of bel ons. We geven u met plezier extra uitleg en inspiratie.

Thibault Geerardyn
Thibault Geerardyn
Directeur van Rikolto in België
+32 16 31 65 83