Lokale voedselstrategieën

Leuvenaars ontwikkelden samen een voedselstrategie

Lokale voedselstrategieën

In 4 stappen werken we samen met steden en gemeenten aan een strategie om het lokale landbouw- en voedingssysteem duurzamer te maken.

Gent, Leuven, Hoogstraten, Oudsbergen en vele andere steden en gemeenten hebben de afgelopen jaren een lokale voedselstrategie ontwikkeld. Een lokale voedselstrategie is een collectief ontwikkeld beleid met visie, doelstellingen en een set van strategieën gericht op het verduurzamen van het lokale – gemeentelijk of stedelijk - landbouw- en voedingssysteem.

De ontwikkeling van een lokale voedselstrategie is uiteraard slechts een eerste fase. Het is pas in de implementatie van de strategie (fase 2) en de consolidatie van de resultaten (fase 3) dat de echte winst zit voor duurzaam lokaal landbouw- en voedingssysteem. Maar het fundament is uiteraard een evenwichtige en doordachte strategie, in lijn met de lokale context.

Rikolto en Levuur

Rikolto en Levuur

Rikolto en Levuur begeleiden reeds enkele jaren de ontwikkeling van lokale voedselstrategieën. Ze combineren een grondige inhoudelijke kennis van lokale voedselsystemen (Rikolto) met alle noodzakelijke competenties op het vlak van stakeholdermanagement en procesbegeleiding (Levuur).

Rijke ervaring

Rijke ervaring

In Gent hebben we bijgedragen aan Gent en Garde, in Leuven aan Voedsel verbindt. De Gentse strategie is reeds volop in implementatiefase. In Leuven maakt de strategie deel uit van het Leuvense meerjarenbeleidsprogramma.

Naar een voedselstrategie in 4 stappen

Onze begeleiding bij de ontwikkeling van een lokale voedselstrategie (=fase 1) bestaat uit volgende stappen:

 1. Identificeren en engageren van lokale stakeholders en burgers.
 2. In kaart brengen van het lokale landbouw- en voedselsysteem. Welke landbouwactiviteiten zijn in de gemeente aanwezig? Hoe zit het met lokale markten, korte keten initiatieven, horeca- en cateringactiviteiten in bedrijven en scholen, het ondersteunen van nieuwe ondernemingen, promotie van gezonde en duurzame voeding, …?
 3. Voorbereiden en begeleiden van (in de regel) 3 stakeholderbijeenkomsten:
  1. Een eerste bijeenkomst voor het formuleren van de grote strategische lijnen van de voedselstrategie,
  2. Een tweede bijeenkomst om heel concrete, operationele doelstellingen te bepalen,
  3. Tijdens een derde bijeenkomst wordt de stap naar de actie gezet: welke initiatieven en concrete projecten kunnen opgezet worden?
 4. Uitschrijven van de lokale voedselstrategie.
  Zo nodig verzorgen we ook de vormgeving van de lokale voedselstrategie in een mooie publicatie en helpen we bij het opzetten van een webpagina.

Na onze begeleiding beschikt u in die eerste fase over:

 • Een uitgeschreven voedselstrategie met een lijst aan mogelijke acties,
 • Een betrokken en geëngageerd stakeholderveld dat met deze voedselstrategie aan de slag wil gaan,
 • Gedeelde inzichten in het lokale landbouw- en voedselsysteem,
 • De mogelijkheid om – samen met andere gemeenten en steden die we begeleiden – uit te wisselen en van elkaar te leren.

De kostprijs voor onze begeleiding is afhankelijk van hoeveel kennis en tijd er binnen de eigen gemeentelijke administratie aanwezig is. Budgetten van reeds uitgevoerde begeleidingen variëren tussen de 8.000 en 25.000 euro, maar ook voor kleinere budgetten kunnen we reeds een aanzienlijke meerwaarde leveren.

Contact

Vragen of interesse in ons aanbod rond lokale voedselstrategieën? Thibault helpt u graag verder.

Thibault Geerardyn
Thibault Geerardyn
Programma medewerker
+32 478 46 37 48

Levuur is sinds 2011 het toonaangevende Vlaamse bedrijf op het vlak van stakeholdermanagement en participatie. In Vlaanderen heeft Levuur tientallen gemeenten en steden ondersteund in lokale participatieve trajecten en dit rond alle mogelijke thema’s en sectoren (mobiliteit, ruimtelijke ordening, klimaat, jeugd, onderwijs, cultuur, landbouw en voeding…)

Rikolto (vroeger gekend als Vredeseilanden) werkt al 40 jaar aan duurzame landbouw en voeding. Sinds kort kunnen we via een nieuwe BVBA-SO structuur de methodologieën, tools en kennis die ontwikkeld zijn binnen de Rikolto groep ook buiten ons eigen programma en in opdracht van derden inzetten. Experten van Rikolto worden daarbij ingeschakeld om advies te verlenen aan steden, gemeenten, bedrijven en andere organisaties omtrent duurzame voeding en voedselsystemen.