Lokale voedselstrategieën

Leuvenaars ontwikkelden samen een voedselstrategie

Lokale voedselstrategieën

Stapsgewijs werken we samen met steden, gemeenten en andere voedselactoren aan een gedragen voedselstrategie en - beleid. Heb je al een strategie? We helpen je bij de verdere implementatie.

Gent, Leuven, Hoogstraten, Sint-Truiden en vele andere steden en gemeenten hebben de afgelopen jaren een lokale voedselstrategie ontwikkeld. Een lokale voedselstrategie is een collectief ontwikkeld beleid met visie, doelstellingen en een set van strategieën gericht op het verduurzamen van het lokale – gemeentelijk of stedelijk – landbouw- en voedingssysteem.

De ontwikkeling van een lokale voedselstrategie is uiteraard slechts een eerste stap. Het is tijdens het uitrollen van de strategie en de consolidatie van de resultaten dat de echte winst zit voor duurzaam lokaal landbouw- en voedingssysteem. Het fundament is uiteraard een evenwichtige en doordachte strategie, in lijn met de lokale context.

Fase 1: het ontwikkelen van een voedselstrategie en -beleid in 4 stappen.

Onze begeleiding bij de ontwikkeling van een lokale voedselstrategie bestaat uit volgende stappen:

 1. Identificeren en engageren van lokale stakeholders en burgers.
 2. In kaart brengen van het lokale landbouw- en voedselsysteem. Welke landbouwactiviteiten zijn in de gemeente aanwezig? Hoe zit het met lokale markten, korte keten initiatieven, horeca- en cateringactiviteiten in bedrijven en scholen, het ondersteunen van nieuwe ondernemingen, promotie van gezonde en duurzame voeding, …?
 3. Voorbereiden en begeleiden van (in de regel) 3 stakeholderbijeenkomsten:
  1. Een eerste bijeenkomst voor het formuleren van de grote strategische lijnen van de voedselstrategie;
  2. Een tweede bijeenkomst om heel concrete, operationele doelstellingen te bepalen;
  3. Tijdens een derde bijeenkomst wordt de stap naar de actie gezet: welke initiatieven en concrete projecten kunnen opgezet worden?
 4. Uitschrijven van de lokale voedselstrategie.
  Zo nodig verzorgen we ook de vormgeving van de lokale voedselstrategie in een mooie publicatie en helpen we bij het opzetten van een webpagina.

Leuven 2030 werkte samen met Rikolto voor de opmaak van een voedselstrategie. In Leuven bouwden we deze voedselstrategie van onderuit op, in samenwerking met een brede stakeholdergroep van het landbouw- en voedingssysteem. Rikolto zette twee belangrijke resources in om dit proces te doen slagen: haar inhoudelijke expertise en haar rijke netwerk.

Michèle Jacobs Leuven 2030

Na onze begeleiding beschikt u in die eerste fase over:

 • Een uitgeschreven voedselstrategie met een lijst aan mogelijke acties;
 • Een betrokken en geëngageerd stakeholderveld dat met deze voedselstrategie aan de slag wil gaan;
 • Gedeelde inzichten in het lokale landbouw- en voedselsysteem;
 • De mogelijkheid om – samen met andere gemeenten en steden die we begeleiden – uit te wisselen en van elkaar te leren.

De kostprijs voor onze begeleiding is afhankelijk van hoeveel kennis en tijd er binnen de eigen gemeentelijke administratie aanwezig is. Budgetten van reeds uitgevoerde begeleidingen variëren tussen de 8.000 en 25.000 euro, maar ook voor kleinere budgetten kunnen we reeds een aanzienlijke meerwaarde leveren.

Contacteer ons vrijblijvend om een traject op maat te bespreken.

Rikolto, Levuur en Let Us

Rikolto, Levuur en Let Us

Rikolto en Levuur begeleiden reeds enkele jaren de ontwikkeling van lokale voedselstrategieën. Ze combineren een grondige inhoudelijke kennis van lokale voedselsystemen (Rikolto) met alle noodzakelijke competenties op het vlak van stakeholdermanagement en procesbegeleiding (Levuur). Sinds 2020 maakt ook Let Us (Katrien Verbeke, initiator van de Gentse Voedselstrategie) deel uit van ons team, om jouw strategie vanuit haar ervaring te ondersteunen.

De ondersteuning van Rikolto was een meerwaarde in de uitbouw van onze voedselstrategie, Gent en Garde. Met hun kennis van de actoren in het voedselsysteem en de verschillende uitdagingen en opportuniteiten, konden ze onze Voedselraad ondersteunen in het maken van doordachte, strategische keuzes.

Tine Heyse Schepen Stad Gent
Rijke ervaring

Rijke ervaring

In Gent hebben we bijgedragen aan Gent en Garde, in Leuven aan Voedsel verbindt. De Gentse strategie is reeds volop in implementatiefase. In Leuven maakt de strategie deel uit van het Leuvense meerjarenbeleidsplan en maakt integraal onderdeel uit van de Roadmap naar een klimaatneutraal Leuven.

Fase 2: Implementeren van de voedselstrategie

We nemen verschillende rollen of een combinatie van rollen aan om de implementatie van je voedselstrategie vooruit te stuwen.

De voedselstrategie mag geen plan op papier blijven, maar moet vertaald worden naar concrete actie op het terrein. Ook hiervoor sloegen we de handen in elkaar met Rikolto. Zij ondersteunen de uitvoering van de voedselstrategie: ze formuleren doorbraakprojecten, betrekken noodzakelijke partners en zoeken financieringskanalen.

Michèle Jacobs Leuven 2030
Afhankelijk van de vraag en nood zijn wij:
 • Regisseur: het afbakenen van werkdomeinen, bepalen en opstellen van doelstellingen en meetinstrumenten en het opmaken van een actieplan.
 • Facilitator: het stroomlijnen van de ambities en plannen van de actoren, een sturingsmechanisme opzetten, het samenbrengen van strategieën van verschillende actoren en die afstemmen op het actieplan.
 • Katalysator: het formuleren en initiëren van concrete innovatieve projecten en mee op zoek gaan naar financiering en nieuwe partnerschappen.

De kostprijs van onze ondersteuning is afhankelijk van de rol die we aannemen en de intensiteit van de opdracht. Vraag vrijblijvend naar meer informatie.

Fase 3: Consolidatie

Worden de doelstellingen gerealiseerd? Welke lessen trekken we? Waar moeten we bijsturen?

Onze tools ontrafelen het antwoord.

Wat kunnen we leren van andere steden in ons globaal Food Smart Cities-netwerk? Hoe kan jij anderen inspireren en geïnspireerd worden?

We zoeken samen naar methodes om te meten en te leren van elkaar, zodat steden elkaar kunnen versterken.

Contact

Vragen of interesse in ons aanbod rond lokale voedselstrategieën? Thibault helpt u graag verder.

Thibault Geerardyn
Thibault Geerardyn
Directeur van Rikolto in België
+32 16 31 65 83