Bestuur

Kristof Debrabandere
Kristof Debrabandere
Voorzitter Raad van Bestuur

Utopisch in visie, ambitieus in doelstellingen, maar tegelijkertijd pragmatisch in aanpak en dus geloofwaardig in haar rol en met de bereikte resultaten. Zo is Vredeseilanden, en zo probeer ik zo goed en zo kwaad als ik kan, ook te zijn. Ik ben geboren en getogen in Izegem, hartje West-Vlaanderen. Mijn studies industrieel ingenieur en nadien polymeer technologie brachten me eerst naar Leuven, vervolgens naar Engeland. Daar was ik op de universiteit medeverantwoordelijke voor een studentenresidentie van een 100-tal internationale studenten, die als bijnaam “de Verenigde Naties” had. Deze ervaring verruimde mijn blik op de wereld, en maakte me nieuwsgierig naar meer. Zo reisde ik na mijn studies overland dwars door Afrika: van Marokko tot Botswana. Een levensveranderende ervaring die me nooit meer heeft losgelaten.

Ondertussen was het tijd geworden om aan de slag te gaan in de kunststof producerende industrie. Dit was een zeer leerrijke ervaring, die mijn gezin en mezelf de kans bood om naast België, ook (terug) in Engeland en Mexico te kunnen wonen en werken. Gaandeweg begon ik me af te vragen of ik nu - vanuit het perspectief van duurzame ontwikkeling - een “onderdeeltje van de oplossing, dan wel een onderdeeltje van het probleem was”. Vastbesloten om een positieve bijdrage te maken (hoe klein die ook mocht zijn) besloot ik om een aantal jaren bij de Bond Beter Leefmilieu te werken. Naast mijn rol als beleidsmedewerker duurzaam materialenbeheer en transitiemanagement had ik er een soort brugfunctie tussen de NGO wereld en de bedrijfswereld. Na 3 fantastische jaren besloot ik om theorie om te zetten in praktijk en keerde terug naar de chemische en vervolgens energiesector waar ik als stafmedewerker telkens verantwoordelijk was voor de integratie van duurzaamheid in de kernactiviteiten van de ondernemingen.

In de tweede helft van 2016 neem ik een sabbatperiode, waarna ik in januari aan de slag zal gaan als coach en adviseur in een duurzaamheidsadviesbureau.

Ik ben lid geworden van de Vredeseilanden-familie in 2014, eerst in de algemene vergadering en vervolgens vanaf voorjaar 2015 in de raad van bestuur. Eerdere bestuurservaring had ik reeds bij de NGO’s arbeid & milieu en Kauri, waar ik telkens mijn ervaringen uit de bedrijfs- en NGO omgevingen kon inzetten. In mijn vrije tijd geniet ik van mijn wekelijkse partijtje squash, mijn pogingen tot permacultuur tuinieren, een goed boek maar bovenal een goed – en vaak geanimeerd - gesprek met mijn twee tieners.

Kristof Debrabandere

Koen Dolphen
Koen Dolphen
Lid Raad van Bestuur

Mijn eerste actieve betrokkenheid bij Vredeseilanden dateert al van vele jaren terug. Als tiener en scout was ik al betrokken in de campagne in Neerpelt. Ook daarna ging ik voor Vredeseilanden de boer op via de Landbouw studentenkring. En nu nog ieder jaar opnieuw, in het derde weekend van januari, zelfs op mijn verjaardag, trek ik de straten in om de “mannekes” te verkopen ten voordele van Vredeseilanden. Daarnaast werkte ik zeven jaar in Indonesië voor FADO, een kleine NGO die intussen gefusioneerd is met Vredeseilanden. Bij mijn terugkeer naar België werd ik lid van de Algemene Vergadering en lid van het financieel comité. Sinds 2016 ben ik lid van de Raad van Bestuur. Als lid van de Raad van Bestuur van Vredeseilanden én van de Internationale Raad van Bestuur van de nieuwe netwerkorganisatie (VECO-INTERNATIONAL) ben ik de link tussen de ‘oude’ en de ‘nieuwe’ Raad. Ik weet hoe Vredeseilanden werkt op het terrein, ik ken de waarden en de benaderingen en ik ken en ondersteun de nieuwe richting die Vredeseilanden neemt. In de Internationale Raad breng ik ook mijn financiële expertise, mijn ervaring in veranderingsprocessen en algemeen management.
Mijn motivering voor deze jarenlange inzet haal ik uit mijn bewondering voor de voortdurende wil van Vredeseilanden om te veranderen, om beter te doen! Vredeseilanden is gekend en wordt geapprecieerd omwille van haar zelf-reflectie en vernieuwingsdrang.
Dus ook nu nog, na al die jaren, kan je me in het derde weekend van januari vinden aan de deuren van een Belgische supermarkt, waar ik Vredeseilandensleutelhangers verkoop.

Marnix Somers
Marnix Somers
Lid Raad van Bestuur

In 1987 leerde ik als student Vredeseilanden via COOPIBO kennen toen ik meewerkte aan Student Aid, een organisatie die studenten bewust wilde maken omtrent de problemen van de derde wereld. Duurzame voeding stond ook toen centraal in de campagne en het is me heel duidelijk bijgebleven dat je mensen zeer goed kan engageren door ze actief te betrekken bij de fondsenwerving.

30 jaar later is dat nog steeds zo. Via de Classics mountainbike-evenementen slaagt Vredeseilanden erin een sportief doelpubliek actief te engageren voor duurzaamheid én aan fondsenwerving te doen op een eigentijdse manier. Het is via die weg dat ik een paar jaar geleden opnieuw in contact kwam met Vredeseilanden.

Ons team ’Bonheiden-voor-Vredeseilanden’ heeft al meerdere Classics in de kuiten, doet heel actief aan fondsenwerving en werkt hiervoor zelfs nauw samen met de gemeente Bonheiden. Op die manier vindt het programma van Vredeseilanden aansluiting bij het lokale duurzaamheidsbeleid van deze Fairtrade gemeente.

Het is een groot genoegen om vanuit de Raad van Bestuur mee te kunnen helpen aan de verdere ontwikkeling van Vredeseilanden; onder meer op vlak van fondsenwerving. Mijn professionele ervaring zal me daarbij zeker helpen; details daarover vind je terug in mijn Linkedin profiel.

Marijke Beel
Marijke Beel
Lid Raad van Bestuur

Als dochter van een geëngageerde fruitkweker, groeide ik op met voeding, duurzaamheid en met de coöperatieve werking. Ik koos voor de opleiding Economie in Leuven (EW) met als keuzerichtingen landbouweconomie en ontwikkelingseconomie. In het toenmalige prille postcommunistische tijdperk, maakte ik mijn thesis over de “privatisering van de landbouw in Roemenië”. Na wat ervaring in bouw gerelateerde sectoren, waar ik ook leiding nam, werd ik directeur van De Volksmacht in Turnhout, het commerciële zorgluik van de CM. Na 4 jaar ruilde ik dit in voor een loopbaan als zelfstandige (Beel & Co – Actief met talent). Ik coach bedrijven in strategie en missie, ondersteun ze bij personeelsvraagstukken en begeleid hun projecten, de laatste jaren vooral bouwprojecten, al dan niet zorg gerelateerd. Daarnaast ben ik ook een coöperatieve begonnen, bon & belge. Hiermee wil ik de Belgische artisanale en authentieke voeding een ruimere markt bieden.

Duurzame economische ontwikkeling heeft me altijd nauw aan het hart gelegen. Tijdens reizen in landen als Marokko, Peru, Zuid-Afrika, stel ik me altijd de vraag hoe zo’n landen vooruit kunnen geraken, wat er nodig is, of ze het potentieel in zich hebben. Werk- en gezinsvreugde worden afgewisseld met sport (tennis en joggen) en zingen. Samen met een koppel vrienden richtten mijn man en ik 4-tune op in Retie en daar hebben we al veel plezier aan gehad.

Gedurende mijn hele loopbaan heb ik al diverse mandaten opgenomen in raden van bestuur en algemene vergaderingen. Op dit moment ben ik ook nog lid van de Raad van Bestuur van de hoge school Thomas More. Investeren in onze jeugd is voor mij heel belangrijk. Hierbij ben ik graag de link tussen het ondernemerschap en de studerende jeugd.

Rikolto ken ik al als kind van de “mannekes”sleutelhanger. Toen ik vernam dat Rikolto iemand zocht voor de Raad van Bestuur zowel voor de Belgische vzw als voor het internationale Rikolto (VECO-International), was mijn interesse meteen gewekt. Iets vanuit mijn ervaring en gedrevenheid kunnen bijdragen in een internationale context aan een organisatie die actief werk maakt van duurzame voeding leek me wel iets waar ik een bijdrage wil en kan aan leveren.

Toon Martens
Toon Martens
Lid Raad van Bestuur

Toon Martens komt uit een landbouwersfamilie in Baarle-Hertog. Hij studeerde bio-ingenieur met als specialisatie voedingstechnologie aan de KU Leuven. In dit domein behaalde hij in 1980 ook een doctoraat. Na een viertal jaar in de informaticasector gewerkt te hebben, werd hij algemeen directeur van ALMA, de studentenrestaurants van de KU Leuven. Vele uren werd er met de studenten gedebatteerd over betaalbare, gezonde en milieuvriendelijke voeding.

In de periode 2001-2016 was Toon algemeen directeur van hogeschool KH Leuven en later van UC Leuven-Limburg. Naast de interesse voor landbouw en voeding was de inzet voor goed en betaalbaar onderwijs zijn grote passie. In 2017 zette hij een streep onder zijn actieve loopbaan om eerst en vooral een oude droom te realiseren: een voettocht van Rome naar Leuven. Na veel stappen en nadenken lagen de prioriteiten voor de nieuwe levensfase vast: kinderen (3) en kleinkinderen (8) die allemaal in Leuven wonen, Rikolto en de lokale Leuvense politiek (Groen).

De keuze om zich in Rikolto te engageren lag voor de hand gezien de interesse voor voeding en landbouw. Maar vooral de zorg voor een leefbare toekomst voor kinderen en kleinkinderen gaf de doorslag. Hij wil met zijn bestuurservaring en ook technische kennis meehelpen om de transitie van Vredeseilanden naar het Rikolto-netwerk tot een succes te maken.

Karel Bolckmans
Karel Bolckmans
Lid Raad van Bestuur

Ik kwam voor het eerst echt met Rikolto (Vredeseilanden) in contact toen ik bij Special Fruit werkte als Business Development Director en er o.a. verantwoordelijk was voor CSR. Bij dat eerste contact was ik meteen gegrepen door de spirit en de missie van de organisatie. Een gezamenlijk project rond de productie van passiefruit in Tanzania was een logisch gevolg van die ‘klik’.

Na mijn studie van bio-ingenieur, met specialisatie in plantaardige productie en gewasbescherming, ging mijn volledige loopbaan ook die richting uit. Een loopbaan die begon bij Biobest en die me, via passages bij bedrijven als Koppert en Special Fruit, opnieuw bij Biobest bracht. Daar ben ik aan de slag als COO, verantwoordelijk voor R&D, Productie en Supply Chain en Business Development. Die loopbaan heeft me zowat overal ter wereld gebracht, tot op vandaag.

Al van in mijn jeugdjaren ben ik gepassioneerd door landbouw enerzijds en door natuur en milieu anderzijds. Ik werkte als vrijwilliger in natuurreservaat De Zegge, was actief in de lokale afdeling van Natuurpunt en als student trok ik mee aan de kar van de Werkgroep Verantwoorde Landbouw van de studentenvereniging Landbouwkring. Het zoeken naar en het toepassen van innovatieve oplossingen om een duurzame brug te slaan tussen landbouw en natuur is voor mij een constante. Ik hoop hiermee een belangrijke bijdrage te leveren aan het verduurzamen van onze (plantaardige) wereldvoedselproductie.

Toen ik in 2016 gevraagd werd om lid te worden van de Raad van Bestuur van Rikolto was het dan ook logisch voor mij om daar positief op te antwoorden. Ik stel graag mijn ervaring en kennis ter beschikking van Rikolto. Bijvoorbeeld op het vlak van het runnen *van een organisatie of *change management, maar ook mijn ervaring op gebied van duurzame landbouw.

Ik geloof sterk dat ieder mens de plicht heeft om zijn of haar talenten maximaal te ontwikkelen en vanuit die eigen talenten en mogelijkheden de wereld een beetje beter achter te laten.

Frie De Greef
Frie De Greef
Lid Raad van Bestuur