Raad van Bestuur

Kristof Debrabandere
Kristof Debrabandere
Voorzitter Raad van Bestuur

Utopisch in visie, ambitieus in doelstellingen, maar tegelijkertijd pragmatisch in aanpak en dus geloofwaardig in haar rol en met de bereikte resultaten. Zo is Vredeseilanden, en zo probeer ik zo goed en zo kwaad als ik kan, ook te zijn. Ik ben geboren en getogen in Izegem, hartje West-Vlaanderen. Mijn studies industrieel ingenieur en nadien polymeer technologie brachten me eerst naar Leuven, vervolgens naar Engeland. Daar was ik op de universiteit medeverantwoordelijke voor een studentenresidentie van een 100-tal internationale studenten, die als bijnaam “de Verenigde Naties” had. Deze ervaring verruimde mijn blik op de wereld, en maakte me nieuwsgierig naar meer. Zo reisde ik na mijn studies overland dwars door Afrika: van Marokko tot Botswana. Een levensveranderende ervaring die me nooit meer heeft losgelaten.

Ondertussen was het tijd geworden om aan de slag te gaan in de kunststof producerende industrie. Dit was een zeer leerrijke ervaring, die mijn gezin en mezelf de kans bood om naast België, ook (terug) in Engeland en Mexico te kunnen wonen en werken. Gaandeweg begon ik me af te vragen of ik nu - vanuit het perspectief van duurzame ontwikkeling - een “onderdeeltje van de oplossing, dan wel een onderdeeltje van het probleem was”. Vastbesloten om een positieve bijdrage te maken (hoe klein die ook mocht zijn) besloot ik om een aantal jaren bij de Bond Beter Leefmilieu te werken. Naast mijn rol als beleidsmedewerker duurzaam materialenbeheer en transitiemanagement had ik er een soort brugfunctie tussen de NGO wereld en de bedrijfswereld. Na 3 fantastische jaren besloot ik om theorie om te zetten in praktijk en keerde terug naar de chemische en vervolgens energiesector waar ik als stafmedewerker telkens verantwoordelijk was voor de integratie van duurzaamheid in de kernactiviteiten van de ondernemingen.

In de tweede helft van 2016 neem ik een sabbatperiode, waarna ik in januari aan de slag zal gaan als coach en adviseur in een duurzaamheidsadviesbureau.

Ik ben lid geworden van de Vredeseilanden-familie in 2014, eerst in de algemene vergadering en vervolgens vanaf voorjaar 2015 in de raad van bestuur. Eerdere bestuurservaring had ik reeds bij de NGO’s arbeid & milieu en Kauri, waar ik telkens mijn ervaringen uit de bedrijfs- en NGO omgevingen kon inzetten. In mijn vrije tijd geniet ik van mijn wekelijkse partijtje squash, mijn pogingen tot permacultuur tuinieren, een goed boek maar bovenal een goed – en vaak geanimeerd - gesprek met mijn twee tieners.

Kristof Debrabandere

Hilde Van Ongeval
Hilde Van Ongeval
Lid Raad van Bestuur

Opgegroeid in de Vlaamse Ardennen, waar in de jaren ’70 de Ronde Van Vlaanderen en de dorpskermissen zowat de enige jaarlijkse hoogtepunten waren terwijl er verder weinig tot niets te beleven viel, wou ik al van kindsbeen “de wijde wereld” zien. Na mijn studies Handelsingenieur aan de KU Leuven, ben ik gaan werken voor een multinational die mij een ideaal platform bood om te reizen en op die manier voor altijd gepassioneerd te geraken door andere culturen. Wat me daarbij in de eerste plaats intrigeert is de sociaal-economische dimensie, de mens, zijn levenswijze, zijn overtuigingen, zijn uitdagingen, zijn streven of zijn strijd.

Naast een (andere) kijk op de wereld, heb ik gedurende mijn loopbaan een ruime managementervaring verworven als directielid en bestuurder. Een decennium geleden, tijdens een reis naar Cambodja, heb ik mij voorgenomen om die managementervaring ooit ten dienste te stellen van een NGO, die de mens centraal zet en hem ondersteunt om op een duurzame wijze deel te nemen aan de lokale en (inter)nationale economie en op die manier de armoedespiraal te doorbreken.

Dit is precies wat mij ertoe heeft bewogen de Raad van Bestuur van Vredeseilanden te vervoegen (juni 2012). Vanuit mijn professionele bagage en persoonlijk idealisme wil ik graag mee ondersteuning bieden aan deze ambitieuze, inspirerende en vooruitstrevende organisatie die mee het voortouw neemt in het herdefiniëren van ontwikkelingssamenwerking in de 21ste eeuw.

Bouwen aan een strategie voor de toekomst sluit bovendien naadloos aan bij mijn huidige professionele activiteiten. Als zelfstandig consultant, adviseer en ondersteun ik sinds eind 2010 bedrijven bij hun strategische beleidsvraagstukken en projecten. Ik kijk graag vooruit. Het is mijn passie om projecten en mensen te helpen groeien. En dat laatste geldt nog het meest voor onze jonge tweeling die later hopelijk even enthousiast zijn om hun bijdrage te leveren aan Vredeseilanden als ik.

Marc Bosmans
Marc Bosmans
Lid Raad van Bestuur

Ik ben met Vredeseilanden opgegroeid daar mijn vader en moeder als actief waren als vrijwilliger bij Vredeseilanden in Gent. Na jaren als verkoper te hebben meegeholpen ben ik op mijn vijftiende mee ingestapt in het comité dat mijn vader en moeder trokken in Gent. Ik was toen fel aangetrokken door de toenmalige slogan van Vredeseilanden: "Als je iemand een vis geeft, voed je hem voor een dag; als je iemand leert vissen, voed je hem voor de rest van zijn leven.".

Na mijn studies als bio-ingenieur waar ik geregeld in aanraking kwam met de Noord-zuid problematiek heb ik besloten om te gaan werken in een klein adviesbureau dat organisaties helpt in de duurzame ontwikkeling van hun productieketen. Op dat moment heb ik ook aan mijn ouders voorgesteld om hun Vredeseilandencomité in het Gentse over te nemen. Nu, een aantal jaar laten ben ik directielid bij Intertek RDC, waar we organisaties begeleiden in hun visie en hun engagement naar duurzaamheid.

Vanuit mijn ervaring als manager, mijn kennis van duurzaamheid in ketenanalyses en mijn kennis van hoe bedrijven/organisaties omgaan met duurzaamheid wens ik een bijdrage te leveren aan de Raad van Bestuur.

Winanda Nuyttens
Winanda Nuyttens
Lid Raad van Bestuur

Ik ben Winanda, de betekenis van mijn naam is ‘de vriendelijke, dappere’, en dat probeer ik, in de mate van het mogelijke, ook in de praktijk te brengen. Ik ben de mama van 3 kinderen, 2 jongens en een meisje. Ik heb voor verschillende bedrijven gewerkt, waar goed presteren om te blijven groeien voorop staat. Op een gegeven moment vraag je je dan af: “Is het dit nu waar het allemaal om draait?” Toen ben ik gaan zoeken om mijn tijd meer te vullen met dingen die me energie geven en waarmee ik later, ook als ik er niet meer ben, herinnerd wil worden. Ik speel basketbal, in een bescheiden competitie. Vermits mijn basket-technische kwaliteiten eerder beperkt zijn, lever ik mijn bijdrage aan de ploeg vooral als team-energizer. Dat typeert mij wel, ik ben een gangmaker, ik lever graag een significante bijdrage aan een team, maar ik zoek niet direct het podium op. En ik tafel ook graag, ik ga graag eten op restaurant en kan daar echt van genieten.

Zoals ik al aangaf ben ik op een bepaald moment gaan nadenken rond dat ‘iets meer’ dat ik wou toevoegen aan mijn leven van ‘hard werken en voor de kinderen zorgen’. Bij die zoektocht ben ik uitgekomen bij duurzaamheid en meer bepaald het opnemen van dit aspect in het werk dat ik doe als HR-consulent. Maar dat gaf mij nog niet helemaal de voldoening die ik zocht, eigenlijk wou ik mijn kennis en competenties ten dienst stellen van een organisatie die daar nood aan heeft. En zo heb ik, vrij toevallig eigenlijk, Vredeseilanden op mijn weg gevonden. Ik kende Vredeseilanden van ‘de mannekes’, maar ik ben vooral heel erg geboeid door de verandering waar de organisatie door gaat. Dat proces sluit perfect aan bij mijn traject als change manager. Wat mij betreft een happy marriage dus.

Koen Dolphen
Koen Dolphen
Lid Raad van Bestuur

Mijn eerste actieve betrokkenheid bij Vredeseilanden dateert al van vele jaren terug. Als tiener en scout was ik al betrokken in de campagne in Neerpelt. Ook daarna ging ik voor Vredeseilanden de boer op via de Landbouw studentenkring. En nu nog ieder jaar opnieuw, in het derde weekend van januari, zelfs op mijn verjaardag, trek ik de straten in om de “mannekes” te verkopen ten voordele van Vredeseilanden. Daarnaast werkte ik zeven jaar in Indonesië voor FADO, een kleine NGO die intussen gefusioneerd is met Vredeseilanden. Bij mijn terugkeer naar België werd ik lid van de Algemene Vergadering en lid van het financieel comité. Sinds 2016 ben ik lid van de Raad van Bestuur. Als lid van de Raad van Bestuur van Vredeseilanden én van de Internationale Raad van Bestuur van de nieuwe netwerkorganisatie (VECO-INTERNATIONAL) ben ik de link tussen de ‘oude’ en de ‘nieuwe’ Raad. Ik weet hoe Vredeseilanden werkt op het terrein, ik ken de waarden en de benaderingen en ik ken en ondersteun de nieuwe richting die Vredeseilanden neemt. In de Internationale Raad breng ik ook mijn financiële expertise, mijn ervaring in veranderingsprocessen en algemeen management.
Mijn motivering voor deze jarenlange inzet haal ik uit mijn bewondering voor de voortdurende wil van Vredeseilanden om te veranderen, om beter te doen! Vredeseilanden is gekend en wordt geapprecieerd omwille van haar zelf-reflectie en vernieuwingsdrang.
Dus ook nu nog, na al die jaren, kan je me in het derde weekend van januari vinden aan de deuren van een Belgische supermarkt, waar ik Vredeseilandensleutelhangers verkoop.

Karel Bolckmans
Karel Bolckmans
Lid Raad van Bestuur

Marnix Somers
Marnix Somers
Lid Raad van Bestuur

In 1987 leerde ik als student Vredeseilanden via COOPIBO kennen toen ik meewerkte aan Student Aid, een organisatie die studenten bewust wilde maken omtrent de problemen van de derde wereld. Duurzame voeding stond ook toen centraal in de campagne en het is me heel duidelijk bijgebleven dat je mensen zeer goed kan engageren door ze actief te betrekken bij de fondsenwerving.

30 jaar later is dat nog steeds zo. Via de Classics mountainbike-evenementen slaagt Vredeseilanden erin een sportief doelpubliek actief te engageren voor duurzaamheid én aan fondsenwerving te doen op een eigentijdse manier. Het is via die weg dat ik een paar jaar geleden opnieuw in contact kwam met Vredeseilanden.

Ons team ’Bonheiden-voor-Vredeseilanden’ heeft al meerdere Classics in de kuiten, doet heel actief aan fondsenwerving en werkt hiervoor zelfs nauw samen met de gemeente Bonheiden. Op die manier vindt het programma van Vredeseilanden aansluiting bij het lokale duurzaamheidsbeleid van deze Fairtrade gemeente.

Het is een groot genoegen om vanuit de Raad van Bestuur mee te kunnen helpen aan de verdere ontwikkeling van Vredeseilanden; onder meer op vlak van fondsenwerving. Mijn professionele ervaring zal me daarbij zeker helpen; details daarover vind je terug in mijn Linkedin profiel.