Onze waarden

Inclusief denken en handelen

Rikolto (Vredeseilanden) is een pluralistische organisatie die staat en gaat voor inclusief denken, voelen en handelen. Dit gaat ervan uit dat het welzijn van de andere ons eigen welzijn blijvend bevordert. Daarom benaderen we ontwikkeling in termen van "en/en" en vermijden we het denken in termen van "of/of".

Omdat mensen gelijkwaardig zijn, en iedereen rechten en plichten heeft, geloven wij dat inclusief
denken en handelen de juiste strategie is voor een solidaire wereld, waarin alle mensen, vandaag en morgen, toegang krijgen tot voldoende en aangepast voedsel, elementaire gezondheidszorg, basisonderwijs en inspraak.

Rikolto (Vredeseilanden) = haar mensen

We halen onze kracht en recht van spreken uit de inzet en steun van onze medewerkers, de partnerorganisaties in de vier continenten waar we actief zijn, de talrijke vrijwilligers en vele anderen die als individu of vanuit bedrijven en verenigingen hun bijdrage leveren. Samen staan we garant voor efficiëntie met een hart. Samen vormen we een hecht netwerk van mensen die verontwaardigd zijn, omdat grote groepen mensen niet in menswaardige omstandigheden kunnen leven. Samen willen we over de grenzen van belangengroepen, politiek, godsdienst en nationaliteiten heen, werken aan een meer rechtvaardige wereld. Samen zetten we ons af tegen alle vormen van uitsluiting van individuen en gemeenschappen omwille van afkomst of huidskleur, geslacht of leeftijd, levensovertuiging of cultuur.

Dialoog en participatie

Wij steunen op de kracht van de lokale bevolking, op hun cultuur en tradities die de beste hefbomen zijn voor een duurzame ontwikkeling. Dit gebeurt in een actieve dialoog en met diep respect. We werken met lokale partnerorganisaties die met hun eigen mensen op weg gaan tegen uitsluiting en even sterk geloven in het recht en de kracht van mensen om hun lot in handen te nemen. Omdat gemarginaliseerde of onderdrukte groepen zich vaak geremd voelen om voor hun belangen op te komen, besteden wij veel aandacht aan cultuur, participatie en correcte man/vrouwverhoudingen.

We zijn ons bewust van onze bevoorrechte positie in een rijk land. Inclusief denken en handelen veronderstelt dat we niet alleen optreden als donor, maar oog en oor hebben voor wat de mensen met wie we werken, beroert. De wisselwerking van geven en krijgen brengt wederzijdse verrijking.

Rikolto (Vredeseilanden) wil zo in Noord en Zuid de verscheidenheid tussen de mensen koesteren als een meerwaarde die kleur en warmte geeft, als een reële kans voor een duurzame mondiale ontwikkeling.

Duurzame ontwikkeling voorop

Onze slogan "Boeren verdienen meer" zetten we concreet om in de versterking en de institutionele ontwikkeling van onze partnerorganisaties. Dat zijn overwegend boerenorganisaties. Alleen stevige organisaties, die werken in een internationaal netwerk van gelijkwaardige partners, kunnen met hun kennis en kracht boerenfamilies echt ondersteunen om hun belangen te verdedigen.

Om met onze beperkte middelen het grootst mogelijke effect te bereiken, specialiseren wij ons in markttoegang voor boerenfamilies. Dit houdt in dat mensen op een duurzame wijze toegang krijgen tot de wereldvoedselmarkt om zich ten volle te ontwikkelen. Een bijzonder belang wordt daarom gehecht aan de economische ontwikkeling op het platteland, waarin duurzame landbouw een essentiële rol speelt.

Dit is een wereldwijd thema. Vanuit die overtuiging werken we niet alleen op het terrein in Afrika, Latijns-Amerika en Azië, maar ook in Vlaanderen. Onze programma's in Noord en Zuid zijn op zich niet voldoende om wereldwijde duurzame veranderingen te bereiken. Dankzij de professionele aanpak van deze programma's, geven ze ons wel kennis en recht van spreken. Als organisatie gebruikt Rikolto (Vredeseilanden) ze als een megafoon om, vanuit een positieve benadering, de mensen die de macht bezitten, te bewegen tot structurele veranderingen op het vlak van plattelandsontwikkeling en armoedebestrijding.

De zorg voor een duurzame ontwikkeling is geen voorrecht van een kleine kern van bewogen mensen. Op grond van onze ervaringen willen we zoveel mogelijk mensen in Vlaanderen aanspreken en meenemen in ons denken en doen.