Cacao in de Noordwest Regio, Honduras

Cacao in de Noordwest Regio, Honduras

Cacao opnieuw introduceren in haar geboorteplaats in de Maya regio

De grote chocoladebedrijven (Nestlé, Mars en Barry-Callebaut) waarschuwen voor een toekomstig tekort aan cacao, dat te wijten is aan de stijgende vraag naar chocolade op de Aziatische markt en de kleiner wordende plantages als resultaat van de klimaatverandering. Wereldwijd is er nood aan een duurzamer productiemodel dat de productiviteit zal doen stijgen om aan de toekomstige vraag te kunnen beantwoorden. Die revolutie kan niet tot stand komen zonder kleinschalige boeren, die instaan voor 90% van de wereldwijde productie.

De Cooperativa Agrícola Cafetalera San Antonio Limitada (COAGRICSAL) is een boerenorganisatie die 1500 producenten vertegenwoordigt. De organisatie is gevestigd in Copan, maar heeft leden over heel de Noordwest regio, uitgestrekt over 3 provincies, 14 gemeentes en 38 gemeenschappen. COAGRICSAL’s voornaamste product is koffie, maar heeft nu interesse om ook naar cacao uit te breiden. Hier zijn drie redenen voor: ten eerste verlaagt de klimaatverandering de productiviteit van de koffievelden en wil de coöperatieve de productie diversifiëren voordat de situatie kritiek wordt. Ten tweede willen ze de groeiende trend omkeren die bij boeren populair is geworden, namelijk om hun grond te verhuren aan suikerriet producenten, hetgeen een zeer schadelijk proces is voor de bodem. Ten derde willen ze cacao opnieuw introduceren omdat het een traditioneel regionaal gewas is, en zo beschouwd wordt als een manier om de geschiedenis van de regio te behouden en herstellen.

Er werd een programma gelanceerd om het gewas te introduceren, in samenwerking met Chocolats Halba, een Zwitsers bedrijf dat zeer actief is in Honduras en dat een onderbroken aanbod van Hondurese hoge kwaliteitscacao wil verzekeren. Hun pilootproject heeft 349 producenten aangemoedigd om te beginnen met het kweken van cacao. Zij zullen gedurende de eerste 6-8 jaar financiële steun ontvangen omdat de plantages jaren nodig hebben om productief te worden. COAGRICSAL heeft ook een plantkwekerij, gesteund door Technoserve, met plaats voor meer dan 500.000 planten en een support team van 3 technici en 1 coördinator. De organisatie is een gevestigde waarde en kan haar kennis van de koffiehandel gebruiken voor het nieuwe gewas, cacao.

De boeren leven op geïsoleerde boerderijen die enkel per auto toegankelijk zijn. Ze hebben allemaal plantages met meerdere gewassen, met koffie en Franse bonen als voornaamste producten. De meeste boeren kunnen lezen en schrijven, maar er zijn weinig mogelijkheden om het onderwijs op hoger niveau verder te zetten.

Uitdagingen

 • De geografische verspreiding van de boerderijen bemoeilijkt de organisatie van technische hulp en verhoogt de transportkosten. Die laatste worden nog verergerd door het gebrek aan opslagplaatsen.
 • De productiviteit is laag door de lage densiteit van de plantages.
 • De boeren zijn onervaren op het gebied van cacao en de volledige productiekosten zijn nog niet gekend.
 • Het gebrek aan kennis over het cacaogewas en de cacaomarkt betekent dat boeren terughoudend zijn om erin te investeren.
 • Er zijn geen opslagplaatsen, noch kwaliteitslaboratoria.
 • Er is maar een afnemer van cacao, waardoor de boeren zeer afhankelijk zijn.
 • 50% van de boeren zijn onzeker van hun voedsel vanaf juni tot augustus.
 • De organisatie heeft een genderbeleid, maar dat is nog niet ten uitvoer gebracht.
 • Het ontbreekt de jongeren aan onderwijsmogelijkheden om de technische kennis te vergaren waar de coöperatieve op lange termijn baat bij zou hebben.
 • De producenten hebben Fairtrade en biologische certificaten nodig om cacao te exporteren.

Onze strategieën

 • Om kwaliteitsproducten te garanderen helpen we een kwaliteitslaboratorium op poten te zetten. We gebruiken de Venezolaanse Porcelana cacao variëteit als referentiepunt, omdat die variëteit beschouwd wordt als een van de beste in de wereld.
 • Om de onderwijsmogelijkheden voor jongeren te vergroten en technische hulp te stimuleren, leiden we elk jaar 10 technici en proevers op, die verantwoordelijk zijn voor de Interne Controlesystemen.
 • We moedigen de boeren aan om hun Biologische en UTZ-certificaten te behalen zodat ze kunnen exporteren.
 • We vinden financiering voor droogvoorzieningen (die milieuvriendelijke energie zullen gebruiken) en 7 opslagplaatsen: 6 regionale en één centrale.
 • Om cacao te promoten ontwikkelen we een face-to-face campagne om het gewas voor te stellen aan potentiële boeren.
 • Om de voedselonzekerheid te reduceren voorzien we groentetuinen voor families in de nieuwe cacaoplantages.
 • We helpen uitwisselingen organiseren met cacaoboerenorganisaties in Nicaragua zodat COAGRICSAL kan bijleren over hun strategieën en kan leren van hun succes.
 • Om de marketingpositie van Centraal-Amerikaanse chocolade te stimuleren, ondersteunen we het initiatief van producenten uit Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador en Belize om AMACACAO op te richten als een gemeenschappelijk label en gezamenlijke marketing inspanning.
 • We steunen de nieuwe voorzitster om het genderbeleid te veranderen, en we overtuigen de bestuursraad van het belang en de noodzaak daarvan.

Bereikte resultaten

 • De eerste oogst is gebeurd met een totaal van bijna tien ton, die van een voldoende hoge kwaliteit was om te exporteren.
 • Het gebied dat gebruikt wordt voor cacaoplantages is uitgebreid met 35,2 hectare, wat een totaal geeft van 285,2 hectare aan productiegrond.
 • Sommige cacaoplantages behaalden het UTZ-certificaat, anderen zijn bezig het te verwerven.
 • AMACACAO is klaar en zal worden voorgesteld op het Salon du Chocolat in Parijs in oktober 2015.

Wat verwachten we tegen 2017?

 • De centrale opslagplaats en tenminste één regionale opslagplaats worden gebouwd en zijn volledig operationeel.
 • De voedselonzekerheid van de boeren wordt met 20% teruggedrongen en er worden stappen gezet richting voedselzekerheid het hele jaar door.
 • 2 nieuwe droogvoorzieningen, elk met een inhoud van 3 ton.
 • Een inclusief, formeel geschreven contract waar de boeren in betrokken zijn met Chocolats Halba en een ander bedrijf via het label AMACACAO.
 • Een stijging van 20% in vrouwelijke leden en meer vrouwen in leidinggevende posities.
 • 30 jongeren opgeleid als technici of proevers.

Wat verwachten we op lange termijn?

 • Het scholingsprogramma om jongeren tot technici op te leiden verzekert de toekomst van COAGRICSAL.
 • De winstgevende samenwerking tussen de boeren en Chocolats Halba motiveert andere bedrijven, zoals SOGIMEX, Oro Maya en Chocolates del Caribe, om kleinschalige boeren op te nemen in hun inkoopbeleid.
 • Het netwerk van opslagplaatsen wordt geïnstalleerd en wordt volledig operationeel.
 • De cacaoplant wordt opnieuw geïntroduceerd in de Maya regio, er zo voor zorgend dat de voorouderlijke tradities niet worden vergeten.
 • De wereldhandel in cacao wordt veilig gesteld dankzij een duurzamer productiemodel dat de uitdagingen die de klimaatverandering stelt en de stijgende vraag van de nieuwe markten het hoofd kan bieden.