Cacao uit Matiguás, Nicaragua

Cacao uit Matiguás, Nicaragua

La Campesina streeft naar een eerlijkere cacaoproductie

De grote chocoladebedrijven (Nestlé, Mars en Barry-Callebaut) waarschuwen dat er tegen 2020 een tekort van 1 miljard kg cacao zal zijn. De oorzaak hiervan is de stijgende vraag naar chocolade in nieuwe markten zoals India en China. Ook de lagere opbrengst omwille van de klimaatverandering speelt hierin een rol. Wereldwijd is er nood aan een duurzamere vorm van cacaoproductie die de productiviteit doet stijgen om aan de toekomstige vraag te kunnen beantwoorden. Die revolutie kan niet tot stand komen zonder kleinschalige boeren, die instaan voor 90% van de wereldwijde productie.

De cacaoproductie in Nicaragua groeit aanzienlijk, maar cacao komt nog steeds op de tweede plaats als handelswaar. La Campesina is een coöperatieve, opgericht in 2001 en gevestigd in Matiguás, Nicaragua. De organisatie heeft momenteel 406 leden, verspreid over 30 gemeenschappen op het platteland.

Naast cacao telen de boeren ook koffie en tarwe en sommigen houden ook vee. Cacao is een extra bron van inkomsten voor hen, maar onmisbaar om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. De boeren leven in geïsoleerde gebieden zonder openbaar vervoer waardoor sommigen zich moeten behelpen met muilezels. In de meeste huizen hebben ze geen elektriciteit, met een hoge vraag naar zonnepanelen als gevolg.

Uitdagingen

 • Ziekten die de cacaoplant teisteren zoals monilia en zwarte pod (beiden veroorzaakt door een schimmel) duiken regelmatig op. Een beter kweekprogramma is noodzakelijk om meer resistente bomen te bekomen.
 • De productiviteit en kwaliteit zijn relatief laag omwille van verouderende plantages en slechte na-oogsttechnieken (het fermenteren en drogen van de bonen).
 • De boeren kunnen zich geen gereedschap en meststoffen veroorloven.
 • Het droogproces van de cacaobonen gebeurt vooral via houtovens, wat erg duur en vervuilend is.
 • In de opslagplaatsen van de coöperatieve heeft men niet voldoende gereedschap en kennis van technieken om effectieve kwaliteitscontroles uit te voeren. Bovendien hebben ze niet de capaciteit om de gangbare productieniveaus te behalen.
 • De organisatie is te weinig bekend en heeft een zwakke managementstructuur.
 • De coöperatie is afhankelijk van slechts één koper. Het aantrekken van verschillende kopers zou voor een stabieler inkomen zorgen.
 • Jongeren in de gemeenschap krijgen niet voldoende opleidingskansen om de technische kennis te verwerven die de coöperatieve op lange termijn ten goede zou komen.
 • Er zijn heel weinig vrouwelijke leden en niemand van hen heeft een besluitvormende functie.
 • 20% van de boeren kampt met voedselschaarste aan het einde van het droogseizoen.

Onze Strategieën

 • Om de voedselonzekerheid in de kiem te smoren, moedigen we de aanplanting van familietuinen aan zodat elke boer zijn eigen groenten kan kweken.
 • Om ziektes te bestrijden, ontwikkelen we samen met het Agro-Economic Research and Education Centre (CATIE) plantgoed dat bestand is tegen ziektes.
 • Om de productiviteit te verhogen, stimuleert Vredeseilanden het gebruik van Goede Landbouwpraktijken door middel van Farmer Field Schools (opleidingen op het veld).
 • Om de kwaliteit te verhogen, helpen we boeren om het UTZ-kwaliteitslabel te krijgen door het invoeren van Interne Controlesystemen.
 • Om de opslagcapaciteit te verhogen, helpen we de huidige opslagplaatsen te vergroten en uit te rusten met luchtvochtigheidsmeters en thermometers.
 • Om de coöperatieve organisatorisch te versterken, bieden we opleidingen in leiderschap en management aan.
 • Om de bekendheid van La Campesina te verhogen, werken we mee aan de oprichting van een eigen website en Facebookpagina en aan de deelname in de Nationale Cacao Ronde Tafel en andere fora.
 • We promoten het invoeren van een genderbeleid.
 • We bieden studiebeurzen aan voor jonge boeren via het Santiago Baldovino Technical Agricultural and Farming Education Centre.
 • We werken aan het versterken van de relatie tussen La Campesina en hun grootste klant, Ritter Sport. Tegelijkertijd zoeken we ook naar andere kopers.

Bereikt

 • Tweemaandelijkse bijeenkomsten worden gehouden met Ritter Sport met een speciale focus op meer betrokkenheid van de boeren.
 • Alle cacaoboerenorganisaties in Centraal-Amerika (La Campesina inbegrepen) zijn nu verenigd in een nieuwe associatie, AMACACAO genaamd, om hun belangen te verdedigen.
 • Er zijn 95 familiemoestuinen aangelegd waar boeren hun eigen groenten kweken.

Wat verwachten we te bereiken tegen 2017?

 • Een stijging van 29% in de productiviteit van cacao.
 • Een stijging van 20% in het lidmaatschap van La Campesina.
 • Een verhoging van het aantal vrouwelijke leden en tenminste één vrouw die een besluitvormende positie bekleedt in het bestuur.
 • De droogcapaciteit zou verhoogd moeten worden met 50% en zou ook meer kosten-efficiënt moeten zijn waarbij het gebruik van hout zal dalen met 40%.
 • Een transparant, formeel en langetermijncontract met Ritter Sport waarin boeren een betere onderhandelingspositie krijgen.

Wat verwachten we op lange termijn?

 • De ervaring van Ritter Sport zal andere bedrijven inspireren om hun aankoopbeleid aan te passen.
 • De Nationale Ronde Tafel van Cacao zal de invoering van een cacaohandel in Nicaragua waarin boeren een inbreng hebben, vergemakkelijken.
 • Geen voedseltekorten bij de cacaoboeren.
 • De wereldwijde cacaohandel zal verzekerd worden dankzij een duurzamer productiemodel. Die zal in staat zijn om de uitdagingen die gepaard gaan met klimaatverandering te overwinnen en te beantwoorden aan de stijgende vraag van nieuwe markten.