Cacao uit Sulawesi, Indonesië

Cacao uit Sulawesi, Indonesië

We gaan voor duurzame, gecertificeerde cacao in samenwerking met Mars

De grote chocoladebedrijven (Nestlé, Mars en Barry-Callebaut) waarschuwen dat er tegen 2020 een tekort van 1 miljard kg cacao zal zijn. De oorzaak hiervan is de stijgende vraag naar chocolade in nieuwe markten zoals India en China. Ook de lagere opbrengst omwille van de klimaatverandering speelt mee. Wereldwijd is er nood aan een duurzamere vorm van cacaoproductie die de productiviteit zal doen stijgen om aan de toekomstige vraag te kunnen beantwoorden. Die revolutie kan niet tot stand komen zonder kleinschalige boeren, die instaan voor 90% van de wereldwijde productie. Maar dan moeten zij wel toekomst zien in hun cacaobomen, en lonende prijzen krijgen.

Indonesië is met een productie van 849,875 ton per jaar de derde grootste cacaoproducent. Het grootste deel hiervan komt van Sulawesi, waar gigantische hoeveelheden cacao geproduceerd worden. Zuid-Sulawesi alleen produceert al 70% van de totale cacaoproductie van Indonesië.

Het merendeel van de cacao wordt geproduceerd door kleinschalige boeren, maar de opbrengst is laag. Het ontbreekt hen aan kennis om ziektes te behandelen en ongedierte te bestrijden. Bovendien weten de boeren niet goed hoe ze de cacaobonen na de oogst moeten behandelen, wat leidt tot gefermenteerde bonen van een lage kwaliteit. Boeren hebben ook heel beperkte toegang tot krediet en boerenorganisaties missen de nodige steun om van hun cacaoplantages een winstgevende zaak te maken.

De overweldigende meerderheid van cacaoboeren in Indonesië zijn niet voldoende georganiseerd. Ze kunnen niet op een effectieve en efficiënte manier een consistente kwaliteit en volume van het product van hun leden verzamelen en verkopen. De meeste van deze boeren begrijpen de standaarden omtrent kwaliteit, volume en productveiligheid niet. Hun zwakke onderhandelingspositie komt voort uit het feit dat de boeren niet weten hoe ze als groep kunnen onderhandelen met de privésector, waar ze op moeten letten bij het afsluiten van contracten, etc.

Om die reden geloven slechts een handvol privébedrijven dat boerenorganisaties professionele zakenpartners kunnen zijn en kwaliteitscacao kunnen aanbieden. Voorbeelden hiervan zijn PT Mars en PT Armajaro, die bedrijfsmodellen hebben waarin kleinschalige boeren betrokken worden, zoals de boerenorganisatie Amamah in Polewali Mandar en Masagena in Noord Luwu. Deze privébedrijven kopen gecertificeerde cacaobonen met prijzen volgens kwaliteit, en ze voorzien trainingen om het product te kunnen certificeren volgens UTZ-standaarden. Boeren krijgen betere toegang tot kredieten van financiële instellingen en er ontstaan bedrijfsmodellen met boerenorganisaties waarin boeren een betere onderhandelingspositie hebben.

Uitdagingen

 • Lage cacaoproductie per boerderij omwille van verouderende plantages, ongedierte en ziekten zoals de cacao-houtboorder.
 • Vele boeren gebruiken gesubsidieerde kunstmest.
 • Slechte kwaliteit van gefermenteerde bonen door slechte na-oogst technieken.
 • Boerenorganisaties missen expertise in cacao bedrijfsmanagement.
 • Boeren hebben heel beperkte toegang tot financiële instellingen.

Onze strategieën

 • Productiviteit verhogen door superieure variëteiten te planten die resistent zijn tegen ongedierte en ziekten.
 • Organische landbouwpraktijken zoals het produceren van organische meststof.
 • Promoten van duurzame landbouwpraktijken, zoals enten en het vernieuwen van verouderende plantages om de cacaoproductiviteit te verhogen.
 • Farmer Field Schools om experimenten, observatie en groepsanalyses uit te voeren. Boeren bezoeken andere boerenorganisaties om kennis uit te wisselen en inspiratie te zoeken.
 • Na-oogst technieken zoals drogen van cacaobonen.
 • Een systeem opzetten om op regelmatige basis marktinformatie (zoals prijzen) te verkrijgen.
 • Training om het management en de organisatorische capaciteiten van de boerenorganisaties te versterken. We coachen hen om zowel hun activiteiten als een grondige boekhouding bij te houden.
 • Duurzame contracten met privépartners. Plantkwekerijen opstarten (centra voor veldonderzoek) samen met Continaf en Mars.

“In de regio gebruiken veel boeren nog gesubsidieerde kunstmest op hun cacaoboerderijen. Vredeseilanden en WASIAT ondersteunen boeren om over te schakelen op organische mest. Boeren werden aangemoedigd om geiten te hoeden en hun mest en urine te verkopen aan Amanah. Amanah produceert meststof gebaseerd op deze mest. Boeren kunnen meststof aankopen op verschillende manieren: cash, betaald met cacaobonen of op krediet (later betaald met cacaobonen). Ze produceren ook geitenvoer van cacaobolsters gemengd met kruiden. Amanah heeft een aparte bedrijfscoöperatieve voor de meststofhandel en is van plan om een bio compostverwerkingsbedrijf te bouwen in elk subdistrict waar het werkzaam is.”

De cacaoboeren van Sulawesi zetten stappen vooruit

10/05/2016 11:13

Indonesië is de derde grootste cacaoproducent ter wereld en die cacao is voor het overgrote deel afkomstig van Sulawesi. Cacao telen is voor boeren op Sulawesi dan ook bijna vanzelfsprekend. Het cacao-programma van Vredeseilanden is behoorlijk uitgebreid, met boerengroepen verspreid over zowat het hele eiland en loopt samenwerking met o.a. Mars, nu al meer dan 2 jaar. Een goed moment om een korte stand van zaken op te maken.

Uitzonderlijke oogst én hoge prijzen

In 2014 zorgden de uitstekende weersomstandigheden voor een dito oogst en bovendien stegen de cacaoprijzen naar een nooit geziene hoogte. Dit uitzonderlijke jaar stelde de boeren in staat om wat reserves op te bouwen voor minder succesvolle jaren. De samenwerking met Mars heeft duidelijk positief effect op de boerenorganisaties, zo konden de boeren van Amanah zelf de Rainforest Alliance certificering van hun cacao financieren. Bovendien plant Amanah een uitbreiding van hun werkterrein naar het Poliwali district met 40.000 cacaoboeren.

Stabiliteit en continuïteit

2015 werd enerzijds gekenmerkt door een late oogst en lagere marktprijzen dan in 2014. Anderzijds toonde de praktijk dat de boerenorganisaties in staat waren om resoluut verder te gaan op de ingeslagen weg. Een bewijs dat de boerenorganisaties beter dan vroeger kunnen omgaan met tegenslagen of marktschommelingen. Ook de financiële afhankelijkheid van externen is verminderd. De goede resultaten van de boerenorganisaties waar we mee werken, gaan niet onopgemerkt voorbij. Steeds meer cacaoboeren dienen zich aan als lid van de betrokken boerenorganisaties. Door de certificering krijgen de boeren een betere prijs, maar ze werken ook op een meer ecologische manier, wat uiteindelijk ook de bedoeling is. Ook het aandeel van vrouwen én jongeren in de boerenorganisaties zit in de lift. Het aantal vrouwelijke leden groeit én vrouwen nemen ook meer en meer beleidsfuncties op. Steeds meer vrouwen nemen deel aan de opleidingen.

Een overzicht van de belangrijkste resultaten en activiteiten

Aantal leden

 • Amanah: van 3310 in 2014 naar 3564 in 2015
 • Cahaya Sehati: van 1618 in 2014 naar 1830 in 2015
 • Masagena: van 2530 naar 2726 in 2015
 • Parimo: van 800 in 2014 naar 1397 in 2015

Opleiding en kennis

 • Opleidingen in boekhouding en marketing
 • Opgeleide ‘cacao-doctors’ ondersteunen cacaoboeren
 • Ontwikkeling van een cacao opleidingscentrum op Mount Tinombo
 • Opstellen van business-plannen ism. Mars
 • Oprichting van een cacaoboerenforum voor uitwisseling

Vermarkting

 • Amanah verkoopt gecertificeerde, gedroogde cacaobonen aan Mars
 • Massagena verkoopt gecertificeerde, ongedroogde en gedroogde cacaobonen aan Mars
 • Cahaya Sehati verkoopt gecertificeerde, ongedroogde cacaobonen aan Mars en niet-gecertificeerde, gedroogde bonen aan Comextra Majora
 • Parimo verkoopt gecertificeerde cacaobonen aan Mars

Productie

 • Bescherming van cacaobomen tegen insecten
 • Productie van verbeterde en resistente zaailingen
 • Boeren oogsten en verzamelen de oogst gelijktijdig en ook frequenter
 • Boeren bemesten, snoeien en wieden regelmatig
 • Er zijn verbeterde drooginstallaties (gebruik makend van zonnewarmte)
 • Toepassing van gemengde landbouwtechnieken, zoals het houden van kleinvee voor natuurlijke mest
 • Geregelde kwaliteitscontroles
 • Terrasbouw en drainagesystemen voorkomen grondverschuivingen
 • Er wordt natuurlijke compost gebruikt
 • Begunstigden: 7458 (6562 mannen/896 vrouwen)
 • Budget: €379,499

Bereikte resultaten

 • Productie is gestegen tot 1,3/ton/ha dankzij regelmatig oogsten, snoeien, bemesten en gewasbescherming (P3S).
 • Via de coöperatieve 821 ton droge bonen verkocht.
 • Stijgend aantal boeren die bijdragen aan de organisatie, positieve jaarlijkse balansen.
 • Amanah en Cahaya Sehati rondden onderhandelingen met Mars af om het keurmerk Rainforest Alliance te verkrijgen.
 • Mars bood de bovengenoemde organisaties een bonus voor hun pre-keurmerk bonen zes maanden voor zij het keurmerk verkregen.
 • Samenwerkingscontracten tussen Mars en Amanah, Masagena en Cahaya Sehati.
 • Amanah, Masagena en Cahaya Sehati hebben hun eigen certificaten.
 • Parimo’s cacaobonen werden door Mars aanvaard als bonen van goede kwaliteit die voldoen aan de RA standaarden.
 • Boeren hebben een bijkomende bron van inkomsten dankzij cacaobonensnacks en plantgoed van cacao (Masagena), snacks op rijstbasis (Cahaya Sehati) en maïs en gember als mengteelt (Parimo).
 • Boeren verkopen organische pesticide ‘Fertitop’ (geitenurine en –ontlasting).
 • 3600 boeren kregen training in duurzame cacaolandbouw met bio-meststoffen.
 • 2 plantkwekerijen: de kwekerij in Pongo produceerde 100,000 plantgoed.
 • 35 jonge boeren werden getraind als cacaodokter, gaande van de teelt tot het ondersteunen van bedrijven (plantkwekerijen en geïntegreerde cacao/veeteelt).

Wat verwachten we tegen 2017?

 • 12.600 boeren in Amanah, Masagena en Cahaya Sehati die getraind zijn in het toepassen van de principes van duurzame cacaoproductie volgens de UTZ en Rainforest Alliance standaarden.
 • 6000 boeren zullen het keurmerk hebben van Rainforest Alliance.
 • Kwaliteitscontrolesysteem volgens de Indonesische en internationale standaarden.
 • Officiële marktstandaarden wat betreft het volume, de kwaliteit en de frequentie van de levering.
 • 75% van het totale cacaovolume, 2000 ton, zal samen verkocht worden aan de kwaliteitsmarkt (o.a. Mars).
 • De boerenorganisaties zullen een sterke onderhandelingspositie hebben dankzij goed georganiseerde collectieve marktverkoop wat leidt tot eerlijke prijzen.

Resultaten op lange termijn

 • Leden van de Indonesian Cocoa Sustainable Partnership (overheid, privésector, NGO’s, onderzoeksinstellingen, etc.) passen met boerenorganisaties bedrijfsmodellen toe waar boeren een stem in hebben om de professionaliteit van boerenorganisaties te ondersteunen.
 • Mars’ ervaring zou andere cacaoverwerkende bedrijven moeten inspireren om kleinschalige boeren ook een stem te geven in hun aankoopbeleid.
 • Toegang vergemakkelijken tot micro-financiering voor lokale boeren en hun duurzame landbouwproducten en een eerlijke prijs aanbieden voor cacaoproducten.
 • Boeren informeren over marktvereisten (kwaliteit, volume, prijs), hen steunen om deze vereisten te bereiken en in dialoog gaan met andere spelers in de landbouwketen.
 • De wereldwijde cacaohandel zal verzekerd worden dankzij een duurzamere productiemethode. Die zal in staat zijn om de uitdagingen die gepaard gaan met de klimaatverandering te overwinnen en een eerlijke prijs voor familieboeren te verzekeren.

Peni Agustijanto, Field Coordinator
Telephone: +61 811 385 4464
Email: peni [at] veco-indonesia.net