Cacao uit Waslala, Nicaragua [Voltooid]

Cacao uit Waslala, Nicaragua [Voltooid]

Duurzame cacaoproductie om de regio van Waslala te herbebossen

De grote chocoladebedrijven (Nestlé, Mars en Barry-Callebaut) waarschuwen dat er tegen 2020 een tekort van 1 miljard kg cacao zal zijn. De oorzaak hiervan is de stijgende vraag naar chocolade in nieuwe markten zoals India en China. Ook de lagere opbrengst omwille van de klimaatverandering speelt hierin een rol. Wereldwijd is er nood aan een duurzamere vorm van cacaoproductie die de productiviteit zal doen stijgen om aan de toekomstige vraag te kunnen beantwoorden. Die revolutie kan niet tot stand komen zonder kleinschalige boeren, die instaan voor 90% van de wereldwijde productie.

De cacaoproductie in Nicaragua is aan het groeien maar komt nog steeds op de tweede plaats als handelswaar. CACAONICA is een boerenorganisatie, gevestigd in Waslala, in het midden van Nicaragua. De coöperatieve werd opgericht in 2002 en heeft 280 actieve leden. Ze zijn verspreid over 40 gemeenschappen in een straal van 60 kilometer van de stad. Hun voornaamste zakenpartner is Ritter Sport, een Duits bedrijf dat de grootste exporteur is van Nicaraguaanse cacao.

Naast cacao telen de boeren ook koffie en tarwe en kweken ze soms ook vee. Ze leven in geïsoleerde gebieden zonder openbaar vervoer waardoor ze hun goederen moeten vervoeren met een muilezel of te voet. In de meeste huizen hebben ze geen elektriciteit of andere basisvoorzieningen. Een micro-dam in de Rio Bravo zou hen toegang moeten geven tot energie maar het gebied er rond is sterk ontbost waardoor er water en biodiversiteit verloren is gegaan. De boeren zien de cacaobomen als een kans om de regio te herbebossen en tegelijkertijd extra inkomsten te verkrijgen.

Uitdagingen

 • 20% van de boeren kampen met voedselschaarste aan het einde van het droogseizoen.
 • De productiviteit en kwaliteit zijn relatief laag omwille van verouderende plantages en slechte na-oogsttechnieken.
 • De cacao wordt vervoerd in zakken over lange afstanden, wat de kwaliteit van het eindproduct beïnvloedt. Betere containers en supermarkten die zich dichterbij bevinden, zouden de situatie verbeteren.
 • Het droogproces van de na-oogst gebeurt vooral via houtovens, wat erg duur en vervuilend is.
 • De zwakke punten van de organisatie zijn de slechte zichtbaarheid en de zwakke bestuursstructuur.
 • De coöperatieve is afhankelijk van slechts een koper. Afwisseling hierin zou de prijzen helpen stabiliseren.
 • Jongeren in de gemeenschap krijgen niet voldoende opleidingskansen om de technische kennis te verwerven die de coöperatieve op lange termijn ten goede zou komen.
 • De waterbekkens nabij de Rio Bravo, waar de boerderijen gelegen zijn, lijden onder de ontbossing die de waterreserves en de omgeving in de regio bedreigt.

Onze Strategieën

 • Om de voedselonzekerheid in de kiem te smoren, moedigen we de aanplanting van familietuinen aan.
 • Om de productiviteit te verhogen, stimuleert Vredeseilanden het gebruik van Goede Landbouwpraktijken door middel de Farmer Field Schools (opleidingen op het veld).
 • Om de kwaliteit te verhogen, helpen we boeren om UTZ keurmerken te behalen door het invoeren van Interne Controlesystemen.
 • Om de vervoersafstand te verminderen en de opslagcapaciteit te verhogen, zullen er drie kleine regionale magazijnen voorzien worden.
 • We zijn een studie aan het uitvoeren om de huidige droogmethode met hout te vervangen door een milieuvriendelijkere en goedkopere hybridemethode.
 • We prijzen studiebeurzen aan voor jonge boeren in de regio via het Technische Instituut van Waslala.
 • Om de coöperatieve te versterken, stimuleren we opleidingen in leiderschap en management.
 • We helpen CACAONICA meer klanten aantrekken, door promo-activiteiten op internationale beurzen en de deelname aan de Nationale Cacao Ronde Tafel en andere fora.
 • We zijn de relatie tussen de coöperatieve en hun grootste klant, Ritter Sport, aan het versterken.
 • Om ontbossing tegen te gaan, stimuleren we de uitbreiding van cacaoboomplantages volgens agroforestry.

Bereikt

 • Er worden tweemaandelijkse bijeenkomsten gehouden met Ritter Sport waarin speciaal gefocust wordt op meer betrokkenheid van de boeren.
 • Er is een nieuwe handelsketen opgericht met het Franse bedrijf Ethiquable.
 • Er zijn 20 familietuinen aangelegd.
 • Alle cacaoboerenorganisaties in Centraal-Amerika (CACAONICA meegerekend) zijn nu verenigd in een nieuwe associatie, AMACACAO, om hun belangen te verdedigen

Wat verwachten we te bereiken tegen 2017?

 • Een stijging van 20% in de productiviteit van cacao.
 • Een gemiddelde van 7 studiebeurzen per jaar voor jonge boeren uit de regio.
 • De droogcapaciteit zal verhoogd worden met 50% en is kosten-efficiënter.
 • Een transparant en langetermijncontract met Ritter Sport waarin boeren een betere onderhandelingspositie krijgen.
 • Een meer diverse cliëntenportfolio voor CACAONICA.
 • Sterk management en leiderschap voor CACAONICA.
 • De boeren zullen voedselzekerheid hebben gedurende het hele jaar.
 • 30 hectare zullen herbebost zijn met cacaobomen.

Wat verwachten we op lange termijn?

 • Samenwerken met jongeren in het studiebeursprogramma zal de toekomst van CACAONICA verzekeren.
 • De winstgevende zakenrelatie tussen boeren en Ritter Sport zal andere bedrijven inspireren om boeren een betere onderhandelingspositie te geven.
 • De Nationale Ronde Tafel van Cacao zal de invoering van een cacaohandel in Nicaragua waarin boeren een inbreng hebben, vergemakkelijken.
 • De wereldwijde cacaohandel zal verzekerd worden dankzij een duurzamer productiemethodel. Die zal in staat zijn om de uitdagingen die gepaard gaan met klimaatverandering te overwinnen en te beantwoorden aan de stijgende vraag van nieuwe markten.