Duurzame catering

Duurzame catering

Grootkeukens maken van duurzame voeding dagelijkse kost.

Mensen eten steeds meer buitenshuis. Deze out of home-markt - goed voor zo’n 40% van de totale voedingsmarkt - is dan ook een krachtige hefboom om ons consumptiepatroon te verduurzamen. Sinds 2008 begeleidt Rikolto (Vredeseilanden) daarom grootkeukens en kantines om van duurzame voeding dagelijkse kost te maken.

De productie en consumptie van voeding is verantwoordelijk voor een derde van onze ecologische voetafdruk. Door samen te werken met grootkeukens en cateringbedrijven, bereiken we via een beperkt aantal ingangspoorten een groot aantal consumenten. De voorbije jaren bouwden we een diverse portfolio op aan samenwerkingen met verschillende types grootkeukens:

 • Bedrijfskantines (o.a. Toyota TEM Evere, IKEA Food Belgium);
 • Restaurants van publieke instellingen (o.a. Stad Gent, Stad Antwerpen, Federale Overheidsdienst Financiën);
 • Restaurants van onderwijsinstellingen (o.a. KHLeuven, Universiteit Antwerpen, Hogeschool Gent);
 • Catering in zorginstellingen en kinderdagverblijven (o.a. UZ Leuven, OCMW Harelbeke, Ukkepuk in Kessel-Lo)

In deze samenwerkingen met grootkeukens werken we aan duurzaamheid op zes terreinen: minder vlees, duurzame landbouw, eerlijke handelsrelaties, lokaal en seizoensgebonden, duurzame vis en het vermijden van voedselverspilling. Gezond en lekker eten, goed voor mens, dier en planeet: dat is het doel.

Nieuwe focus: voeding op school

Nieuwe focus: voeding op school

Steeds meer organisaties volgen dat voorbeeld. Tegelijkertijd groeit de vraag vanuit het basis en secundair onderwijs om ook in deze sector aandacht te besteden aan duurzame voeding. Kinderen en jongeren zijn immers onze consumenten van morgen. Daarom verlegden we onze focus sinds 2017 naar scholen met ons project GoodFood@School. Daarmee ambiëren we een duurzaam voedingsbeleid in alle Vlaamse scholen tegen 2021.

Lees meer over GoodFood@School

Uitdagingen

 • Voor grootkeukens zijn er allerlei initiatieven op het gebied van duurzaamheid, maar te vaak hebben die geen brede impact. Ze leiden zelden tot structurele veranderingen in het inkoopbeleid van de keukens.
 • Contractcateraars en distributiebedrijven hebben nog geen proactieve aanpak om hun klanten aan te moedigen te kiezen voor duurzame catering en inkoop.
 • Het aanbod van duurzame voedselproducten voor grootverbruikers is nog beperkt.
 • Er zijn zeer weinig wettelijke stimulansen om duurzame catering en aankoop te bevorderen bij leveranciers van out-of-home producten of diensten, wat leidt tot een enge focus op lage prijzen.

Onze strategieën

 • Om innovatieve praktijken en modellen te ontwikkelen, hebben we begeleidingsprogramma’s met verschillende types grootkeukens.
 • We zorgen ervoor dat duurzaamheidscriteria worden opgenomen in aanbestedingen en in het algemene inkoopbeleid.
 • We organiseren debatten en rondetafeldiscussies met contractcateraars en distributiebedrijven, zodat de rol van de verschillende partijen in het holistische transitieproces naar meer duurzaamheid duidelijker kan worden afgebakend.
 • We verbinden leveranciers van bulkvoedsel met leveranciers die hun producten nodig hebben.
 • We documenteren onze ervaringen en de lessen die we geleerd hebben en doen op basis daarvan aanbevelingen voor een duurzamer beleid.

Bezoek ook: www.duurzamecatering.be

Weekend Knack brengt dossier openbare keukens

11/04/2017 16:37

Journaliste Eva Kestemont van Knack Weekend dook in de wereld van de openbare keukens. Daarvoor interviewde ze ook collega Katharina Beelen, die ons programma met grootkeukens coördineert.

Je kan het interview hier lezen...

Journaliste Astrid Janssen ging voor dezelfde reeks ook meelopen in de grootkeuken van het UZ Leuven, waar Vredeseilanden de begeleiding van deed. Lees hier de reportage...

Astrid Janssen ging ook op bezoek bij Ter Groene Poorte in Brugge, de school waar we mee samenwerken om de duurzame grootkeukenkoks van morgen op te leiden. Lees de reportage...

Eten moet niet zo goedkoop mogelijk zijn. Wij ijveren naar een correcte prijs voor voedsel, zodat alle schakels in de keten een correct loon kunnen krijgen. Het wordt tijd dat we voeding meer beginnen waarderen.

Katharina Beelen

Bereikte resultaten

 • 20 begeleidingstrajecten werden afgewerkt: de personeelsrestaurants van de Stad Antwerpen en de Stad Gent, de studentenrestaurants van de Universiteit Antwerpen, de 2 restaurants van de Luca School of Arts Gent, het studentenrestaurant van de Katholieke Hogeschool Leuven, de cateringfaciliteiten van het Mano Mundo-festival en het Leuvense Wereldfeest, het bezoekersrestaurant van residentieel verblijf De Kluis en van de verblijfsdomein De Hoge Rielen en Destelheide, 17 personeelsrestaurants van de Federale Overheidsdienst Financiën, het personeelsrestaurant van Toyota TME , het personeels- en klantenrestaurant van IKEA Food Belgium, het restaurant van de Hogeschool Gent, de keuken van het OCMW in Harelbeke en de centrale keuken van UZ Leuven, grootkeuken cateraar Agape in Brussel en grootkeukenschool Ter Groene Poorte in Brugge.
 • 6 edities van Your Choice brachten vraag en aanbod samen in afwisselende formules van vakbeurs en netwerkevent.
 • Publicatie van een dossier dat de ervaringen uit de pilootprojecten bundelt.
 • Uitwerking van handleidingen rond duurzame vis, afvalvermindering, vegetarische eiwitbronnen en insecten
 • Opstart online platform rond duurzame catering voor professionals www.duurzamecatering.be

Wat verwachten we op lange termijn?

 • Een transitie naar duurzame catering en aankoop in de out-of-home voedingsmarkt in België (binnen het segment sociale catering).